Hlavní obsah

pít

Nedokonavé sloveso

  1. (polykat tekutinu) co bereform. consumare qc(o dobytku též) abbeverarsiCo chcete pít?(Che) cosa volete (da) bere?Piješ pivo?Bevi la birra?
  2. (alkohol) co bere qcTy jsi pil!Tu hai bevuto!
  3. (sát) co succhiare qc(z prsu též) poppare

Vyskytuje se v

ex: (vy)pít co na exbere qc tutto d'un fiato/in un solo sorso, lít přímo do hrdla bere a garganella

kotoučový: tech. kotoučová pilasega circolare

motorový: motorová pilamotosega

pila: tech. kotoučová pilasega circolare/a disco

řetězový: tech. řetězová pilasega a catena

ani: Nejedl ani nepil.Non ha mangiato né/e neanche bevuto.

alcol: dát se na pití, začít pítdarsi all'alcol

circolare: kotoučová/okružní pila, cirkulárkasega circolare

eccesso: nadměrně pítbere all'eccesso

limitato: pít s mírouessere limitato nel bere

moderazione: pít střídměbere con moderazione

oscillante: oscilační pilasega oscillante

regola: nezřízeně pítbere senza regola

regolato: pít s mírou alkoholessere regolato nel bere

sega: kotoučová/okružní pila, cirkulárkasega circolare, sega a disco

succhiare: pít slámkousucchiare con la cannuccia

telaio: rámová pila, rámovkatecn. sega a telaio

continente: Pije s mírou.È continente nel bere.

moderato: Pije s mírou., Je střídmý v pití.È moderato nel bere.

smettere: Přestal pít.Ha smesso di bere.

spugna: Pije jak duha.Beve come una spugna.

bere: dát (na)pít komu čeho, přen. namluvit, nakecat komu codare a bere qc a q

razzolare: kázat vodu a pít vínopredicare bene e razzolare male

reggere: hodně vydržet v pití, umět pítreggere il vino

pít: Co chcete pít?(Che) cosa volete (da) bere?