Hlavní obsah

dea

Podstatné jméno ženské

Vyskytuje se v

acetosella: acetosella (dei boschi)šťavel (kyselý)

listino: listino (dei prezzi)ceník

accertamento: accertamento dei dannizjištění škod

aggiustamento: aggiustamento dei salariúprava mezd

ambito: nell'ambito dei miei poteriv rámci mých pravomocí

analisi: analisi dei sistemisystémová analýza

apporto: apporto dei liquidipříjem tekutin

argento: argento dei gattislída

attaccatura: attaccatura dei capellilinie vlasů

balzo: balzo dei prezziskokové zdražení

banco: banchi dei deputatiposlanecké lavice

banco: banco dei pegnizastavárna

birillo: (gioco dei) birillikuželky hra

burattino: teatro dei burattiniloutkové divadlo

caduta: caduta dei capellipadání/vypadávání vlasů

calo: il calo dei prezzipokles cen

camera: camera dei ragazzidětský pokoj

camera: Camera dei deputatiPoslanecká sněmovna

cantone: (gioco dei) quattro cantoniškatule hejbejte se dětská hra

carico: rimanere a carico dei genitorizůstat na krku rodičům

carta: carta dei cibijídelní lístek

caserma: caserma dei vigili del fuocohasičská stanice/zbrojnice

cervello: fuga dei cervelliodliv mozků

ciascuno: ciascuno di voi/dei presentikaždý z vás/z přítomných

cimice: cimice dei lettištěnice domácí

colera: colera dei suiniprasečí mor

collegio: collegio dei docentiprofesorský/učitelský sbor

colpo: dare/ricevere dei colpi(roz)dávat/dostávat rány

comando: quadro dei comandiovládací pult

commemorazione: commemorazione dei defuntipamátka zesnulých, hovor. dušičky

compressione: inform. compressione dei datikomprese dat

comunione: comunione dei benispolečné jmění manželů

concordanza: gramm. concordanza dei tempisouslednost časová

congelamento: congelamento dei prezzizmrazení cen

conservazione: conservazione dei monumentiochrana památek

consumo: società dei consumikonzumní společnost

conta: conta dei votisčítání hlasů

corpo: corpo dei pompierihasičský sbor

correlazione: gramm. correlazione dei tempisouslednost časová

corsa: corse (dei cavalli)(koňské) dostihy

defunto: commemorazione dei defuntipamátka zesnulých, hovor. dušičky

denuncia: fin. denuncia dei redditidaňové přiznání

deriva: geol. deriva dei continentikontinentální drift

dichiarazione: dichiarazione dei redditidaňové přiznání

disposizione: disposizione dei fiorikvětinové aranžmá

distinguo: fare dei distinguo fra qc e qcrozlišovat, (u)dělat rozdíl mezi čím a čím

distribuzione: distribuzione dei regalirozdání dárků

distribuzione: distribuzione dei premipředávání cen

divisione: divisione dei poterirozdělení pravomocí

dubbio: avere dei dubbi su qpochybovat o kom, podezírat koho

elenco: elenco dei candidatiseznam uchazečů

ferodo: ferodo dei frenibrzdové obložení

fine: in fin dei conti, alla fin finekoneckonců

forbice: forbice dei prezzicenové nůžky

gestione: gestione dei rifiuti urbaniodklízení komunálního odpadu

gregge: il gregge dei cristianistádo oveček křesťanů, shromáždění/zástup křesťanů

gruppo: teoria dei gruppiteorie grup

guerra: guerra dei prezzicenová válka

immissione: immissione dei datizavedení dat

inadeguatezza: inadeguatezza dei mezzi (finanziari)nedostatek finančních prostředků

incrocio: sport incrocio dei pališibenice branky

indice: indice dei nomi proprijmenný rejstřík

inganno: l'inganno dei sensimámení smyslů

ingegneria: ingegneria dei sistemisystémové inženýrství

introduzione: introduzione dei dativložení dat (do počítače)

inventario: inventario dei benisoupis majetku

istruzione: istruzione dei giovanivzdělávání mládeže

lavaggio: lavaggio dei piattiumývání nádobí

lavoratore: sindacato dei lavoratoripracovní odbory

leva: leve (dei) frenibrzdové páčky

libro: libro dei sognisnář

limitatore: tecn. limitatore dei giriomezovač otáček

lingua: lingua dei segniznakový jazyk

linguaggio: linguaggio dei segniznakový jazyk

linguaggio: linguaggio dei sordomutiznakový jazyk hluchoněmých

lista: lista dei vinivinný lístek

lume: il secolo dei lumiosvícenství

maggioranza: nella maggioranza dei casive většině případů

marmitta: geol. marmitta dei gigantiobří kotel horský

medo: Impero dei MediMédská říše

migliore: nel miglior caso, nel migliore dei casiv nejlepším případě

minimizzazione: minimizzazione dei costiminimalizace nákladů

ministro: il consiglio dei ministrirada ministrů

minoranza: nella minoranza dei casiv menšině případů

minore: tutela dei minoriochrana nezletilých

minorenne: tribunale per i/dei minorennisoud pro mladistvé/nezletilé

morto: mondo/regno dei mortizáhrobí

movimento: movimento dei turistituristický ruch

neon: neon dei negozisvětelné poutače obchodů

numero: avere dei numerimít talent