Hlavní obsah

uštknout

Dokonavé sloveso

  • bite(štír) stingUštkla ho zmije.He was bitten by a viper.

Vyskytuje se v

will: A snake will not bite you if it can escape.Had tě neuštkne, pokud může uniknout.