Hlavní obsah

conjunción

Podstatné jméno ženské

  1. ling.spojkaconjunción adversativaspojka odporovacíconjunción causalspojka příčinnáconjunción copulativaspojka slučovacíconjunción finalspojka účelová
  2. spojení faktorů, souběh okolnostíen conjunción con alg(n)společně s, v součinnosti s kým/čím

Vyskytuje se v

causal: conjunción causalspojka příčinná

coordinante: conjunción coordinantesouřadicí spojka

slučovací: conjunción copulativaslučovací spojka

souřadicí: conjunción coordinantesouřadicí spojka

spojka: conjunción copulativa/adversativa/disyuntiva/condicional/concesiva/finalspojka slučovací/odporovací/vylučovací/podmínková/přípustková/účelová

vylučovací: conjunción disyuntivavylučovací spojka

konjunkce: conexión mediante la conjunciónspojení pomocí konjunkce

conjunción: en conjunción con alg(n)společně s, v součinnosti s kým/čím