Hlavní obsah

bitten [ˈbɪtən]

Související hesla

pp of bite

Vyskytuje se v

bark: sb's bark is worse than his bitekdo hovor. není tak zlý, jak vypadá

bit: a bitof sth trocha, troška, špetka čeho

bit: a bittrochu, poněkud, maličko

bit: quite a bit of sthdost, hodně, výrazně větší ap.

bit: (for) a bit(na) chvíli, (na) okamžik, na moment

bit: bit by bitkousek po kousku, postupně

bit: be champing/chomping at the bitbýt natěšený/nažhavený/nadržený na činnost, nemoci se dočkat

bit: do one's bitpřispět svým dílem, odvést své, přispět se svou troškou (do mlýna)

bit: every bit asna chlup stejně, stejně (tak) jaký dobrý, zajímavý ap.

bit: not a bit, not one bitvůbec ne, ani trochu

bit: get the bit between one's teethzakousnout se do toho s nadšením do nějaké práce

bite: a bite (to eat)něco k zakousnutí, svačinka, něco na zub

bite: a bitechlad, štiplavost, ostrá svěžest ve vzduchu, větru ap.

bite: bite sb's head offutrhnout se, vyjet na koho neoprávněně přísně, přen. utrhnout komu hlavu

bite: bite one's lip/tonguedržet jazyk za zuby nechat si to pro sebe

bullet: bite the bulletkousnout do kyselého jablka muset učinit nepříjemné

chew: bite off more than one can chewukousnout (si) příliš velké sousto

dust: bite the dustztroskotat, padnout na hubu plány, firma ap., žert. zařvat, natáhnout brka zemřít

little: a little (bit)trochu, poněkud, trošku

snaffle: snaffle (bit)stíhlové udidlo, stíhlo k měkkému vedení koně

a, an: a bitkousek, trošku

bit: a bit of furniturekus nábytku

bit: a bit of news/advicezpráva/rada

bit: výp. bit densityhustota záznamu

bit: výp. bit ratedatový tok

bit: curb bitpákové udidlo

bit: snaffle bitstíhlo, stíhlové udidlo

bit: centre bitšpulíř

bit: cross bitkřížová korunka

bit: rock bitvalivé dláto, vrtná hlava pro tvrdou horninu

bit: expanding bitradiálně stavitelný nůž

bite: bite sth offukousnout co

bite: bite sth in twopřekousnout, rozkousnout co

bite: bite marksstopy po zubech kousnutí

bite: love bitecucflek

bite: AmE, hovor. put the bite on sb for sthříct komu o co, zkoušet pumpnout koho o co, požádat koho o co

bite: give sth some bitedát čemu říz

bridle: (bridle) bitudidlo

gossip: a bit of gossipdrb

midge: biting midgespakomárcovití

midge: non-biting midgespakomárovití

not: not a bit (of it)ani v nejmenším, vůbec ne

screwdriver: screwdriver bitnástavec šroubováku

slight: not the slightest bitani trošku/za mák/náznakem

through: bite throughprokousnout, prokousat

tiny: a tiny bit bettermalinko lépe

bite: I bit into the sweet apple.Zakousl jsem se do sladkého jablka.

keep: I bit my lip to keep from crying out.Kousla jsem se do rtu, abych nevykřikla.

off-colour: I felt a bit off-colour.Necítil jsem se ve své kůži.

rusty: I am a bit rusty.Už jsem to pozapomněl.

will: A snake will not bite you if it can escape.Had tě neuštkne, pokud může uniknout.

bokovka: mít bokovku být nevěrnýhave a bit on the side, have someone on the side

hlásič: ryb. hlásič záběrubite alarm

kapka: o kapku víca little (bit)/trace more

kousání: kousání nehtůnail-biting

kousek: kousek po kouskubit by bit, little by little

kousnout: kousnout si čehohave/take a bite of sth

síla: Tak to je síla!úžas That's (really) something!, pohoršení That's a bit too much!

trocha, troška: ani trochanot a bit

trochu: aspoň trochuat least a bit

trochu: ani trochunot a bit

trochu: trochu víca bit more

trochu: trochu od všehoa bit of everything

udidlo: pákové udidlocurb bit

zakousnutí: něco k zakousnutía bite to eat, svačinka ap. snack

zmijí: zmijí uštknutíviper's bite

bokovka: Má nějakou bokovku.He's having a bit on the side.

kousat: kousat si nehtybite one's nails

kousnout: Kousni si.Have a bite.

krapet: Je to krapet složité.It is a little bit complicated.

kus: Je to kousek dál.It is a bit further on.

něco: o něco víca bit more

od, ode: od každého něcoa bit of everything

pokousat: Pokousal ho pes.A dog bit him., He was bitten by a dog.

poradit: Potřebuji trochu poradit.I need a bit of advice.

pozapomenout: Už jsem to pozapomněl.I'm a bit rusty., Jsem ze cviku. I am out of practice.

stáhnout: Stáhni trochu zvuk.Turn the sound down a bit.

trochu: Jdeš trochu pozdě.You are a bit late.

trochu: příliš To je trochu moc.It's a bit too much.

uštknout: Uštkla ho zmije.He was bitten by a viper.

utrhnout: On ti hlavu neutrhne.He won't bite your head off.

vysoký: být o něco vyšší než kdo/cobe a bit higher/hl. o lidech taller than sb/sth

dlouhý: mít dlouhé vedení nechápatbe a bit slow on the uptake

mák: ani za mák ani trochunot the slightest bit, not an iota

utrhnout: přen. utrhnout komu hlavu silně potrestat ap.bite sb's head off

záda: Vlez mi na záda!Go to hell!, Up yours!, Bite me!, BrE Get stuffed!, vulg. Kiss my ass!

život: vnést do čeho trochu životaliven sth up a bit, put more life into sth