Hlavní obsah

mnohem

Vyskytuje se v

beaucoup: beaucoup mieuxmnohem lépe

bien: bien mieux/piremnohem lépe/hůře

tellement: Ce serait tellement mieux !To by bylo mnohem lepší!

mnohem: Je me sens beaucoup mieux.Je mi mnohem lépe.