Hlavní obsah

ono

Částice

  • neosobní navozenípřekládá se opisem nebo nevyjádřeným podmětema ono nicma nienteOno se to snadno řekne ...È facile (d)a dirsi., Si fa presto a dire ...Ono mu totiž nebylo dobře.Infatti non stava bene.

Vyskytuje se v

onen: ten - onen, tento - onenjeden - druhý questo - quello

: ať je (to) ... neboche sia ... o ...

dávno: Je to už dávno co ...È da lungo tempo che ...

důležitý: nejdůležitější je ...la cosa più importante è ...

excelence: Jeho/Její excelenceSua Eccellenza

jeho: jeho výsostsua maestà

jím: jím jmenovaný zástupcesostituto nominato da lui

kdykoli: kdykoli je to možnéquando possibile

libo: jak je libo dle libostia piacere

líto: Je mi líto.Mi dispiace.

mnohem: Je mnohem starší.È molto più vecchio.

načase: Je načase, aby ...È ora che...

naneštěstí: na neštěstí pro ni/nějper sua sfortuna

naposled: Kdys ho viděl naposled?Quando l'hai visto l'ultima volta?

: pro/za něper loro

něj: pro/od nějper/da lui

němu: kvůli němuper causa sua

nesmět: Nesmíš mu to říct.Non devi dirglielo.

nevhod: Jestli je vám to nevhod ... vykání jedné osoběSe non Le conviene ...

ni: pro niper lei

: bez nísenza di lei

nich: bez nichsenza di loro

nim: k nimda loro

ním: s nímcon lui

nouze: Je nouze o co.qc scarseggia.

nutno: je nutno dělat coè necessario, třeba bisogna, occorre fare qc

ona: s/o nícon/di lei

oni, ony, ona: s nimicon loro

a: pět a tři je osmcinque più tre fa otto

aby: Odešel, aby ji neviděl.È uscito per non vederla.

akorát: Je akorát deset.Sono le dieci precise.

ale: To je ale auto!Che macchina!, Questa sì che è un'auto!

anglicky: Jak je to anglicky?Come si dice in inglese?

ani: Je chytrá? – Ani ne.È intelligente? – Non particolarmente.

asi: Je doma? — Asi ano.È a casa? — Direi di sì.

bašta: To je bašta! dobrotaChe bontà!

bezesporu: Je bezesporu nejlepší.È indiscutibilmente il migliore.

bída: To je ale bída! o kvalitě ap.Che infamia!

blbě: Je mi blbě.Mi sento male., od žaludku též Ho la nausea.

blesk: Udeřil do něj blesk., Byl zasažen bleskem.È stato colpito da un fulmine.

blití: Je mi z toho na blití.Questo mi fa vomitare/schifo/venire il vomito.

blízko: Je tady někde blízko benzínka?C'è un distributore (di benzina) qui vicino?

blízký: Kde je nejbližší nemocnice?Dov'è l'ospedale più vicino?

bomba: To je bomba! skvělýÈ fantastico!

brát: Neber ji s sebou.Non portarla con te.

brzy: Ještě je brzy.È ancora presto.

budit: Ten hluk ho budí.Il rumore lo sveglia.

být: Co je? co se děje?Cosa c'è?

bývalý: jeho bývalá přítelkyně ap.la sua ex

cenit si: Velice si ho cením.Lo apprezzo molto.

co: Co je tohle za otázku?Che razza di domanda è?

co do: Co do znalostí je nepřekonatelný.Per quanto concerne le conoscenze è insuperabile.

ctít: Je třeba ctít zákony.Le leggi vanno rispettate.

cvik: Je to otázka cviku.È questione di pratica.

čas: Je (nejvyšší) čas...È ora di ...

čekat: Čekal od ní něco jiného.Si aspettava qualcos'altro da lei.

čest: Je mi ctí, že mohu...Sono onorato di poter...

čí: Čí je to vina?Di chi è la colpa?

čtvrt: Je tři čtvrtě na deset.Sono le dieci meno un quarto., Sono le nove e tre quarti.

dál: Je to čím dál obtížnější.Diventa sempre più difficile.