Hlavní obsah

nechtěný

Vyskytuje se v

chtít: nechtítodmítat, nenastávat ap. ne pas vouloir*, refuser

chtít se: Chce se mi dělat co.J'ai envie de faire qqch., L'envie me prend de faire qqch.

ušetřit: Chci vás ušetřit toho trápení.Je veux vous éviter cette peine.

aby: Nechci, abys odjel.Je ne veux pas que tu partes.

ani: Chceš napít? – Ani ne.Tu veux boire quelque chose ? – Pas trop.

děkovat: Děkuji nechci.Non, merci.

jak: Jak chceš.Comme tu veux.

jednoznačný: Chci jednoznačnou odpověď.Je veux une réponse nette.

který: Kterou z těch knížek chceš?Tu veux lequel de ces livres ?

mluvit: Chci s tebou mluvit.Je veux te parler.

nebo: Chceš kávu, nebo čaj?Tu veux du café ou du thé ?

spát: Chce se mi spát.J'ai envie de dormir.

tebou: Chci s tebou mluvit.Je veux parler avec toi., Je veux te parler.

zaškrtit: Chtěl jsem ji vlastníma rukama zaškrtit.J'ai eu envie de l'étrangler de mes propres mains.

zrušit: Chtěl bych zrušit rezervaci.Je voudrais annuler la réservation.

zvracet: Chce se mi zvracet.J'ai envie de vomir.

že: Že se ti chce!Comment tu peux avoir envie !

kam: Kdo chce kam, pomozme mu tam.Il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir.

když: Když se chce, všechno jde.Vouloir c'est pouvoir.

nechat: Nechce si nechat říct.Il ne veut pas entendre raison.

nechtě, nechtíc: chtě nechtěbon gré, mal gré

slyšet: Nechci už o ní ani slyšet.Je ne veux plus entendre parler d'elle.

mal: volky nevolky, chtě(j) nechtě(j)bon gré, mal gré

malgré: Ať chci nebo ne.Malgré que j'en aie.

offenser: Aniž bych vás chtěl urazit., Bez urážky.Sans (vouloir) vous offenser.

plaire: Co chcete.Ce qu'il vous plaît.

voilà: Chcete to? Tady to máte.Vous en voulez ? En voilà.

aller: Zrovna jsem vám chtěl zavolat.J'allais justement vous téléphoner.

devenir: Čím chcete být?Que voulez-vous devenir ?

ne: Nechci to.Je ne le veux pas.

rendre: Je mi na zvracení., Chce se mi zvracet.J'ai envie de rendre.

si: Nikdy nechce. – Ale ano.Il ne veut jamais. – Mais si.

sommeil: Chce se mi spát.J'ai sommeil.

accuser: Kdo chce psa bít, hůl si vždy najde.Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage.

cœur: toužit, chtít dělat coavoir à cœur de faire qqch

cru: chtít koho vzteky roztrhatvouloir avaler qqn tout cru

lune: chtít modré z nebedemander la lune

monture: Práce kvapná, málo platná., Kdo chce dojet daleko, šetří svého koně.Qui veut voyager loin ménage sa monture.

mur: chtít prorazit hlavou zeďse cogner/se taper la tête contre les murs

net: Chci vědět, na čem jsem.Je veux en avoir le cœur net.

oseille: Chce nás napálit., Chce si z nás vystřelit.lid. Il veut nous la faire à l'oseille.

paix: Chceš-li mír, připravuj válku.Si tu veux la paix, prépare la guerre.

prouver: chtít si něco dokazovathovor. avoir quelque chose à prouver

rêver: To se mi snad jen zdá., Tomu se nechce věřit.On croit rêver.