Hlavní obsah

hecho

Vyskytuje se v

América: napakovat se, nadělat si prachyhacer las Américas

amor: milovat se souložithacer el amor

asco: opovrhnout čím, ohrnovat nos nad čímhacer ascos a alg

bien: pomáhat, činit dobro, prospívathacer bien

caso: záměrně, úmyslně, schválněa caso hecho

cosa: najisto, na jistotua cosa hecha

daño: ublížit, uškodit komuhacer daño a algn

dedo: stopovat na silnicihacer dedo

derecho: hotový, úplný dospělý, vyzrálýhecho y derecho

falta: být zapotřebí, chyběthacer falta

flaco: prokázat medvědí službu, jen přidělat práci, spíše uškodit komu nechtě přihoršithacer un flaco servicio a algn

frase: ustálené spojení, frázefrase hecha

frente: čelit komu/čemuhacer frente a alg(n)

furia: (být) rozzuřený(estar) hecho una furia

gordo: a alg nevšímat si čeho, přehlížet co, dělat mrtvého broukahacer la vista gorda

hacer: dělat ze sebe hlupáka ap.hacer(se)

hecho: už se stalo, už se nedá nic dělata lo hecho, pecho

hincapié: důrazně trvat na čem, zdůraznit co, klást důraz na cohacer hincapié en alg

honor: věnovat se hostům, starat se o hostyhacer los honores

humo: vypařit se zloděj ap.hacerse humo

longui: dělat hluchýho/blbýho schválně nereagovathacerse el longui(s)

mierda: zničený, vyřízený, na dněhecho una mierda

miga: dobře/špatně se snášethacer buenas/malas migas

montaña: dělat z komára velbloudahacer una montaña de un grano de arena

novillo: chodit za školu, ulejvat sehacer novillos

pie: dosáhnout na dno bazénu ap.hacer pie

pipí: vyčurat se, čurathacer pipí

pis: vyčurat se, čurathacer pis

plaza: nakupovat na trhuhacer plaza

poco: nedávno, před krátkou dobouhace poco

polvo: být zničený unavený ap.estar hecho polvo

primo: být za vola, dělat ze sebe hlupákahacer el primo

puñeta: otravovathacer la puñeta

sombra: zastiňovat významem ap.hacer sombra

tránsito: přenocovat v ubytovnách ap.hacer tránsito

valer: uplatnit svá práva ap.hacer valer

vez: de alg(n) zastupovat, nahrazovat koho/cohacer las veces

albondiguilla: vrtat se/dloubat se v nosedět. hacer albondiguillas

alusión: dělat narážky na koho/co, poukazovat na koho/co, narážet na koho/cohacer alusiones a alg(n)

amigo: spřátelit sehacerse amigos

añicos: rozbít na padrť, roztřískathacer añicos

apuesta: vsadit se o cohacer apuesta de alg

caca: vykakat se, pokakat se, kakathacer(se) caca

caer: shodit koho/cohacer caer (a) alg(n)

caja: dělat/počítat pokladnu sčítat tržbuhacer caja

cama: ustlat postelhacer la cama

camping: kempovathacer camping

canguro: hlídat dětihacer de canguro

cargo: vzít si na starost co, postarat se o co, ujmout se čeho, přen. pochopit co, získat přehled o čemhacerse cargo de alg

caricia: hladit, laskat koho/co, mazlit se s kým/čímhacer caricias a alg(n)

caridad: dát almužnu, přispět na chudéhacer la caridad

carrera: (u)dělat kariéruhacer carrera

centinela: být na hlídce, hlídkovatestar de/hacer centinela

cerdada: dělat sviňárny komuhacer cerdadas a algn

chiste: dělat si legraci, vtipkovat, žertovathacer chistes

cola: čekat/stát ve frontěhacer cola

colador: (děravý) jako řešetocomo/hecho un colador

comprender: domluvit se, dorozumět se cizím jazykemhacerse comprender

constar: dát jasně najevohacer constar

cosquillas: lechtat kohohacer cosquillas a algn

criminal: trestný činhecho criminal

agua: alg téct do čeho, nabírat vodu co loďhacer agua

deporte: sportovathacer deporte

diana: strefit se do černéhohacer/dar en la diana

distinción: rozlišovathacer distinción

donativo: darovat cohacer donativo de alg

efecto: působit, mít účinek, účinkovat vliv ap.hacer efecto

ejercicio: cvičithacer ejercicio

elección: vybrat (si), zvolit (si) vybrathacer elección

entrega: předat, odevzdat, dodat, vydat, doručit cohacer entrega de alg

esbozo: načrtnout cohacer esbozo de alg

escapada: (od)skočit si, zajet si kam nakrátkohacer una escapada a alg

esfuerzo: usilovat o co, namáhat se kvůli čemu, snažit se o cohacer esfuerzo(s) para/por alg

esperar: nechat (na sebe) čekathacer(se) esperar

feo: urazit kohohacer un feo a algn

footing: běhat, věnovat se běhání kondičnímuhacer footing

apoštol: bibl. Skutky apoštolůHechos de los Apóstoles

apríl: vyvést aprílem kohohacer una inocentada a algn

: ať dělá co děláhaga lo que haga

bilancovat: bilancovat (svůj) živothacer balance de la vida

bolest: způsobit komu bolesthacer sufrir a algn

čekat: čekat ve frontěhacer cola

dělat: dělat společnost komuhacer compañía a algn

div: dělat divyhacer milagros

dlouho: jak dlouho už?¿cuánto tiempo hace?

fór: dělat fóry s čímhacerse rogar para alg

fronta: stát ve frontě na cohacer cola para alg

hrát: hrát komediihacer comedia

hrát si: přen. hrát si na chudákahacerse el mártir

inventura: dělat inventuruhacer el inventario

kariéra: udělat kariéruhacer carrera

kufr: sbalit kufryhacer la(s) maleta(s), hovor., i přen. liar los bártulos

armáda: sloužit v armáděestar en el servicio, hacer el servicio (militar)

asi: asi před týdnemhace aproximadamente una semana

běžka: jezdit na běžkáchhacer esquí de fondo

být: Je zima.Hace frío.

cimprcampr: rozbít co na cimprcamprhacer alg añicos/pedazos

cvičit: cvičit aerobikhacer aeróbic

dát: dát si masáždejarse hacer un masaje

dát se: Dalo by se to udělat?¿Sería posible hacerlo?

dávno: To vím už dávno.Hace mucho que lo sé.

dbát: nedbat čehono hacer caso a alg

dělat se: Dělá se důležitým.Se hace el importante.

diagnóza: stanovit diagnózuhacer una diagnosis

dohnat: Dohnal mě k slzám.Me hizo llorar.

dokázat: Dokázal to.Logró hacerlo., Lo consiguió.

doprošovat se: nechat se doprošovathacerse de rogar

dřep: udělat dřephacer una sentadilla

dusno: Je dusno.Hace un calor sofocante.

fotokopie: pořizovat fotokopie (z) knihyhacer fotocopias del libro

fuška: chodit na fuškyhacer chapuzas

grogy: Jsem úplně grogy.Estoy hecho polvo.

hezky: Je hezky.Hace buen tiempo.

hodit se: hodit se ke komuhacer buena pareja con algn

horko: Je horko.Hace calor.

chladno: Je chladno.Hace frío.

chodit: přen. chodit za školuhacer novillos

chtít: Chcete, abych to udělal?¿Quiere Ud. que lo haga?

jaký: Jaké bude zítra počasí?¿Qué tiempo hará mañana?

jít: Šlo by to?¿Sería posible (hacerlo)?

kde: Kde se tu bereš?¿De dónde vienes?, co tu děláš ¿Qué haces aquí?

klidně: Klidně by to udělal.No dudaría en hacerlo.

laskavost: Prokažte mi laskavost...Hágame el favor de...

legrace: dělat si legraci žertovatbromear, hacer bromas, estar de cachondeo

lechtat: Lechtá (mě) to.Me hace cosquillas., Me cosquillea.

lze: Lze to udělat.Es posible hacerlo.

minuta: udělat co v minutěhacer alg en un minuto

mít: mít toho moc na prácitener muchas cosas que hacer

moct: Dělám, co můžu.Hago lo que puedo.

moldánky: natahovat moldánkyhacer pucheros

beton: být na betonestar hecho, ser cierto

brouk: dělat mrtvého broukahacerse el desentendido

čára: udělat tlustou čáru za minulostíhacer borrón y cuenta nueva

divadlo: hrát na koho divadlohacer un drama a algn

dohodnout se: hovor. dohodnout se s kýmhacer buena liga con algn

drahota: dělat drahoty nechat se prosithacerse rogar

historie: vejít do historie být převratnýformar/hacer época

hloupý: dělat ze sebe hloupéhohacerse el tonto

hluchý: dělat se hluchýmhacerse el sordo

hromádka: vypadat jako hromádka neštěstíestar hecho un desastre

iluze: dělat si iluzehacerse ilusiones

jaksepatří: udělat co jaksepatříhacer alg como Dios manda