Hlavní obsah

bevuto

Vyskytuje se v

bevuta: fare una (bella) bevutařádně se napít i vody při plavání, hovor. zachlastat, zapařit

dato: dato al berepropadlý alkoholu

eccesso: bere all'eccessonadměrně pít

fare: far bere q/qcdát napít komu/čemu

garganella: bere a garganellalít (alkohol) přímo do hrdla, přen. (hodně) chlastat

limitato: essere limitato nel berepít s mírou

moderazione: bere con moderazionepít střídmě

niente: niente da mangiare/berenic k jídlu/pití

regola: bere senza regolanezřízeně pít

regolato: essere regolato nel berepít s mírou alkohol

versare: versare da bere a qnalít (pití) komu

bere: Qualcosa da bere?Něco k pití?

bere: bere alla salute di qnapít se na čí zdraví

bere: Bevi con noi!Napij se s námi!

bere: Quest'auto beve tantissima benzina!To auto strašně žere!

bere: Non me la bevo.To (ti) nezbaštím/nesežeru., Na to neskočím.

bere: Il bere fa male.Pití škodí.

bersi: Mi bevo un bicchiere di latte.Dám si sklenku mléka.

caldo: Bevi qualcosa di caldo.Napij se něčeho teplého.

continente: È continente nel bere.Pije s mírou.

eccedere: Eccede nel bere.Přehání to s pitím.

moderato: È moderato nel bere.Pije s mírou., Je střídmý v pití.

offrire: Che (cosa) posso offrirvi da bere?Co vám mohu nabídnout k pití?

poco: Bevi un poco di acqua.Napij se trochu vody.

smettere: Ha smesso di bere.Přestal pít.

spugna: Beve come una spugna.Pije jak duha.

bere: Beve come una spugna.Nasává jak houba.

bere: berci su/soprazapít (to), spláchnout to neštěstí ap., utopit co v alkoholu

bere: dare a bere qc a qdát (na)pít komu čeho, přen. namluvit, nakecat komu co

bicchiere: essere (facile) come bere un bicchiere d'acquabýt úplná hračka

calice: bere il calice dell'amarezzavypít kalich hořkosti

ex: (vy)pít co na exbere qc tutto d'un fiato/in un solo sorso

jít: jít na pivoandare a bere una birra

najednou: vypít najednoubere tutto d'un fiato

napít se: dát napít komudare da bere a q

pití: něco k/na pitíqualcosa da bere

připít: připít (si) na zdraví komubrindare/bere alla salute di q

sklenička: pozvat koho na skleničkuinvitare q a bere un bicchiere

ani: Nejedl ani nepil.Non ha mangiato né/e neanche bevuto.

dát: Co si dáš k pití?Che cosa prendi da bere?

dát: Dám si pivo.Mi bevo una birra, v restauraci Prendo una birra.

na: jít na pivoandare a bere la birra

naletět: Na to ti nenaletím.Non me la bevo.

nalít: Nalij si něco k pití.Versati qualcosa da bere.

napít se: Napij se trochu vody.Bevi un poco di acqua.

napít se: Dáš mi trochu napít?Mi fai bere un poco?

objednat: Objednáš mi něco k pití?Mi ordini qualcosa da bere?

panák: dát si panáka čehobere un cicchetto di qc

pít: Co chcete pít?(Che) cosa volete (da) bere?

pít: Piješ pivo?Bevi la birra?

pít: Ty jsi pil!Tu hai bevuto!

přát si: Co si přejete k pití?(Che) cosa volete da bere?

přebrat: Trošku přebral.Ha bevuto un bicchiere di troppo.

sežrat: To ti nesežeru!Questa non me la bevo., Non ci casco.

skočit: Skoč pro pití.Vai a prendere qualcosa da bere.

žrát: To auto hodně žere.La macchina consuma/beve molto.

jednoduchý: Je to jednoduché jak facka.È come bere un bicchier d'acqua.

pít: Pije jako duha.Beve come una spugna.

zbaštit: To ti nezbaštím neuvěřím!Questa non (me) la bevo.