Hlavní obsah

oración

Podstatné jméno ženské

  1. náb.modlitba prosba ap.
  2. ling.větaoración compuestasouvětíoración concesivavěta přípustkováoración condicionalvěta podmínkováoración enunciativavěta oznamovacíoración finalvěta účelováoración interrogativavěta tázacíoración principalvěta hlavníoración simplevěta jednoducháoración subordinadavěta vedlejší

Vyskytuje se v

parte: partes de la oraciónslovní druhy

činný: oración activaling. věta s přísudkem v činném rodě

hlavní: oración subordinanteling. hlavní věta

jednoduchý: oración simpleling. věta jednoduchá

knížka: libro de oracionesmodlitební knížka

místní: oración adverbial de lugarling. příslovečná věta místní

modální: oración modalmodální věta

oznamovací: oración enunciativaling. věta oznamovací

přímluva: oración de los fielescírk. přímluvy

souřadný: oración coordinadaling. věta souřadná

souvětí: oración compuesta coordinada/subordinadasouvětí souřadné/podřadné

spojení: oración coordinadaling. souřadné spojení vět

tázací: oración interrogativavěta tázací

vedlejší: oración subordinadaling. vedlejší věta

věta: oración simple/compuestavěta jednoduchá/složená

vylučovací: oración disyuntivavylučovací věta

zjišťovací: oración interrogativa totalling. zjišťovací otázka

oración: oración compuestasouvětí