Hlavní obsah

věda

Podstatné jméno, rod ženský

  • sciencehumanitní vědyhumanities, (liberal) artspřírodní/společenské vědynatural/social sciences

Vyskytuje se v

kandidát: kandidát vědvědecká hodnost PhD

dát: dát vědět komulet sb know

dělat: nevědět, co dělatnot know what to do, být bezradný not know which way to turn

magistr: magistr přírodních vědMaster of Science, zkr. MSc

magistr: magistr společenských vědMaster of Arts, zkr. MA

pokud: Pokud vímAs far as I know, To (the best of) my knowledge

rada: nevědět si radybe at one's wits' end

sociální: sociální vědysocial sciences

společenský: společenské vědysocial sciences

vědět: dát vědět komulet sb know

vědět: Víte ... uvozeníYou know ...

ano: On to neví, ale já ano!He doesn't know, but I do!

by: Kdyby to byl věděl, byl by ti pomohl.If he had known that, he would have helped you.

copak: Copak to nevíš?Don't you know?

člověk: Člověk nikdy neví.One never knows., You can never tell.

dost: Je dost chytrý na to, aby to věděl.He is clever enough to know that.

jeden, jedna, jedno: Jeden nikdy neví.One never knows.

jelikož: Jelikož vím, jak moc to nesnášíš ...Knowing how much you hate it ...

jistě: Nevím to jistě.I don't know it for sure.

když: Odpovím, i když to nebudu vědět jistě.I'll give an answer, even if I don't know it for sure.

možná: Možná to neví.Maybe he doesn't know it.

nám: Dejte nám vědět.Let us know.

některý: to některý z vás?Does any of you know it?

on: On to ví.He knows it.

proč: Nevím, proč to udělal.I don't know why he did it.

předem: Dejte nám vědět předem.Let us know in advance.

přírodní: přírodní vědynatural sciences

říct: Nevím, jak to říct.I don't know how to put it.

sám: Já sám to nevím.I don't know it myself.

se, si: Neví se ...It is not known ...

spíš: To by věděl spíš táta.Father is more likely to know that.

vědět: nevím.I don't know.

vědět: Víte to jistě?Do you know it for sure?

vědět: Rád bych věděl ...I'd like to know ...., zda ap. I wonder ...

vědět: Pokud vím ...As far as I know ..., For all I know ...

vědět: Jeden nikdy neví.One never knows.

vědět: Víš co ...I'll tell you what ...

zařadit: Nevěděl jsem, kam ho zařadit.I didn't know where to put him.

zdržovat se: Nevím, kde se teď zdržuje.I don't know his whereabouts.

že: Víš, že je chytrý.You know (that) he is clever.

beton: vědět co na betonbe absolutely sure about sth

kam: nevědět kudy kamnevědět co dělat not know which way to turn/what to do, be at one's wits' end, být ztracen be lost

vanout: zjistit/vědět odkud vítr vanerealize/know which way the wind is blowing

vědět: Neví o sobě.He is unconscious., hovor. He is dead to the world.

vědět: vědět si rady s čímknow how to deal with