Hlavní obsah

uštknout

Vyskytuje se v

will: A snake will not bite you if it can escape.Had tě neuštkne, pokud může uniknout.

uštknout: He was bitten by a viper.Uštkla ho zmije.