Hlavní obsah

zprávy

Vyskytuje se v

nový: the latest news, reportáž ap. newsflashnejnovější zprávy poslední dostupné

přehled: headlines, news summarypřehled zpráv

příjem: receipt of the messagepříjem zpráv(y)

radostný: joyful newsradostná zpráva

šíření: scaremongering, ohlášení bomby ap. making a false reportšíření poplašné zprávy

šiřitel: scaremongeršiřitel poplašných zpráv

špatný: bad newsšpatné zprávy

textový: text messagetextová zpráva

zlý: bad newszlé zprávy

čerstvý: latest newsčerstvé zprávy

nechat: Would you like to leave a message for him?Chcete mu nechat zprávu?

od, ode: a message from themzpráva od nich

vysílat: broadcast newsvysílat zprávy

account: written accountpísemná zpráva

annual: ekon. annual reportvýroční zpráva

assessment: assessment reporthodnotící zpráva

audit: ekon. audit reportrevizní zpráva, zpráva z auditu

bearer: bearer of good newsposel dobrých zpráv

bit: a bit of news/advicezpráva/rada

breaking: breaking newsmimořádné zprávy

code: code a messagezakódovat zprávu

evaluation: evaluation reporthodnotící zpráva

hot: hot newsžhavé zprávy

interim: interim reportprůběžná/předběžná zpráva v průběhu trvání projektu ap.

item: news itemzpráva

latest: latest newsnejnovější zprávy

motoring: motoring newszprávy pro motoristy, dopravní hlášení

news: piece of newszpráva, novinka jedna

pathology: pathology reportpatologická zpráva

release: press releasetisková zpráva

report: weather reportzprávy o počasí

roundup: sports roundupsportovní zprávy

sport: sports newssportovní zprávy

stalking: text stalkingobtěžování SMS zprávami nevyžádanými

story: front-page storytitulní zpráva

textual: textual harassmentobtěžování SMS zprávami nevyžádanými

top: top storieshlavní zprávy ve zpravodajství ap.

allege: Reports allege that he was killed.Podle zpráv byl prý zabit.

encourage: I was encouraged by the report.Ta zpráva mi dodala odvahy.

floor: He was floored by the news.Zpráva mu vyrazila dech., Byl z té zprávy úplně vedle.

good: good piece of newsdobrá zpráva

next: The news is next.Následují zprávy.

speechless: The news left him speechless.Ta zpráva mu vzala dech.

such: such news as thistakováto zpráva

while: While the news has been good ...I když byly zprávy (zatím) dobré ...

message: send a messagedát jasně najevo, vyslat zprávu

zpráva: press releasetisková zpráva