Hlavní obsah

datare

Vyskytuje se v

dato: dato, date qcvzhledem k čemu, s ohledem na co okolnosti ap.

dato: datidata

anagrafico: dati anagraficiosobní údaje jméno, příjmení, datum a místo narození

banca: inform. banca (di) datidatabanka

base: base di datidatabáze

compressione: inform. compressione dei datikomprese dat

contatto: dati di contattokontaktní údaje

data: fissare la data di qcstanovit datum čeho

data: da lunga data(již) starý, dlouhotrvající, dlouhodobý, (jsoucí) starého data

data: di fresca datačerstvý, nedávný informace ap., (poměrně) nový

dato: data la situazioneza dané situace, vzhledem k situaci

dato: dato al viziooddávající se neřesti

dato: dato al berepropadlý alkoholu

dato: dato chejelikož, poněvadž, vzhledem k tomu, že

dato: dati sensibilicitlivé údaje

dato: dato di fattoskutečnost, fakt

elaborazione: inform. elaborazione datizpracování dat elektronické

entrata: dati di entratavstupní data

fedele: restare fedele alla parola datadržet slovo

immettere: immettere dativložit data

immissione: immissione dei datizavedení dat

input: inform. dati di inputvstupní data

introduzione: introduzione dei dativložení dat (do počítače)

mancare: mancare alla parola data, mancare di parolanedodržet slovo, nedostát slovu

nascita: luogo/data di nascitamísto/datum narození

natale: casa che ha dato i natali a qdům, kde se narodil kdo

oggi: data di oggidnešní datum

parola: mantenere la parola datadodržet slovo

processare: inform. processare i datizpracovávat data

recupero: inform. recupero di datiobnova dat ztracených

richiamare: richiamare dativyvolat data z počítače

ripristino: inform. ripristino dei datiobnova dat

scadenza: data di scadenzadatum expirace/spotřeby na balení ap.

scadenza: data di scadenzadatum splatnosti

sicurezza: sicurezza dei datizabezpečení dat

trasferimento: inform. trasferimento dei datipřenos dat

assaggio: Ha dato un assaggio della sua forza.Předvedl svou sílu.

cervello: Ti ha dato di volta il cervello?Přeskočilo ti?

che: Il giornale che mi hai dato ...Ten časopis, cos mi dal ...

condizionale: Gli hanno dato due anni con la condizionale.Dostal dvouletou podmínku., Dostal dva roky podmíněně.

corrispondere: I dati non corrispondono.Ta data nesedí.

lezione: Gli ho dato una bella lezione!Dal jsem mu za vyučenou!

manata: Gli ha dato una manata sulla spalla.Poplácal ho po rameni.

musata: Ha dato una musata.hovor. Hodil držku.

pena: Non si è dato la pena di chiamarmi.Ani se neobtěžoval zavolat mi.

spazzata: Ha dato una spazzata al cortile.(Rychle) zametl dvorek.

data: vstupní/výstupní datadati di immissione/di uscita

datum: dnešní datumdata odierna

datum: datum narozenídata di nascita

datum: datum splatnostidata di scadenza

faktický: faktická chybadato sbagliato

fakturační: fakturační údajedati di fatturazione

narození: datum/místo narozenídata /luogo di nascita

obnova: obnova datrecupero di dati

přenos: výp. přenos dattrasmissione dei dati

splatnost: být po splatnostiessere dopo la data di scadenza

spotřeba: datum spotřebydata di scadenza

termín: ekon. termín splatnostidata di scadenza

tisk: vyjít tiskemessere dato alle stampe, uscire dalle stampe

údaj: osobní/kontaktní údajedati personali/di contatto

úložiště: výp. úložiště datmagazzino di dati

vyhodnocení: vyhodnocení údajůvalutazione dei dati

výstupní: výstupní signál/data/souborsegnale/dati/file in uscita

vzhledem k: vzhledem k tomu, že... jelikožstante/visto/dato/considerato che..., předpoklad supposto che

zálohování: zálohování datbackup dei dati

cvaknout: Klika cvakla...La maniglia ha dato uno scatto.

daný: Dodržel dané slovo.Ha mantenuto la parola data.

dát: Kdo ti to dal?Chi te l'ha dato?

dát: Dal jsem mu peníze na jídlo.Gli ho dato i soldi per comprarsi da mangiare.

dát se: Nakonec se dal na útěk.Alla fine si è dato alla fuga.

dloubnout: Dloubnul mě loktem do žeber.Mi ha dato una gomitata nelle costole.

dorazit: Dorazili ho, aby se netrápil.Gli hanno dato il colpo di grazia.

držet: Neumí držet slovo.Non sa mantenere la parola data.

kopnout: Vypínač mě kopnul.L'interruttore mi ha dato una scossa.

manipulovat: Úředníci manipulovali s osobními daty klientů.Gli impiegati hanno manipolato i dati personali dei clienti.

nakousnout: Jablko jen nakousnul.Ha dato solo un morso alla mela.

obtěžovat se: Ani se neobtěžoval zavolat mi.Non si è dato la pena di chiamarmi.

odporovat si: Ty údaje si odporují.I dati si contraddicono.

podmíněně: Dostal 3 roky podmíněně.Gli hanno dato tre anni con la condizionale.

přeskočit: Přeskočilo ti?Ti ha dato di volta il cervello?

stanovit: Už jste stanovili datum?Avete già fissato una data?

svést: Svedli to na něj.Hanno scaricato la colpa su di lui., Hanno dato la colpa a lui.

televize: Dávali to v televizi.L'hanno dato alla TV.

rupnout: hovor. Ruplo mu v bedně.È andato fuori di testa., Gli ha dato di volta il cervello.