Hlavní obsah

base [beɪs]

Podstatné jméno

  1. of sth spodní část, základ(na) čeho pyramidy ap., úpatí
  2. anat.spodinaanat. base of the skullspodina lebeční
  3. dno, spodek krabice, hrnce, vázy(slatted) bed basepostelový rošt
  4. podstava, základna, podstavec
  5. spodní vrstva, podklad, korpus dortu
  6. základ, báze, výchozí bod pro vývoj ap.ekon. base payzákladní platekon. tax basedaňový základpower basepolitická základna podpora voličů ap.
  7. i voj.základnavoj. naval basenámořní základna
  8. základ, báze jídla, barvybase colourzákladní barva
  9. sport.meta baseballováhome basedomácí meta, přen. základna, (domácí) zázemí, AmE hovor. styk, píchačka nejvyšší úroveň erotické intimnosti

Vyskytuje se v

base: be off basebýt (úplně) vedle, mýlit se

round: based round sthzaložený na čem, vycházející z čeho nápad ap.

camp: base campzákladní tábor horolezecký

customer: customer baseklientela (firmy), zákaznická základna

diet: plant-based dietrostlinné stravování

difference: mat. difference basediferenční báze

inside: na vnitřní straně, zevnitř, na vnitřku, slang. v base, v lochu, za mřížemion the inside

on: based on sthzaložený na čem

paint: water-based paintvodorozpustná barva

protein: protein-basedna proteinové bázi, na proteinu/bílkovině založený

sensor: výp. sensor-basedprocesní systém, data ap.

skull: base of the skullspodina lebeční

soundly: soundly basedrozumně/náležitě podložený rozhodnutí, výrok ap.

spine: base of the spinekostrční páteř, kostrč spodní část páteře

submarine: submarine baseponorková základna

crate: basa pivcrate of beer

poky: být v base, být za katremAmE, hovor. be in the pokey

porridge: sedět, být v lochu/base, bručet, lepit pytlíkyslang. do porridge

báze: na bázi čehoon the basis of sth

lebeční: the base of the skull, skull basespodina lebeční

letecký: air base, malá airfieldletecká základna

mimo: be off the mark, AmE be off basebýt (úplně) mimo nepřesný odhad ap.

opěrný: foothold, základna base, voj. pro obranu ap. strongpointpřen. opěrný bod pro další postup

raketový: missile site/basevoj. raketová základna

sídlo: company with its registered office at..., sídlící v company based in ...firma se sídlem v ...

základ: tax baseekon. daňový základ

základna: military/air/submarine basevoj. vojenská/letecká/ponorková základna

základový: raft foundation, base slabstav. základová deska

námět: based on the novel ...na námět románu ... natočený

podle: based on true storypodle skutečného příběhu film ap.

předloha: film based on the novel ...film podle předlohy ...

bas: basynízké tóny bass