Hlavní obsah

written [ˈrɪtən]

Související hesla

pp of write

Vyskytuje se v

write: write (out)sth vypsat co šek, recept ap.

write down: write sth downzapsat (si), napsat si, poznamenat (si) co

write-in: write-in (candidate)(ručně) dopsaný kandidát, hlasovací lístek s ručně dopsaným kandidátem který původně nebyl na volebním lístku

write into: write sth intosth zanést, připsat, vepsat co do čeho do smlouvy, scénáře ap.

write out: write osf outvyčerpat se, vypsat se, vyhořet o inspiraci spisovatele

account: written accountpísemná zpráva

back: write backodepsat na dopis

creative: creative writingtvůrčí psaní

implement: writing implementspsací potřeby

ink: write in inkpsát perem

material: writing materialspsací potřeby

mirror: mirror writingzrcadlové písmo

pad: writing padzápisník, poznámkový blok

pencil: write sth in pencilnapsat co tužkou

rune: written in runespsaný runami

ticket: write sb up a ticketvystavit komu pokutový blok, přen. dát komu pokutu

utensil: writing utensilspsací potřeby

writing: in writingpísemně

by: written by pennapsaný perem

in: in writingpísemně

might: The work might have been better written.Ta práce mohla být napsána i lépe.

so: So I wrote to her.Tak jsem jí napsal.

with: write with a penpsát perem

klínový: cuneiform (writing)hist. klínové písmo

obrázkový: picture writing, starých Egypťanů hieroglyphic writingobrázkové písmo

omluvenka: provide a written excusepřinést omluvenku

papír: letter/writing paperdopisní papír

písemný: písemka written exam, slohová ap. essay, zadaný úkol assignmentpísemná práce

popisovací: writing boardpopisovací tabule

potřeba: writing implementspsací potřeby

psací: (writing) deskpsací stůl

psaní: creative writingtvůrčí psaní

slovo: both in spoken and written formslovem i písmem

stůl: (writing)/office deskpsací/kancelářský stůl

světoborný: hovor. no great shakes, nothing to write home aboutnic světoborného

šuplík: write without publishingpsát do šuplíku

tužka: write sth in pencilnapsat co tužkou

záznam: written/official recordpísemný/úřední záznam

zkoušení: oral/written examinationústní/písemné zkoušení

zkouška: written/oral exampísemná/ústní zkouška

zvláštní: nothing special, hovor. nothing (much) to write home aboutnic zvláštního co by stálo za zmínku

kurziva: written in italicsnapsaný kurzívou

napsat: Who wrote that book?Kdo napsal tu knihu?

podepsat se: He can't even write/sign his name.Neumí se ani podepsat.

popsat: Much has been written about ...Už bylo popsáno mnoho papíru o ...

potvrdit: Did they confirm it in writing?Potvrdili to písemně?

psát: What are you writing?Co to píšeš?

recept: write (out) a prescriptionvystavit recept

složit: write a poemsložit báseň

učit: She is teaching the child to write.Učí dítě psát.

verš: write poetrypsát verše

vyrozumět: You will be notified in writing.Budete vyrozuměni písemně.

vystavit: draw/make out/write out a cheque to sbekon. vystavit komu šek

zapsat: write sth down in the exercise bookzapsat (si) co do sešitu

lámat: write sb off, consider sb a hopeless caselámat hůl nad kým

sláva: be no great shakes, be not much cop, be nothing to write home abouthovor. nebýt žádná sláva