Hlavní obsah

bledě

Příslovce

  1. (o odstínu) pallido/-a, chiaro/-aVypadáš hrozně bledě.Sei molto pallido.bledě zelený/šedýverde/grigio pallido
  2. hovor. expr.(špatně)

Vyskytuje se v

bledý: bledý strachempallido per la paura

tvář: bledá tvář bělochviso pallido

smrt: bledý jako smrtpallido come un morto

cadaverico: mrtvolně bledý obličejviso cadaverico

livido: bledý závistílivido di invidia

pallido: mrtvolně bledýpallido come un cadavere

colore: Byl bledý, ale potom zase dostal barvu.Era pallido, ma poi ha ripreso colore.

vedere: Vidím to bledě.La vedo male.

morto: bledý jako mrtvolapallido come un morto

bledě: bledě zelený/šedýverde/grigio pallido