Hlavní obsah

bevuto

Vyskytuje se v

bevuta: fare una (bella) bevutařádně se napít i vody při plavání, hovor. zachlastat, zapařit

dato: dato al berepropadlý alkoholu

eccesso: bere all'eccessonadměrně pít

fare: far bere q/qcdát napít komu/čemu

garganella: bere a garganellalít (alkohol) přímo do hrdla, přen. (hodně) chlastat

limitato: essere limitato nel berepít s mírou

moderazione: bere con moderazionepít střídmě

niente: niente da mangiare/berenic k jídlu/pití

regola: bere senza regolanezřízeně pít

regolato: essere regolato nel berepít s mírou alkohol

versare: versare da bere a qnalít (pití) komu

bersi: Mi bevo un bicchiere di latte.Dám si sklenku mléka.

caldo: Bevi qualcosa di caldo.Napij se něčeho teplého.

continente: È continente nel bere.Pije s mírou.

eccedere: Eccede nel bere.Přehání to s pitím.

moderato: È moderato nel bere.Pije s mírou., Je střídmý v pití.

offrire: Che (cosa) posso offrirvi da bere?Co vám mohu nabídnout k pití?

poco: Bevi un poco di acqua.Napij se trochu vody.

smettere: Ha smesso di bere.Přestal pít.

spugna: Beve come una spugna.Pije jak duha.

bicchiere: essere (facile) come bere un bicchiere d'acquabýt úplná hračka

calice: bere il calice dell'amarezzavypít kalich hořkosti

ex: bere qc tutto d'un fiato/in un solo sorso(vy)pít co na ex

jít: andare a bere una birrajít na pivo

najednou: bere tutto d'un fiatovypít najednou

napít se: dare da bere a qdát napít komu

pití: qualcosa da bereněco k/na pití

připít: brindare/bere alla salute di qpřipít (si) na zdraví komu

sklenička: invitare q a bere un bicchierepozvat koho na skleničku

ani: Non ha mangiato né/e neanche bevuto.Nejedl ani nepil.

dát: Che cosa prendi da bere?Co si dáš k pití?

na: andare a bere la birrajít na pivo

naletět: Non me la bevo.Na to ti nenaletím.

nalít: Versati qualcosa da bere.Nalij si něco k pití.

objednat: Mi ordini qualcosa da bere?Objednáš mi něco k pití?

panák: bere un cicchetto di qcdát si panáka čeho

pít: (Che) cosa volete (da) bere?Co chcete pít?

přát si: (Che) cosa volete da bere?Co si přejete k pití?

přebrat: Ha bevuto un bicchiere di troppo.Trošku přebral.

sežrat: Questa non me la bevo., Non ci casco.To ti nesežeru!

skočit: Vai a prendere qualcosa da bere.Skoč pro pití.

žrát: La macchina consuma/beve molto.To auto hodně žere.

jednoduchý: È come bere un bicchier d'acqua.Je to jednoduché jak facka.

zbaštit: Questa non (me) la bevo.To ti nezbaštím neuvěřím!

bere: Qualcosa da bere?Něco k pití?