Hlavní obsah

věta

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (výpověď) oración f, frase fvěta jednoduchá/složenáoración f simple/compuestavěta oznamovací/rozkazovací/tázacíoración f enunciativa/imperativa/interrogativavěta vztažná/účelová/podmínková/přípustkováoración f relativa/final/condicional/concesiva
  2. (úsek skladby ap.) hud. movimiento m, frase f
  3. odb.(poučka) teorema m

Vyskytuje se v

činný: ling. věta s přísudkem v činném roděoración activa

hlavní: ling. hlavní větaoración subordinante

jednoduchý: ling. věta jednoducháoración simple

místní: ling. příslovečná věta místníoración adverbial de lugar

modální: modální větaoración modal

oznamovací: ling. věta oznamovacíoración enunciativa

Pythagoras: mat. Pythagorova větateorema de Pitágoras

souřadný: ling. věta souřadnáoración coordinada

spojení: ling. souřadné spojení větoración coordinada

tázací: věta tázacíoración interrogativa

tečka: tečka za větoupunto al final de la frase

vedlejší: ling. vedlejší větaoración subordinada

vylučovací: vylučovací větaoración disyuntiva

Euklides: mat. Euklidova větateorema /principio de Euclides

věta: věta jednoduchá/složenáoración simple/compuesta