Hlavní obsah

written [ˈrɪtən]

Související hesla

pp of write

Vyskytuje se v

write: write (out)sth vypsat co šek, recept ap.

write down: write sth downzapsat (si), napsat si, poznamenat (si) co

write-in: write-in (candidate)(ručně) dopsaný kandidát, hlasovací lístek s ručně dopsaným kandidátem který původně nebyl na volebním lístku

write into: write sth intosth zanést, připsat, vepsat co do čeho do smlouvy, scénáře ap.

write out: write osf outvyčerpat se, vypsat se, vyhořet o inspiraci spisovatele

account: written accountpísemná zpráva

back: write backodepsat na dopis

creative: creative writingtvůrčí psaní

implement: writing implementspsací potřeby

ink: write in inkpsát perem

material: writing materialspsací potřeby

mirror: mirror writingzrcadlové písmo

pad: writing padzápisník, poznámkový blok

pencil: write sth in pencilnapsat co tužkou

rune: written in runespsaný runami

ticket: write sb up a ticketvystavit komu pokutový blok, přen. dát komu pokutu

utensil: writing utensilspsací potřeby

write: write shorthandpsát těsnopisem, stenografovat

write-in: write-in voteshlasovací lístky s (přímo při volbách) dopsanými kandidáty

writing: in writingpísemně

writing: put sth in writingnapsat, zapsat, sepsat co

writing: business writingpísemná obchodní komunikace, písemné obchodní sdělení

writing: piece of writingtext autorský, písemné dílko

writing: writing casespisovka, konferenční desky s přihrádkami, na zip ap.

writing: writing materialspsací potřeby

writing: writing padzápisník

by: written by pennapsaný perem

in: in writingpísemně

in: written in ink/pennapsaný inkoustem/perem

might: The work might have been better written.Ta práce mohla být napsána i lépe.

so: So I wrote to her.Tak jsem jí napsal.

with: write with a penpsát perem

write: I wrote to him.Napsal jsem mu.

klínový: hist. klínové písmocuneiform (writing)

obrázkový: obrázkové písmopicture writing, starých Egypťanů hieroglyphic writing

omluvenka: přinést omluvenkuprovide a written excuse

papír: dopisní papírletter/writing paper

písemný: písemná prácepísemka written exam, slohová ap. essay, zadaný úkol assignment

popisovací: popisovací tabulewriting board

potřeba: psací potřebywriting implements

psací: psací stůl(writing) desk

psací: psací písmo spojovanécursive (writing)

psaní: tvůrčí psanícreative writing

slovo: slovem i písmemboth in spoken and written form

stůl: psací/kancelářský stůl(writing)/office desk

světoborný: nic světobornéhohovor. no great shakes, nothing to write home about

šuplík: psát do šuplíkuwrite without publishing

tužka: napsat co tužkouwrite sth in pencil

záznam: písemný/úřední záznamwritten/official record

zkoušení: ústní/písemné zkoušeníoral/written examination

zkouška: písemná/ústní zkouškawritten/oral exam

zvláštní: nic zvláštního co by stálo za zmínkunothing special, hovor. nothing (much) to write home about

kurziva: napsaný kurzívouwritten in italics

napsat: Kdo napsal tu knihu?Who wrote that book?

napsat: Napiš mi.Write to me., Drop me a line.

podepsat se: Neumí se ani podepsat.He can't even write/sign his name.

popsat: Už bylo popsáno mnoho papíru o ...Much has been written about ...

potvrdit: Potvrdili to písemně?Did they confirm it in writing?

psaní: Máte něco na psaní?Do you have something to write with?

psát: Co to píšeš?What are you writing?

psát: Psal mi o tom.He wrote to me about it.

recept: vystavit receptwrite (out) a prescription

složit: složit báseňwrite a poem

učit: Učí dítě psát.She is teaching the child to write.

verš: psát veršewrite poetry

vyrozumět: Budete vyrozuměni písemně.You will be notified in writing.

vystavit: ekon. vystavit komu šekdraw/make out/write out a cheque to sb

zapsat: zapsat (si) co do sešituwrite sth down in the exercise book

lámat: lámat hůl nad kýmwrite sb off, consider sb a hopeless case

sláva: hovor. nebýt žádná slávabe no great shakes, be not much cop, be nothing to write home about