Hlavní obsah

hlaveň

Vyskytuje se v

stan: hlavní stanvelitelský (military) headquarters, zkr. HQ, přen. ústředí central office

film: hlavní/celovečerní filmfeature (film)

hlavní: hlavní chod/jídlomain course

hrát: hrát hlavní roli v čemto star in sth

hrdina: hlavní hrdinamain/principal character

chrámový: stav. hlavní/postranní chrámová loďnave/aisle

kniha: (hlavní) účetní knihaledger

komunikace: hlavní komunikacemain road

město: hlavní město čehothe capital of sth

nádraží: hlavní nádražímain station

osvětlovač: hlavní osvětlovačgaffer

proud: hlavní proud názorový ap.mainstream

představitel: hlavní představitel, představitel hlavní role herecstar (actor), starring actor, jeden z více co-star

příjem: hlavní příjemmain income

přívod: hlavní přívodmain

role: hlavní rolelead role, main part

rozhodčí: hlavní rozhodčíchief referee/umpire

sezona: hlavní sezona v cestovním ruchu ap.high season, peak season

silnice: hlavní silnicemain road, dálková highway, BrE trunk road

studovat: studovat co jako hlavní/vedlejší obormajor/minor in sth

trenér: hlavní trenérhead coach

třída: hlavní třídahl. nákupní BrE high street, AmE Main Street, s hlavním tahem též broadway

vedení: hlavní vodovodní/plynové vedeníwater/gas main

věta: ling. hlavní/vedlejší větamain/subordinate clause

vchod: hlavní/vedlejší/zadní vchodmain/side/back entrance/door

výhra: hlavní výhrafirst prize

východ: hlavní/nouzový východmain/emergency exit

vypínač: elektr. hlavní vypínačmaster switch

postava: hlavní/titulní postavamain/title character

průčelí: hlavní průčelífront facade

ulice: hlavní ulicemain street

ústí: ústí hlavně(gun) muzzle, gunpoint

arterial: dopravní tepna, hlavní tahdopr. arterial road

builder: (hlavní) stavitel architekt, živnostníkmaster builder

busy: hlavní sezona hotelů ap.busy season

central: hlavní vlakové nádražícentral train station

centre stage: být ústřední postavou, sehrát hlavní úlohu v dění ap.take centre stage

chief: šéfkuchař, hlavní kuchařchief cook

clearway: (hlavní) městský tah se zákazem zastaveníurban clearway

core: hlavní činnost/obor podnikání firmyekon. core business

distribution: hlavní rozvodné vedeníelektr. distribution mains

facade: hlavní průčelífront facade

general: hlavní kontoekon. general account

grand: velká/hlavní cenaGrand Prize

great: velký sál, hlavní sál/aulagreat hall

gunpoint: hledět do hlavně zbraně, být ohrožován (střelnou) zbraníbe held at gunpoint

keynote: programové prohlášení, přednesení hlavních cílů politických ap.keynote address/speech

leading: herečka/herec v hlavní rolileading lady/man

maid: (hlavní) družičkaAmE maid of honor

main: hlavní chod jídlamain course

mainline: stanice na hlavní trasemainline station

manager: hlavní účetníaccounts manager

master: (hlavní) stavitel, stavební mistrmaster builder

matron: hlavní družička vdaná ženamatron of honour

mop: s korunou bez hlavní větve strommop-headed

outline: v hlavních/hrubých rysech, zhruba popsat ap.in outline

photography: (hlavní) kameramandirector of photography

preoccupied: zabývat se (hlavně) čím, myslet jen na co, starat se jen o cobe preoccupied with sth

prime: hlavní (smluvní) dodavatelprime contractor

principal: hlavní sídloprincipal residence

rafter: hlavní krokevprincipal rafter

riot: puška na gumové projektily k rozhánění výtržníků ap., brokovnice (s krátkou hlavní)riot gun

speech: přednesení zásadních bodů/hlavních cílů politického programu ap.keynote speech

staple: hlavní součást stravy, základní potravinastaple food/diet

suspect: hlavní podezřelýprime suspect

top: hlavní zprávy ve zpravodajství ap.top stories

tourist: hlavní turistické atrakcemajor tourist attractions

door: hlavní/zadní vchodmain/back door

feature: Ve filmu hraje jednu z hlavních rolí ruský herec.The film features a Russian actor.

major: Jako hlavní obor studoval ekonomii.He majored in economics.

star: v hlavní roli ...starring ...

watchword: Hlavně opatrně. Toho se držím.Caution is my watchword.