Hlavní obsah

secondino

Vyskytuje se v

arco: mat. minuto/secondo d'arcoúhlová minuta/vteřina

avviso: a/secondo il mio avvisopodle mého názoru/mínění

cabina: cabina di prima/seconda classekajuta první/druhé třídy

caso: decidere secondo il casorozhodnout podle situace

circostanza: secondo le circostanzepodle okolností

classe: scompartimento di prima/seconda classekupé první/druhé třídy

comandante: comandante in secondazástupce velitele

comprare: comprare di seconda manokoupit z druhé ruky

convenuto: secondo il convenutojak bylo ujednáno, dle dohody

dopoguerra: il primo/secondo dopoguerraobdobí po první/druhé světové válce

equazione: equazione di primo/secondo gradorovnice prvního/druhého řádu

evento: secondo gli eventipodle situace to záleží

fine: secondo finepostranní úmysl

galleria: seconda galleriadruhý balkon v divadle

mano: di seconda manoz druhé ruky již použité

me: secondo mepodle mě, podle mého názoru

merce: merce di prima/seconda sceltaprvotřídní/druhořadé zboží

merito: premiare q secondo il meritoodměnit koho podle zásluh

natura: secondo naturapřirozeně

piano: di secondo pianodruhořadý

piatto: primo/secondo piattoprvní/druhý chod

portata: portata al secondoprůtok za sekundu

qualità: merce di prima/seconda qualitàzboží první/druhé jakosti

rete: seconda retedvojka, druhý televizní kanál

scalare: scalare in secondapodřadit na dvojku

schema: secondo gli schemi tradizionalipodle tradičních schémat

secondo: secondo piattodruhý chod

tempo: sport primo/secondo tempoprvní/druhý poločas

ustione: ustione di primo/secondo/terzo gradopopálenina prvního/druhého/třetího stupně

abitare: Abitiamo al secondo piano.Bydlíme ve druhém poschodí.

classificarsi: Si è classificato secondo.Skončil druhý. v závodě

frazione: in una frazione di secondove zlomku vteřiny

leggenda: Secondo la leggenda, si dice che ...Podle pověsti se traduje, že ...

opinione: Secondo la mia opinione ...Podle mého názoru ...

posto: È arrivato al secondo posto.Přijel do cíle na druhém místě.

abitudine: L'abitudine è una seconda natura.Zvyk je železná košile.

arrivato: sport primo/secondo arrivatoprvní/druhý v cíli

luogo: in primo luogo ... e in secondo luogoza prvé ... a za druhé

scelta: di seconda sceltahorší (kvality), druhořadý

seconda: a seconda di qcpodle čeho, v souladu s čím