Hlavní obsah

base [beɪs]

Podstatné jméno

  1. of sth spodní část, základ(na) čeho pyramidy ap., úpatí
  2. anat.spodinaanat. base of the skullspodina lebeční
  3. dno, spodek krabice, hrnce, vázy(slatted) bed basepostelový rošt
  4. podstava, základna, podstavecat the base of the tailu kořene ocasu psa ap.
  5. spodní vrstva, podklad, korpus dortu
  6. základ, báze, výchozí bod pro vývoj ap.ekon. base payzákladní platekon. tax basedaňový základpower basepolitická základna podpora voličů ap.
  7. i voj.základnavoj. naval basenámořní základna
  8. základ, báze jídla, barvybase colourzákladní barva
  9. sport.meta baseballováhome basedomácí meta, přen. základna, (domácí) zázemí, AmE hovor. styk, píchačka nejvyšší úroveň erotické intimnosti

Vyskytuje se v

round: based round sthzaložený na čem, vycházející z čeho nápad ap.

camp: base campzákladní tábor horolezecký

customer: customer baseklientela (firmy), zákaznická základna

diet: plant-based dietrostlinné stravování

difference: mat. difference basediferenční báze

inside: on the insidena vnitřní straně, zevnitř, na vnitřku, slang. v base, v lochu, za mřížemi

on: based on sthzaložený na čem

paint: water-based paintvodorozpustná barva

protein: protein-basedna proteinové bázi

sensor: výp. sensor-basedprocesní systém, data ap.

skull: base of the skullspodina lebeční

soundly: soundly basedrozumně/náležitě podložený rozhodnutí, výrok ap.

spine: base of the spinekostrční páteř, kostrč spodní část páteře

submarine: submarine baseponorková základna

crate: crate of beerbasa piv

poky: AmE, hovor. be in the pokeybýt v base, být za katrem

porridge: slang. do porridgesedět, být v lochu/base

báze: na bázi čehoon the basis of sth

lebeční: spodina lebečníthe base of the skull, skull base

letecký: letecká základnaair base, malá airfield

mimo: být (úplně) mimo nepřesný odhad ap.be off the mark, AmE be off base

opěrný: přen. opěrný bod pro další postupfoothold, základna base, voj. pro obranu ap. strongpoint

raketový: voj. raketová základnamissile site/base

sídlo: firma se sídlem v ...company with its registered office at..., sídlící v company based in ...

základ: ekon. daňový základtax base

základna: voj. vojenská/letecká/ponorková základnamilitary/air/submarine base

základový: stav. základová deskaraft foundation, base slab

námět: na námět románu ... natočenýbased on the novel ...

podle: podle skutečného příběhu film ap.based on true story

předloha: film podle předlohy ...film based on the novel ...

bas: basynízké tóny bass