Hlavní obsah

diet [ˈdaɪət]

Sloveso

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

allowance: záloha před výplatou, diety zaměstnaneckésubsistence allowance

liquid: liquid diettekutá strava

salt: low-salt dietneslaná c!dieta omezující příjem soli

staple: staple food/diethlavní součást stravy, základní potravina

subsistence: záloha před výplatou, diety zaměstnaneckésubsistence allowance

healthy: healthy dietzdravá strava

dieta: držet/mít dietube on a c!diet, pro štíhlost též be c!dieting

dietní: diet fooddietní strava

držet: držet dietube on a c!diet, be c!dieting

neslaný: neslaná dieta omezující příjem solisalt-free c!diet

redukční: redukční dietaslimming c!diet, (weight) reducing c!diet

strava: healthy dietzdravá strava

vyvážený: (well-)balanced dietvyvážená strava

přísný: držet přísnou dietufollow a strict c!diet

vyřadit: eliminate sth from one's dietvyřadit co z jídelníčku

diet: diet sheetstravovací rozpis pro daný jídelní režim