Hlavní obsah

final

Podstatné jméno mužské

Podstatné jméno ženské

  • finálecuartos de finalčtvrtfinále

Vyskytuje se v

juicio: juicio final/universalposlední soud

recta: recta finalposlední etapa/fáze

oración: oración finalvěta účelová

conjunción: conjunción finalspojka účelová

den: día del juicio finalpřen. soudný den

měsíc: a finales del mesna konci měsíce

na: a principios/finales del mesna začátku/konci měsíce

poslední: Juicio Finalnáb. poslední soud

řeč: palabras inaugurales/finaleszahajovací/závěrečná řeč

soud: Juicio Finalnáb. poslední soud

spojka: conjunción copulativa/adversativa/disyuntiva/condicional/concesiva/finalspojka slučovací/odporovací/vylučovací/podmínková/přípustková/účelová

tečka: punto al final de la frasetečka za větou

termín: término final, fecha límite, práv. término fatalkonečný termín

věta: oración relativa/final/condicional/concesivavěta vztažná/účelová/podmínková/přípustková

závěr: al final, en conclusión de algv závěru čeho

konec: final felizšťastný konec

pořadí: clasificación finalkonečné pořadí

probojovat se: El equipo de casa logró llegar a la final.Domácí tým se probojoval do finále.

stanice: terminal , final de trayectokonečná stanice

bojovat: luchar hasta el último momento/finalbojovat do posledního dechu

final: náb. Juicio Finalposlední soud