Hlavní obsah

prací

Přídavné jméno

  1. (k praní) à lessiver, à laverprací prášeklessive fprací prostředeklessive f, détergent m, détersif m
  2. (omyvatelný, pratelný) lavable

Vyskytuje se v

burza: bourse du travailburza práce

dělba: division du travaildělba práce

domácí: travaux domestiquesdomácí práce

dřevo: travail du boispráce se dřevem

duševní: travail intellectuelduševní práce

jiný: avoir autre chose à fairemít něco jiného na práci

načerno: travail au noirpráce načerno

nucený: travaux forcésnucené práce

organizace: organisation du travailorganizace práce

ovoce: fruit d'un an de travailovoce roční práce

pečlivý: travail soignépečlivá práce

placený: travail bien/mal payédobře/špatně placená práce

poloviční: travail à mi-tempspráce na poloviční úvazek

prací: lessive prací prášek

produktivní: travail productifekon. produktivní práce

prostředek: lessive prací prostředek

průzkumný: travaux de sondageprůzkumné práce

přerušení: cessation du travailpřerušení práce

uchazeč: demandeur d'emploiuchazeč o práci nezaměstnaný

vědecký: travail scientifiquevědecká práce

zemní: terrassement zemní práce

autobus: prendre le bus pour aller au travailjezdit do práce autobusem

dát se: se mettre au travail, commencer à travaillerdát se do práce

chodit: aller au travail à piedchodit do práce pěšky

jezdit: Tu prends ta voiture pour aller au travail ?Jezdíš do práce autem?

když: Mon travail terminé, je suis rentré chez moi.Když jsem dokončil práci, odešel jsem domů.

na: travail pour une semainepráce na týden

přijít: rentrer du travail chez soipřijít z práce domů

slabý: (trop) faible pour exécuter ce travailslabý na tu práci

vyhazov: être virédostat vyhazov (z práce)

zakázka: travail fait sur commandepráce provedená na zakázku

honit se: turbiner sans arrêthonit se z práce do práce

kvapný: Il ne faut rien précipiter.Práce kvapná málo platná.

mravenčí: travail de fourmimravenčí práce

šlechtit: Il n'est point de sot métier.Práce šlechtí člověka.

agence: agence de placementzprostředkovatelna práce

besogne: abattre de la besogneudělat spoustu práce

cessation: cessation du travailpřerušení práce

chaîne: travail à la chaînepásová výroba, přen. práce jako na běžícím páse

fête: fête du TravailSvátek práce

forcé: travaux forcésnucené práce

fruit: fruit d'un an de travailovoce roční práce

intellectuel: travail intellectuelduševní práce

mien: J'y ai mis du mien.Vložil jsem do toho kus své práce.

perruque: faire de la perruquekrást v práci materiál nebo nářadí

posté: travail postépráce na směny

pousser: pousser un élèvepobízet žáka k práci

prospecteur: prospecteur-placierzprostředkovatel práce

surcroît: surcroît de travailpráce navíc

travail: se mettre au travaildát se do práce

vulgarisation: ouvrage de vulgarisationpopularizační práce

accabler: accabler qqn de travailzavalovat koho prací

assister: assister qqn dans son travailasistovat komu při práci

devoir: Il doit terminer ce travail ce soir.Tu práci musí dokončit dnes večer.

dur: travail durtěžká práce

foutre: Tu n'as vraiment rien d'autre à foutre ?Fakt nemáš nic jinýho na práci?

mémoire: mémoire de maîtrisemagisterská diplomová práce

noir: travail au noirpráce načerno

occupé: Je suis occupé.Mám práci., Mám co dělat., Nemám čas.

partiel: travail à temps partielpráce na částečný úvazek

surchargé: être surchargé de travailmít příliš mnoho práce

surcharger: être surchargé de soucis/travailmít příliš mnoho starostí/práce

brèche: être toujours sur la brèchebýt stále v boji, být stále v plné práci

buissonnier: faire l'école buissonnièrechodit za školu, ulejt se z práce

collier: reprendre le collierznovu se pustit do práce

debout: mourir deboutzemřít v plné práci

forçat: travail de forçatgalejnická práce

monture: Qui veut voyager loin ménage sa monture.Práce kvapná, málo platná., Kdo chce dojet daleko, šetří svého koně.

mors: prendre le mors aux dentssplašit se o koni, přen. dát se unést hněvem, vybuchnout, pustit se do práce

planche: avoir du pain sur la planchemít před sebou notný kus práce

romain: travail de Romainnamáhavá práce

secouer: hovor. J'en ai rien à secouer.Nemám nic na práci.

práce: se mettre au travaildát se do práce

advokát: se faire l'avocat de qqndělat advokáta komu

bezděčně: faire qqch sans y penser(u)dělat co bezmyšlenkovitě

bota: faire une gaffe/boulette(u)dělat botu

cavyky: faire des chichis pour qqchdělat kolem čeho spoustu cavyků

citlivý: sensibiliserdělat citlivým

ctnost: faire de nécessité vertudělat z nouze ctnost

dáma: jouer à la madamehrát si na/dělat ze sebe dámu

dělat: faire des bêtises, vulg. faire le con, vulg. jouer au condělat hlouposti

dojem: faire/donner bonne/mauvaise impressiondělat dobrý/špatný dojem

drahota: faire des façons dělat drahoty

hanba: faire honte à qqndělat komu hanbu

hluk: faire du bruitdělat hluk

horlivě: s'appliquer à faire qqchhorlivě dělat co

houby: s'en balancerhouby si z toho dělat

chuť: faire enviedělat chutě

iluze: se faire des idéesdělat si iluze

kariéra: faire carrièrehovor. dělat kariéru

komedie: jouer la comédiedělat komedii

legrace: faire qqch par plaisanteriedělat co z legrace

naschvál: faire des méchancetés à qqndělat komu naschvály

nesmysl: faire des foliesdělat nesmysly

oběť: se poser en victimedělat ze sebe oběť

obliba: faire qqch avec complaisancedělat co s oblibou

obličej: faire la moue à qqndělat obličeje na koho

obří: faire des pas de géantdělat obří kroky

okolek: faire des manières/chichisdělat okolky

osel: faire l'ânedělat ze sebe osla

pečlivě: faire qqch avec soindělat pečlivě co

pekelný: faire le diable à quatredělat pekelný rámus

podvod: frauder le fiscdělat daňové podvody

pokrok: faire des progrès dans qqchdělat pokroky v čem

pomyšlení: aller au devant des moindres désirs de qqndělat komu pomyšlení

pouze: ne faire que qqchdělat pouze co

poznámka: prendre des notesdělat si poznámky

předsudek: faire qqch sans préjugédělat co bez předsudků

přesvědčení: faire qqch par conviction(u)dělat co z přesvědčení

rád: aimer faire qqchrád dělat co

společnost: tenir compagnie à qqndělat společnost komu

spolupráce: faire qqch en coopération avec qqn(u)dělat co ve spolupráci s kým

svůj, svá, své, svoje: faire tout à sa têtedělat všecko po svém

tajnost: faire des cachotteriesdělat tajnosti

těžký: se mettre martel en têtedělat si těžkou hlavu

za: faire qqch à tout prixdělat co za každou cenu

zajímavý: faire l'intéressantdělat se zajímavým

závěr: être téméraire dans ses jugementsdělat ukvapené závěry

zázrak: faire/accomplir des miraclesdělat zázraky

bordel: foutre le bordeldělat bordel

celkem: Ça fait combien en tout?Kolik to dělá celkem?

co: As-tu quelque chose à faire ?Máš co dělat?

díra: percer un jour dans une muraille(u)dělat díru do zdi

chtít: Que pensez-vous faire à présent ?Co teď chcete dělat?

mít: Qu'est-ce que je dois faire ?Co mám dělat?

necelý: Ça fait à peine dix couronnes.Dělá to necelých deset korun.

proč: Pourquoi est-ce que tu le fais ?Proč to děláš?

šašek: faire le clowndělat ze sebe šaška

váš, vaše: Que font les vôtres ?Co dělají vaši?

zápisek: prendre des notes, se faire des notesdělat si zápisky

brdo: faire qqch de la même manièredělat co na jedno brdo

dlouhý: faire un pied de nez à qqn(u)dělat dlouhý nos na koho

hezký: faire le joli cœurdělat se hezkým

hloupý: faire l'ignorant, jouer un sotdělat hloupého

hluchý: faire la sourde oreilledělat se hluchým

hodina: faire qqch pendant des heuresdělat co hodiny

chumelit (se): Il fait comme si de rien n'était.Dělá, jako by se nechumelilo.

bile: se faire de la biledělat si těžkou hlavu, lámat si hlavu

bobine: faire une drôle de bobinedělat ksichty, tvářit se směšně

cachotterie: faire des cachotteriesdělat tajnosti

catimini (en): faire qqch en catiminidělat co skrytě

chaperon: servir de chaperon à qqndělat komu garde

concession: faire des concessionsdělat ústupky

conseil: faire qqch sur le conseil de qqn(u)dělat co podle rady koho

conviction: faire qqch par conviction(u)dělat co z přesvědčení

coopération: faire qqch en coopération avec qqn(u)dělat co ve spolupráci s kým

démangeaison: avoir une démangeaison de faire qqchmít sto chutí (u)dělat co

flemme: avoir la flemme de faire qqchnemít chuť co dělat

folie: faire des foliesdělat hlouposti, zbytečně utrácet

fou: faire le foudělat ze sebe blázna