Hlavní obsah

lépe, líp

Příslovce

  1. (příjemněji) mieux
  2. (uspokojivěji) mieux

Vyskytuje se v

den: Dobrý den! pozdravBonjour !

dobré: spojeni v dobrém i zlémunis pour le meilleur et pour le pire

dobře: vycházet s kým dobřeêtre bien avec qqn

dojem: dělat dobrý/špatný dojemfaire/donner bonne/mauvaise impression

hodina: čekat už dobrou hodinuattendre depuis une bonne heure

chovat se: chovat se špatně/dobře ke komuse comporter ma/bien avec qqn, traiter qqn mal/bien

chuť: Dobrou chuť!Bon appétit!, hovor. Bon app !

chutnání: Dobré chutnání!Bon appétit !

konec: nechat si to nejlepší na konecgarder le meilleur pour la fin

kontakt: mít dobré kontaktyavoir des relations

kvalita: dobré kvality zboží ap.de bonne qualité

léto: v nejlepších letechdans la fleur de l'âge

mys: mys Dobré nadějecap de Bonne-Espérance

narozeniny: Všechno nejlepší k narozeninám!Bon anniversaire !

noc: Dobrou noc.Bonne nuit.

obchod: dobře zásobený obchodmagasin bien assorti

ospalý: být ospalý po dobrém jídleêtre somnolent après un bon repas

partie: udělat dobrou partiifaire un beau parti

placený: dobře/špatně placená prácetravail bien/mal payé

posel: posel dobrých zprávoiseau de bon augure

postřeh: mít dobrý postřehavoir un sens aigu de l'observation/le coup d'œil juste

pověst: dobrá pověstbonne réputation , renommée , renom

prorok: dobrý prorokbon augure

přehled: mít dobrý přehled o čemavoir de bonnes connaissances de qqch

případ: v nejlepším případědans le meilleur des cas

přítel: nejlepší přítelle meilleur ami

radit: dobře radit komuêtre de bon conseil pour qqn, bien conseiller qqn

ráno: Dobré ráno!Bonjour !

rodina: synáček z dobré rodinyfils à papa

rozejít se: rozejít se jako dobří přátelése quitter bons amis

skutek: udělat dobrý skutekfaire une bonne action

slovo: dobré slovobonne parole

spojení: město s dobrým spojenímville bien desservie

společnost: lepší společnostbeau monde

stránka: brát život z lepší stránkyprendre la vie du bon côté

umět: umět dobře (po)raditêtre de bon conseil

večer: Dobrý večer! pozdravBonsoir !

vědomí: s dobrým vědomím po zralé úvazeà bon escient

vespolek: Dobrý den vespolek.Bonjour à tous.

víla: dobrá vílabonne fée , fée bienfaisante

všechen, všechna, všechno: Všechno nejlepší k narozeninám!Joyeux anniversaire !

zlé: spojeni v dobrém i zlémunis pour le meilleur et pour le pire

známka: mít dobré/špatné známkyavoir de bonnes/mauvaises notes

známý: To je dobře známé.C'est bien connu.

bavit se: Dobře se bavte!Amusez-vous bien !

být: Je mi dobře/špatně.Je me sens bien./J'ai mal au cœur.

cítit se: Necítím se dobře.Je ne me sens pas bien.

co: čím déle tím lépeplus c'est long, meilleur c'est

dařit se: Daří se mu dobře.Il va bien.

fyzička: dobrá fyzičkabonne condition physique

mít se: Mám se dobře.Je vais bien.

mnohem: Je mi mnohem lépe.Je me sens beaucoup mieux.

naložený: dobře/špatně naloženýde bonne/mauvaise humeur, bien/mal luné

nejlepší: Všechno nejlepší!Tous mes vœux !

ono: Ono mu nebylo dobře.Il ne se sentait pas bien.

stav: v dobrém/špatném zdravotním stavuen bon/mauvais état

vést se: Vede se mu dobře.Il va bien.

vzejít: Z toho nevzejde nic dobrého.Il n'en sortira rien de bon.

zkrátka: zkrátka a dobřeen somme, somme toute

znít: To zní dobře.Ça sonne/paraît bien.

bruslit: hovor., expr. umět v tom dobře bruslitsavoir bien se débrouiller

čich: mít dobrý čichavoir le nez creux, avoir du flair

dláždit: Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly.L'enfer est pavé de bonnes intentions.

do: do třetice všeho dobréhojamais deux sans trois

dřív: Čím dříve, tím lépe.Le plus tôt sera le mieux.

holub: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Il vaut mieux tenir que courir.

investice: To je dobrá investice.C'est un bon investissement.

koště: Nové koště dobře mete.Ferveur de novice ne dure pas longtemps.

léčit: Lépe je nemocem předcházet, než je léčit.Mieux vaut prévenir que guérir.

líheň: líheň dobrých nápadůofficine de bonnes idées

liška: Tam, kde dávají lišky dobrou noc.Au diable vert.

mést: Nové koště dobře mete.Ferveur de novice ne dure pas longtemps.

nabroušený: mít dobře nabroušený jazykavoir la langue bien pendue

nátura: být od nátury dobrý/špatnýêtre bon/mauvais de nature

něco: Lepší něco než nic.Toujours pêche qui en prend un.

odnést: Odnesl jsem si z toho dobrý dojem.Cela m'a fait une bonne impression.

ovoce: Zakázané ovoce nejlíp chutná.Chose défendue, chose désirée.

projevit: projevit dobrou vůlifaire preuve de bonne volonté, y mettre du sien

rada: Dobrá rada nad zlato.Bon conseil vaut mieux que l'or.

rozmar: být v dobrém/špatném rozmaruêtre de bonne/mauvaise humeur

situace: být v dobré/ve špatné situaciêtre en bonne/en mauvaise posture

táhnout: Ve dvou se to lépe táhne.À deux, c'est toujours mieux.

vrabec: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras., Il vaut mieux tenir que courir.

vyřídilka: mít dobrou vyřídilkuavoir la langue bien pendue

action: udělat dobrý skutekfaire une bonne action

dobrý: dobrý chlapun bon type/diable/bougre

aise: slušně si žít, být na tom dobře být finančně zaopatřenhovor. être à son aise

ajuster: dobře zamířitajuster son coup

après: Dobrá! A co dál?Eh bien ! Après ?

bien: dobře stavěná ženafemme bien faite

bonjour: (po)přát komu dobrý densouhaiter le bonjour à qqn

campé: dobře stavěné vyprávěnírécit bien campé

cap: mys Dobré nadějele cap de Bonne-Espérance

changer: změnit se k lepšímuchanger en mieux

charpente: být dobře stavěnýavoir une solide charpente

chose: Je to lepší než nic., Aspoň něco.C'est déjà quelque chose.

conscience: Podle mého nejlepšího vědomí a svědomí.En mon âme et conscience.

conseil: umět dobře (po)raditêtre de bon conseil

défaut: když není nic lepšíhoà défaut de mieux

embêter: Ten se má dobře, Ten si žije.Il ne s'embête pas.

escient: s dobrým vědomím, po zralé úvazeà bon escient

faconde: mít (dobrou) vyřídilkuavoir de la faconde

fait: být dobře rostlýêtre bien fait

famé: (těšící se) dobré/špatné pověsti o místě, domu ap.bien/mal famé

fée: dobrá vílabonne fée, fée bienfaisante

garde: být pod dobrým dohledem, být dobře hlídánêtre sous bonne garde

génie: dobrý/zlý duchbon/mauvais génie

goût: mít (dobrý) vkusavoir du goût

huiler: dobře fungujícíbien huilé

ignorer: dobře vědětne pas ignorer

intention: Cesta do pekla je vydlážděna dobrými úmysly.L'enfer est pavé de bonnes intentions.

intentionné: mít dobré/špatné úmyslyêtre bien/mal intentionné

investissement: To je dobrá investice. to se vyplatíC'est un bon investissement.

juste: dobře padnout o oblečeníaller juste

loti: být na tom/pochodit dobře/špatněêtre bien/mal loti

mener: přivést co k dobrému konci, úspěšně dokončit comener qqch à bon fin

mériter: Patří mu to., Dobře mu tak.Il l'a bien mérité.

merle: (umět) dobře pískatsiffler comme un merle

mieux: čím dál tím lépede mieux en mieux

mine: vypadat dobře/špatněavoir bonne/mauvaise mine

monde: lepší společnostbeau monde

négocier: (rychle a dobře) projet zatáčkunégocier un virage

nuit: dobrou nocbonne nuit

orthographe: být dobrý v pravopisuêtre bon en orthographe

papa: synáček z dobré rodinyfils à papa

passe: mít vyhlídku na co, být na nejlepší cestě k čemuêtre en passe de faire qqch

peser: po zralé úvaze, po dobrém uváženítout bien pesé

planté: dobře stavěný, statný muž ap.bien planté

porter: mít se dobřese porter bien

prendre: počínat si dobřes'y prendre bien

présenter: vypadat slušně, dělat dobrý dojemprésenter bien

psychologie: ukázat se jako dobrý psychologfaire preuve de psychologie

quoi: být na tom dobře finančně, mít penízeavoir de quoi vivre

rapport: dobrý poměr kvality a cenybon rapport qualité-prix

sans: dobré a špatné dnyles jours avec et les jours sans

savoir: dělat něco dobře a ani o tom nevědětfaire de la prose sans le savoir

sien: dát do toho něco svého, přispět (svým dílem), projevit dobrou vůliy mettre du sien

tant: Výborně!, Tím líp!, Sláva!Tant mieux !

terme: vycházet s kým dobřeêtre en bons termes avec qqn

tête: být nejlepší ve tříděêtre à la tête de sa classe

aller: Je mi dobře.Je vais bien.

anniversaire: Vše nejlepší k narozeninám!Joyeux anniversaire !

annoncer: oznámit komu dobrou zprávuannoncer à qqn une bonne nouvelle

appétit: Dobrou chuť!Bon appétit !

assaisonner: dobře ochucený salátsalade bien assaisonnée

assurer: Přesvědčte se, zda jsou dveře dobře zavřené.Assurez-vous si la porte est bien fermée.

beaucoup: mnohem lépebeaucoup mieux