Hlavní obsah

prací

Přídavné jméno

  1. (k praní) à lessiver, à laverprací prášeklessive fprací prostředeklessive f, détergent m, détersif m
  2. (omyvatelný, pratelný) lavable

Vyskytuje se v

burza: bourse du travailburza práce

dělba: division du travaildělba práce

domácí: travaux domestiquesdomácí práce

dřevo: travail du boispráce se dřevem

duševní: travail intellectuelduševní práce

jiný: avoir autre chose à fairemít něco jiného na práci

načerno: travail au noirpráce načerno

nucený: travaux forcésnucené práce

organizace: organisation du travailorganizace práce

ovoce: fruit d'un an de travailovoce roční práce

pečlivý: travail soignépečlivá práce

placený: travail bien/mal payédobře/špatně placená práce

poloviční: travail à mi-tempspráce na poloviční úvazek

prací: lessive prací prášek

produktivní: travail productifekon. produktivní práce

prostředek: lessive prací prostředek

průzkumný: travaux de sondageprůzkumné práce

přerušení: cessation du travailpřerušení práce

uchazeč: demandeur d'emploiuchazeč o práci nezaměstnaný

vědecký: travail scientifiquevědecká práce

zemní: terrassement zemní práce

autobus: prendre le bus pour aller au travailjezdit do práce autobusem

dát se: se mettre au travail, commencer à travaillerdát se do práce

chodit: aller au travail à piedchodit do práce pěšky

jezdit: Tu prends ta voiture pour aller au travail ?Jezdíš do práce autem?

když: Mon travail terminé, je suis rentré chez moi.Když jsem dokončil práci, odešel jsem domů.

na: travail pour une semainepráce na týden

přijít: rentrer du travail chez soipřijít z práce domů

slabý: (trop) faible pour exécuter ce travailslabý na tu práci

vyhazov: être virédostat vyhazov (z práce)

zakázka: travail fait sur commandepráce provedená na zakázku

honit se: turbiner sans arrêthonit se z práce do práce

kvapný: Il ne faut rien précipiter.Práce kvapná málo platná.

mravenčí: travail de fourmimravenčí práce

šlechtit: Il n'est point de sot métier.Práce šlechtí člověka.

agence: agence de placementzprostředkovatelna práce

besogne: abattre de la besogneudělat spoustu práce

cessation: cessation du travailpřerušení práce

chaîne: travail à la chaînepásová výroba, přen. práce jako na běžícím páse

fête: fête du TravailSvátek práce

forcé: travaux forcésnucené práce

fruit: fruit d'un an de travailovoce roční práce

intellectuel: travail intellectuelduševní práce

mien: J'y ai mis du mien.Vložil jsem do toho kus své práce.

perruque: faire de la perruquekrást v práci materiál nebo nářadí

posté: travail postépráce na směny

pousser: pousser un élèvepobízet žáka k práci

prospecteur: prospecteur-placierzprostředkovatel práce

surcroît: surcroît de travailpráce navíc

travail: se mettre au travaildát se do práce

vulgarisation: ouvrage de vulgarisationpopularizační práce

accabler: accabler qqn de travailzavalovat koho prací

assister: assister qqn dans son travailasistovat komu při práci

devoir: Il doit terminer ce travail ce soir.Tu práci musí dokončit dnes večer.

dur: travail durtěžká práce

foutre: Tu n'as vraiment rien d'autre à foutre ?Fakt nemáš nic jinýho na práci?

mémoire: mémoire de maîtrisemagisterská diplomová práce

noir: travail au noirpráce načerno

occupé: Je suis occupé.Mám práci., Mám co dělat., Nemám čas.

partiel: travail à temps partielpráce na částečný úvazek

surchargé: être surchargé de travailmít příliš mnoho práce

surcharger: être surchargé de soucis/travailmít příliš mnoho starostí/práce

brèche: être toujours sur la brèchebýt stále v boji, být stále v plné práci

buissonnier: faire l'école buissonnièrechodit za školu, ulejt se z práce

collier: reprendre le collierznovu se pustit do práce

debout: mourir deboutzemřít v plné práci

forçat: travail de forçatgalejnická práce

monture: Qui veut voyager loin ménage sa monture.Práce kvapná, málo platná., Kdo chce dojet daleko, šetří svého koně.

mors: prendre le mors aux dentssplašit se o koni, přen. dát se unést hněvem, vybuchnout, pustit se do práce

planche: avoir du pain sur la planchemít před sebou notný kus práce

romain: travail de Romainnamáhavá práce

secouer: hovor. J'en ai rien à secouer.Nemám nic na práci.

práce: se mettre au travaildát se do práce

zmrzlinový: coupe de glacezmrzlinový pohár

coupe: coupe du mondesvětový pohár