Hlavní obsah

том

Podstatné jméno, rod mužský-а; -а́, -о́в

  • svazek, dílрома́н в двух тома́хromán ve dvou svazcích, dvoudílný román

Vyskytuje se v

беда́: беда́ в том, что...smůla je v tom, že

благодаря́: благодаря́ тому́, чтоdíky tomu, že

бо́лее: бо́лее того́(ještě) k tomu, (ještě) navíc

бо́льше: бо́льше того́nadto ještě, k tomu ještě, a navíc

будь: бу́дь тоať již

ввиду́: ввиду́ того́ чтоvzhledem k tomu, že

вид: под ви́дом того́ чтоpod záminkou že

вме́сте: (и) вме́сте с темzároveň, také, rovněž

вме́сто: вме́сто того́ что́быmísto toho, aby

вопреки́: вопреки́ тому́ чтоnavzdory tomu, že, přesto, že

всле́дствие: всле́дствие того́ чтоv důsledku toho, že, následkem toho, že

де́ло: Де́ло состои́т/заключа́ется в том, что...Věc se má tak, že..., Jedná se o to, že...

для: для того́, что́бы(proto), aby

из-за: из-за того́ чтоprotože

как: как бы то ни бы́лоv každém případě, za každých podmínek, ať je tomu jakkoli

ка́к-то: ка́к-то разjednou, jedenkrát

ма́ло: ма́ло того́nejenže, mimo to

ме́жду: (а) ме́жду темmezitím

ме́нее: тем не ме́нееnicméně, přesto

наконе́ц: наконе́ц-то!no konečně!, (Tak) přece jen!

напа́сть: не на того́ напа́лna něj (jen tak) nepřijde

невзира́я: невзира́я на то, чтоbez ohledu na to, že

несмотря́: несмотря́ на то, что...nehledě na to, že..., ačkoliv, třebaže pršelo ap.

о́пера: Э́то из друго́й/не из той о́перы.To je z jiného soudku/mimo mísu

пора́: до тех по́р пока́ (не)dokud, až do té doby, dokud

поско́льку: поско́льку... то (так)jelikož, protože, poněvadž

ра́ди: ра́ди того́, что́бы(proto), aby

с: ни с того́ ни с сего́z ničeho nic, z čista jasna, náhle

сме́лый: кто смел, тот и съелodvážnému štěstí přeje

спаси́бо: спаси́бо и на томdíky (bohu) i za to

стать: во что бы то ни ста́лоza každou cenu, ať to stojí cokoliv, bezpodmínečně

степь: не в ту степьúplně vedle, dočista mimo, plácat nesmysly

тем: тем лу́чшеtím lépe

те́сто: из того́ же те́стаze stejného těsta, stejné povahy

то: то...тоjednou...podruhé, hned...hned

того́: не того́nijak valný, nevalný

тот: тоto, tamto, tohle neurčitý podmět

тьма: тьма темvelké množství, spousta, fůra

чем: чем... темčím... tím

число́: в том числе́včetně, počítaje v to, také

вре́мя: с того́ вре́мениod té chvíle

ни: что ни год, то...rok co rok...

бурда́: Не суп, а кака́я-то бурда́.To není polévka, to je břečka.

где́-то: Приду́ где́-то о́коло восьми́.Přijdu asi kolem osmé.

мгнове́ние: в то́ же мгнове́ниеv tom okamžiku

отмы́ться: От того́ не отмо́ешься!Z toho se nevykroutíš!

состоя́ть: Ра́зница состои́т в том, что...Rozdíl je v tom, že...

тако́й-то: прие́хать тако́го-то числа́přijet tolikátého a tolikátého

том: рома́н в двух тома́хromán ve dvou svazcích, dvoudílný román

что́-то: что́-то не тоnějak to není ono, něco (tady) nehraje

баррика́да: по ту сто́рону баррика́дna druhé straně barikády

воз: Что с во́зу упа́ло, то пропа́ло.Co je pryč, to je pryč.

вся́кий: Вся́кий раз одно́ и то же.Pořád to samé.

зо́лото: Не всё то зо́лото, что блести́т!Není všecko zlato, co se třpytí!

минова́ть: Чему́ быть, того́ не минова́ть.Co se má stát, stane se.

пожа́ть: Что посе́ешь, то пожнёшь.Co zaseješ, to sklidíš.

се́мечко: Э́то всё се́мечки по сравне́нию с тем, что меня́ ждёт.To ještě není nic ve srovnání s tím, co mě ještě čeká.

слон: слона́-то и не приме́титьto nejdůležitější komu unikne, toho nejdůležitějšího si nevšimnout

смея́ться: Смеётся тот, кто смеётся после́дний.Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.

споткну́ться: Конь о четырёх нога́х, да и тот спотыка́ется.Kůň má čtyři nohy a přece klopýtne. Každý má právo na omyl.

утону́ть: Кому́ быть пове́шенному, тот не уто́нет.Kdo má být oběšen, ten se neutopí., Není co ztratit.

а: а тоnebo, jinak