Hlavní obsah

morto

Přídavné jméno

  1. mrtvý, zemřelý, zesnulýÈ morto di paura.Je strachy bez sebe. velmi se bojístanco mortostrašně unavený, mrtvý (únavou)foglie mortespadané listí
  2. zdřevěnělý, ztuhlý končetinaHo il braccio morto.Zdřevěněla mi ruka.
  3. mrtvý neschopný aktivity, v němž se nic neděje ap.È una città morta.Je to mrtvé město. nic se v něm nedějestagione mortamrtvá sezóna v níž se nedaří obchodu ap.econ. capitale mortomrtvý kapitál který leží ladem ap.

Podstatné jméno mužské

  • mrtvý mrtvá osobacassa da mortorakevfare il mortodělat mrtvého (brouka)suonare a mortozvonit umíráček/hranupřen. peso mortopřítěž, zátěž, fyz. mrtvá váhamondo/regno dei mortizáhrobímorto viventeoživlá mrtvola, zombie

Vyskytuje se v

morte: Mortesmrtka

stecchito: (morto) stecchitoúplně odrovnaný, vyčerpaný únavou

accoltellare: accoltellare a morte qubodat koho

annuncio: annuncio di morteúmrtní oznámení

atto: atto di nascita/morterodný/úmrtní list

bastonare: bastonare a morte qumlátit koho

binario: binario mortoi přen. slepá kolej

bruciato: morire bruciatouhořet

campana: suonare la campana a mortozvonit umíráček

caso: in caso di bisogno/mortev případě potřeby/smrti

cassa: cassa da mortorakev

colpire: colpire a morte qczabít, smrtelně zasáhnout, zastřelit koho

congelarsi: morire congelatoumrznout, zmrznout osoba

di: morire di fameumřít hladem

dissanguato: morire dissanguatovykrvácet

infarto: morire di infartozemřít na infarkt

lento: morte lentapomalá/pozvolná smrt

mandare: mandare q alla forca/a morteposlat koho na šibenici/smrt odsoudit k smrti

mettere: mettere a morte qodsoudit k smrti koho

morire: morire dal (gran) ridere/di noiaumírat smíchy/nudou

morire: morire di/per il freddochcípat/chcípnout/umírat zimou

morte: pena di mortetrest smrti

morte: di mortesmrtelný

morte: a mortena smrt zraněný, k smrti znuděný ap.

morte: atto di morteúmrtní list

morte: annuncio di morteparte

morte: morte immatura/improvvisapředčasná/náhlá smrt

morte: morte naturale/violentapřirozená/násilná smrt

morte: sul letto di mortena smrtelné posteli

morte: condannare a morteodsoudit k smrti

natura: natura mortazátiší obraz

noia: morire di noiaumírat nudou, k smrti se nudit

orrendo: morte orrendahrozná smrt

paura: morire di pauraumírat strachy

pena: pena di mortetrest smrti

precoce: morte precocepředčasné úmrtí

punto: punto mortomrtvý bod jednání ap.

punto: arrivare a un punto mortouvíznout na mrtvém bodě

ridere: morire/crepare dal ridereumřít/válet se smíchy

scampare: scampare alla morteuniknout smrti, utéct hrobníkovi z lopaty

sentenza: sentenza di morterozsudek smrti

sete: morire di seteumřít/umírat žízní

sfinge: sfinge testa di mortolišaj smrtihlav

stanco: stanco mortok smrti unavený

strappare: strappare q alla mortevytrhnout koho (ze spárů) smrti

straziare: La sua morte li ha straziati.Jeho smrt je zničila.

torturare: torturare a morte qumučit, přen. umořit, utrápit koho

tragicamente: morire tragicamentetragicky zahynout

uomo: uomo mortoautomatická brzda tramvaje ap., i přen. mrtvola člověk bez života

vita: tra la vita e la mortemezi životem a smrtí

a: Morì a ottanta anni.Zemřel v osmdesáti (letech).

colpo: La sua morte è stata un colpo per noi.Jeho smrt pro nás byla rána.

condannare: È stato condannato a morte.Byl odsouzen k trestu smrti.

confine: al confine tra la vita e la mortena hranici života a smrti

minacciare: Mi minacciavano di morte.Vyhrožovali mi smrtí.

morire: È morto d'infarto/di cancro.Zemřel na infarkt/rakovinu.

morire: Sono morti in un incidente stradale.Zemřeli při dopravní nehodě.