Hlavní obsah

neo

Vyskytuje se v

assorto: assorto nei propri pensierizamyšlený, zahloubaný, zadumaný

calzone: hovor. farsela nei calzoninadělat si do kalhot, podělat se

chiudersi: chiudersi in sé stesso/nei propri pensieriuzavřít se do sebe/ do vlastních myšlenek

confronto: nei confronti di q/qcvůči, k(e) komu/čemu o chování ap.

dintorno: nei dintorniv (přilehlém) okolí

guaio: mettersi nei guaidostat se do maléru

impegno: avere impegno nei confronti di qmít závazek vůči komu

legge: nei limiti della leggev rámci zákona

limite: nei limiti della leggev mezích zákona

mettersi: mettersi nei guaidostat se do potíží

miracolo: credere nei miracolivěřit na zázraky

paraggio: nei paraggi di qcv okolí, poblíž čeho

particolare: scendere nei particolarizacházet do podrobností

pasticcio: mettersi nei pasticcidostat se do maléru

presso: nei pressi di qcv blízkosti čeho

ritornare: ritornare nei pensieri a qc(za)vzpomínat (si) na co

tardare: tardare nei pagamentiopozdit se s platbou/v platbě

tempo: nei nostri tempiza našich časů

cacciare: Non cacciare il naso nei fatti altrui!Nestrkej nos do cizích věcí!

curiosare: curiosare nei negoziprohlížet si zboží (v obchodě), šmejdit po obchodech

esatto: esatto nei pagamentivčas platící

mischiarsi: Non mischiarti nei fatti miei.Nemíchej se do mých věcí.

trovarsi: Mi sono trovato nei pasticci.Dostal jsem se do průšvihu.

versare: Versa la zuppa nei piatti!Nalij polévku.

cencio: starsene nei propri cencispokojit se s málem, uskrovnit se

dettaglio: entrare nei dettaglijít/zabíhat do podrobností/detailů

farsi: farsela addosso/sotto/nei pantalonipodělat se, nadělat si do kalhot

panno: mettersi nei panni di qvžít se do (situace) koho

riguardo: nei riguardi di qvůči komu

detail: entrare nei dettaglizacházet do detailů

duch: essere assorto nei propri pensieri, zasněně sognare a occhi apertibýt duchem nepřítomný

létat: být namočen ap. essere in ballo, v průšvihu essere nei pasticcilítat v tom

malér: mettersi nei pasticcidostat se do maléru

mateřský: voglia , névus neo mateřské znaménko

nejbližší: nei prossimi giorniv nejbližší době/nejbližších dnech

nesnáz: trovarsi/essere in difficoltà/hovor. nei guai/nei pasticcibýt v nesnázích

okolí: nei dintorniv přilehlém okolí

podrobnost: nei dettagli, dettagliatamentedo (všech) podrobností vysvětlit ap.

průser: essere nei casini, essere nella merdabýt v průseru

průšvih: stare nei guaibýt v průšvihu

přilehlý: nei dintorniv přilehlém okolí

rámec: nell'ambito di qc, v mezích nei limiti di qcv rámci čeho o rozsahu, činnosti ap.

šlamastyka: mettersi nei guaidostat se do šlamastyky

taj: entrare/penetrare nei misteri di qcproniknout do tajů čeho

tíživý: essere nei guai, v obtížích essere in difficoltàbýt v tíživé situaci

věcný: errore nei fattivěcná chyba

víkend: nei fine settimanao víkendech

vžít se: mettersi nei panni di qhovor. vžít se do čí situace

lít: Versava l'acqua nei bicchieri.Lil vodu do sklenic

montovat se: Non ti intromettere nei fatti miei!Nemontuj se do mých věcí!

namočit: Ci hanno coinvolto nei loro problemi.Namočili nás do svých problémů.

nedaleko: L'aeroporto si trova nei pressi della città.Letiště se nachází nedaleko města.

opletačka: Sono incorsi nei rigori della legge.Měli opletačky se zákonem.

plíce: immettere aria nei polmoninabrat vzduch do plic

prosáknout: L'acqua si è infiltrata nei muri.Voda prosákla zdmi.

vcítit se: Mettiti nei miei panni.Zkus se vcítit do mé situace.

věnovat se: Ci occuperemo di questa problematica nei prossimi giorni.Této problematice se budeme věnovat v příštích dnech.

zamyšleně: Sembrava assorta nei sui pensieri., Sembrava sovrappensiero.Vypadala zamyšleně.

bledě: essere mal messo/ridotto, zdravotně též essere ridotto male, v potížích essere nei guaibýt na tom bledě

brynda: essere nei pasticci být v bryndě

holičky: lasciare q nei pasticci, piantare q in assonechat koho na holičkách

kůže: essere nei panni di qbýt v čí kůži

nepřítomný: assente con la mente, zamyšlený perso nei propri pensieri, roztěkaně svagato/-aduchem nepřítomný

topit se: annegare nei debititopit se v dluzích

zacházet: entrare nei dettaglizacházet do podrobností