Hlavní obsah

al

Předložka

  • na, k/ke, do a + elal teatrodo divadla

Vyskytuje se v

abrigo: al abrigo de algpod ochranou čeho

acecho: estar al/de/en acechobýt ve střehu, mít se na pozoru, dávat pozor

agua: ¡hombre al agua!muž přes palubu!

aire: al aireholý, odhalený, nezakrytý

ajillo: al ajillona česneku, s česnekovou omáčkou

alma: hablar al alma a algnpromluvit do duše komu

altar: llevar al altar a algnodvést k oltáři, vzít si koho

amor: al amor de algblízko čeho

arrimo: al arrimode algn pod záštitou/ochranou/křídly koho

arte: por amor al artez lásky k umění, zadarmo

azar: al azarnazdařbůh, náhodně

bies: al biesšikmo, příčně, napříč střižený ap.

buscar: buscar tres/cinco pies al gatohledat na všem mouchy

cabo: al cabonakonec, na závěr

canto: a(l) cantode alg vedle čeho, těsně, hned u čeho

carajo: al carajo con algk čertu, do hajzlu s čím, seru na co

cascabel: poner el cascabel al gatonést kůži na trh, vzít na sebe riziko

caso: hablar al casomluvit k věci, být věcný

cierto: al ciertojistě, určitě

contado: al/de contadov hotovosti, hotově platit, za hotové kupovat

contrario: al/por el contrarionaopak, opačně, de alg na rozdíl od čeho, zcela v rozporu s čím, naproti tomu

corriente: al corriente de algv termínu s čím bez opoždění

descubierto: al descubiertootevřeně, přímo mluvit ap.

día: al díana úrovni, na výši odborně ap.

fiado: al fiadona úvěr

fin: al fin y al cabo, al fin y a la/al postrekonec konců, koneckonců

frente: al frente dev čele státu ap.

fuego: añadir leña al fuegopřilévat olej do ohně

grano: ir al granojít k jádru (věci)

habla: al hablau telefonu představení při telefonování, zde odpověď volané osoby, tady odpověď volané osoby

igual: al igual (que)stejně/stejným způsobem jako

infierno: al infierno con algk čertu, do pekla s kým/čím

lado: al ladoblízko, vedle

libre: al aire librevenku, pod širým nebem

mayor: al (por) mayorve velkém (množství) obchodovat ap.

menor: (al) por menorv malém obchodování ap.

menos: al/por lo/a lo menosalespoň, přinejmenším

mundo: al fin del mundo(až) na konec světa

paso: dar un paso al frentepřiznat, uznat chybu ap.

pelo: al pelovhod, jako na zavolanou

pie: al pie de la letradoslovně

poner: ponerse al corriente(po)informovat se, dostat se do obrazu, získat přehled

pronto: al prontozpočátku, na první pohled

respecto: al respectov této věci, v tomto ohledu, co se tohoto týče

revés: al/del revésnaopak

rojo: al rojo (vivo)žhavý, rozžhavený (do ruda) železo

tanto: al tanto de algdobře informován o čem, v obraze

tope: a(l) topena hranice svých možností pracovat ap.

trasluz: al trasluzproti světlu

uso: al uso depo(dle) způsobu, na způsob

vuelo: al vueloza letu střílet ap.

absurdo: reducción al absurdopřivedení ad absurdum

acierto: acierto al blancotrefa do černého

ajo: al ajona česneku

albedrío: al albedrío de algnpodle vůle koho

amparo: al amparo de alg(n)pod záštitou koho/čeho, chráněný kým/čím

atención: atención al clientezákaznický servis

baño: al baño (de) Maríave vodní lázni připravovat pokrm

cheque: cheque al portadoršek na doručitele

comienzo: al comienzozpočátku, na začátku

crédito: crédito al consumospotřební úvěr

desgaire: al desgairenedbale, nonšalantně

dibujo: dibujo a lápiz/al carbónkresba tužkou/uhlem

dinero: dinero al contado/en efectivo/metálicohotovost, peníze v hotovosti

elevar: elevar al cuadradoumocnit na druhou

escribir: escribir al dictadopsát podle diktátu

estanco: estanco al aguavodotěsný

estragón: pollo al estragónkuře na estragonu

final: al finalna konci

guarnición: guarnición al airevolný lem

horno: al hornopečený

impenetrabilidad: impenetrabilidad al sonidozvukotěsnost

impermeabilidad: impermeabilidad al aguanepromokavost

mayoreo: al mayoreovelkoobchodní, ve velkém prodej ap.

mediodía: al mediodíav poledne

mes: al mesměsíčně, za měsíc

momento: al momentohned, okamžitě

oído: al oídodo ouška pošeptat

palabra: palabras al aireslova do větru

pastel: al pastelpastelový, pastelem

abismo: al borde del abismona hraně, na pokraji propasti

barva: pintura al templetemperová barva

cesta: vuelta al mundocesta kolem světa

čest: agravio , ofensa al honorurážka na cti

diktát: escribir al dictadopsát podle diktátu

farář: llamar al curaposlat pro faráře

honěná: jugar al pilla-pillahrát na honěnou

hotovost: en metálico, en efectivo, al contado, en cashv hotovosti

chtít se: Tengo que ir al baño.Chce se mi na záchod.

jako: igual que, al igual (que)stejně jako

jít: ir al lavabo/baño/euf. excusadojít na záchod

klas: Dale tiempo al tiempo., Con el tiempo todo se consigue.Dočkej času jako husa klasu.

kolem: vuelta al mundocesta kolem světa

kosmetika: ir al salón de bellezajít na kosmetiku

kresba: dibujo del/al naturalkresba podle modelu

letní: cine al aire libreletní kino

minulost: ojeada al pasadopohled do minulosti

mít: tener al alcance, rozarmít na dosah

mluvit: hablar al casomluvit k věci

muž: ¡Hombre al agua!Muž přes palubu!

na: elevar al cuadradoumocnit na druhou

nechat: llevar al punto de ebullición, hervirnechat projít varem

od, ode: al tanteo, a bulto, a ojo (de buen cubero)od oka odhadem

odhad: al/ por tanteo, a ojo (de buen cubero)odhadem

okolí: en (los) alrededores, al/ en rededor de algv okolí čeho

ouško: al oídodo ouška něco říci ap.

paprika: pollo al pimentónkuře na paprice

pára: cocer al vaporvařit v páře

paráda: andar al óleobýt samá paráda být přezdobený

pečený: pollo asado/al hornopečené kuře

počátek: al principioz počátku

podle: al gusto, a discreciónpodle chuti

pohled: ojeada al pasado, retrospección pohled do minulosti

poledne: al mediodíav poledne

postavit se: hacer frente (al problema)postavit se (k problému) čelem

právo: sufragio , derecho al votohlasovací právo

první: a primera vista, a(l primer) golpe de vistana první pohled

předvolat: citar al juiciopředvolat k soudu

přecházet: pasar al poder de algnpřecházet do rukou koho

přejít: pasar al poder de algnpřejít do rukou koho

přes, přese: ¡Hombre al agua!loď. Muž přes palubu!

převrátit: poner el mundo al revéspřevrátit svět naruby

příloha: anexo al balanceekon. příloha k rozvaze

příspěvek: subsidio al transportepříspěvek na dopravu

přivést: llevar al altarpřivést k oltáři

setmění: después del anochecer, al cerrar la nochepo setmění

slavnost: fiesta al aire librezahradní slavnost

spotřební: crédito al consumospotřební úvěr

srovnání: en comparación, comparado con alg(n), al lado de alg(n)ve srovnání s kým/čím

strana: poner al ladodát na stranu

svět: vuelta al mundocesta kolem světa

světlo: al trasluzproti světlu

škola: escuela al campoškola v přírodě školní výjezd

tečka: punto al final de la frasetečka za větou

trůn: llegar al tronodosednout na trůn

adheze: adhesión del agua al vidrioadheze vody ke sklu

angličtina: traducción del/al ingléspřeklad z/do angličtiny

autobus: subir al autobús/bajar del autobúsnastoupit do autobusu/vystoupit z autobus

bát se: temer al futurobát se budoucnosti

bok: estar al lado de algnpřen. stát komu po boku

bokem: poner al lado, poner aparte, apartar, guardardát (si) bokem peníze ap.

brambor: patatas cocidas/al horno/gratinadasvařené/opékané/gratinované brambory

brát: ¿Cuánto cobras al mes?Kolik bereš měsíčně?

cena: precio al por mayor/al por menorvelkoobchodní/maloobchodní cena

clo: sometido al arancelpodléhající clu

čoud: oler al humo del tabacopáchnout tabákovým čoudem