Hlavní obsah

rating [ˈreɪtɪŋ]

Odvozená slova

rate

Vyskytuje se v

mortality: mortality (rate)úmrtnost, mortalita

rate: be ratedswh řadit se, být řazen kam na žebříčku ap.

rating: ratingsžebříček sledovanosti pořadů ap.

rutting: rutting (season)období říje

water rate: water rate(s)vodné, poplatek za vodu

alarming: at an alarming ratealarmující rychlostí, znepokojivě rychle růst ap.

approval: approval ratingoblíbenost politika ap. podle průzkumu

audience: audience rating(s)poslechovost rádia ap.

bit: výp. bit ratedatový tok

book: ekon. rate booksazebník

call: ekon. call rateúroková sazba na krátkodobé výpůjčky

cheap: cheap ratenízká/snížená sazba mimo špičku ap.

churn: churn ratemíra odlivu/odchodu/úbytku zákazníků

clear-up: clear-up rateobjasněnost, míra objasněnosti zločinů

crime: crime ratezločinnost, kriminalita

default: ekon. default ratemíra výpadků

detection: detection rateobjasněnost (trestné činnosti)

fail: fail ratemíra neúspěšnosti u testů ap.

failure: failure rateporuchovost míra

fatality: fatality rateúmrtnost, smrtnost zraněných, nemocných ap.

fixed: fixed ratepevná sazba

interest: ekon. (real) interest rate(reálná) úroková míra

marriage: marriage ratesňatečnost, sňatkovost

nominal: ekon. nominal exchange ratenominální směnný kurz

occupancy: occupancy (rate)obsazenost hotelů ap.

open: ekon. open market ratesúrokové sazby na volném trhu

par: ekon. par exchange rateparitní směnný kurz, devizová parita

percentage: percentage rateprocentní sazba

policy: policy ratingvýpočet pojistného

return: ekon. rate of returnmíra návratnosti

schedule: rate schedulesazebník

sewer: sewer ratesstočné

standard: ekon. standard ratezákladní sazba daňová ap.

success: success rateúspěšnost, míra úspěšnosti

table: table ratestabulkové sazby

travel: rate of travelrychlost posuvu

unemployment: unemployment rate, rate of unemploymentmíra nezaměstnanosti

vaccination: vaccination rateproočkovanost

zero: ekon. zero rate goodszboží s nulovou sazbou DPH ap.

frekvence: heart ratemed. tepová frekvence

kurzovní: exchange rate/currency table(s), exchange/currency rateskurzovní lístek

míra: interest rateekon. úroková míra

mládež: X-ratednevhodný pro mládež erotický ap.

nepřístupný: adults only, BrE zast. X-ratedmládeži nepřístupný

pohyblivý: floating rateekon. pohyblivá sazba

popularita, populárnost: approval ratingžebříček popularity politiků ap.

přepravní: freight ratepřepravní tarif pro dopravu zboží

přírůstek: (annual) increase in population, (annual rate of) the growth of population(roční) přírůstek obyvatelstva

sazba: interest rateekon. úroková sazba

směnný: exchange ratesměnný kurs

takový: at this rate, if it goes on like thiss takovou pokud to tak půjde dál

tarif: wage rateekon. mzdový tarif sazba

úhoz: keystroke rate, number of characters (per minute)počet úhozů za minutu ap.

úrokový: interest rate, rate of interest, diskontní bank rateúroková sazba/míra

valutový: exchange rateekon. valutový kurz

zaměstnanost: high/low employment ratevysoká/nízká zaměstnanost

zločinnost: increase in the crime ratenárůst zločinnosti

průtok: annual/average/increased flow (rate)roční/průměrný/zvýšený průtok