Hlavní obsah

wohl

Příslovce

  • dobře zdravotně, psychickysich wohl fühlencítit se dobřeMir ist nicht wohl.Není mi dobře.

Das, podstatné jméno~(e)s

  • dobro, blahozu j-s Wohlpro blaho kohodas öffentliche/allgemeine Wohlveřejné/všeobecné blaho

Das, podstatné jméno~(e)s

  1. Zum Wohl! Na zdraví!

Vyskytuje se v

erwarten: Du wirst es wohl noch erwarten können!Dočkej času!

fühlen: sich in seiner Haut (nicht) wohl fühlen(ne)cítit se ve své kůži

Haut: sich in seiner Haut wohl fühlencítit se ve své kůži

sehr: etw. Akk sehr wohl wissen/könnenmoc dobře vědět/umět co

wohl: wohl oder übelchtě nechtě, tak jak tak

Wohl: Zum Wohl!Na zdraví!

aber: Sie ist nicht klug, wohl aber fleißig.Není chytrá, zato ale pilná.

bewegen: Was hat ihn wohl zur Abreise bewogen?Co ho jen přimělo k odjezdu?

erheben: das Glas auf j-s Wohl erhebenpozvednout sklenici na čí zdraví

heben: auf j-s Wohl den Kelch hebenpozvednout kalich na čí zdraví

Kopf: hovor. Du bist wohl nicht ganz richtig im Kopf.Ty to asi nemáš v hlavě úplně v pořádku.

überschnappen: Du bist wohl übergeschnappt!Tobě asi přeskočilo!

veralbern: Du willst mich wohl veralbern!Ty si ze mě děláš blázny!

verhören: Da haben Sie sich wohl verhört!To jste se asi přeslechl!

werden: Er wird wohl nicht da sein.Asi tady nebude.

Zweck: Es hat wohl wenig Zweck, wenn ich noch auf ihn warte.Nemá asi smysl, abych na něho ještě čekal.

gescheit: Du bist wohl nicht ganz gescheit!Ty (asi) nemáš všech pět pohromadě!

bekommen: Wohl bekomms!Na zdraví!, Do dna! přípitek