Hlavní obsah

prací

Přídavné jméno

  1. (k praní) à lessiver, à laverprací prášeklessive fprací prostředeklessive f, détergent m, détersif m
  2. (omyvatelný, pratelný) lavable

Vyskytuje se v

burza: burza prácebourse du travail

dělba: dělba prácedivision du travail

domácí: domácí prácetravaux domestiques

dřevo: práce se dřevemtravail du bois

duševní: duševní prácetravail intellectuel

jiný: mít něco jiného na práciavoir autre chose à faire

načerno: práce načernotravail au noir

nucený: nucené prácetravaux forcés

organizace: organizace práceorganisation du travail

ovoce: ovoce roční prácefruit d'un an de travail

pečlivý: pečlivá prácetravail soigné

placený: dobře/špatně placená prácetravail bien/mal payé

poloviční: práce na poloviční úvazektravail à mi-temps

práce: dát se do prácese mettre au travail

práce: ruční prácetravail à la main

práce: domácí prácetravaux domestiques/ménagers

práce: práce přes časheures supplémentaires

práce: Svátek práceFête du Travail

práce: práce na plný/poloviční/částečný úvazektravail à plein temps/à mi-temps/à temps partiel

práce: jít do prácealler au travail

práce: práce načernotravail au noir

práce: práce z domutravail à domicile

práce: hrubá/jemná zednická prácegrosse/petite maçonnerie

práce: diplomová prácemémoire

produktivní: ekon. produktivní prácetravail productif

prostředek: prací prostředeklessive

průzkumný: průzkumné prácetravaux de sondage

přerušení: přerušení prácecessation du travail

uchazeč: uchazeč o prácidemandeur d'emploi

vědecký: vědecká prácetravail scientifique

zemní: zemní práceterrassement

autobus: jezdit do práce autobusemprendre le bus pour aller au travail

dát se: dát se do prácese mettre au travail, commencer à travailler

chodit: chodit do práce pěškyaller au travail à pied

jezdit: Jezdíš do práce autem?Tu prends ta voiture pour aller au travail ?

když: Když jsem dokončil práci, odešel jsem domů.Mon travail terminé, je suis rentré chez moi.

na: práce na týdentravail pour une semaine

přijít: přijít z práce domůrentrer du travail chez soi

slabý: slabý na tu práci(trop) faible pour exécuter ce travail

vyhazov: dostat vyhazov (z práce)être viré

zakázka: práce provedená na zakázkutravail fait sur commande

honit se: honit se z práce do práceturbiner sans arrêt

kvapný: Práce kvapná málo platná.Il ne faut rien précipiter.

mravenčí: mravenčí prácetravail de fourmi

šlechtit: Práce šlechtí člověka.Il n'est point de sot métier.

agence: agence de placementzprostředkovatelna práce

besogne: abattre de la besogneudělat spoustu práce

cessation: cessation du travailpřerušení práce

chaîne: travail à la chaînepásová výroba, přen. práce jako na běžícím páse

fête: fête du TravailSvátek práce

forcé: travaux forcésnucené práce

fruit: fruit d'un an de travailovoce roční práce

intellectuel: travail intellectuelduševní práce

mien: J'y ai mis du mien.Vložil jsem do toho kus své práce.

perruque: faire de la perruquekrást v práci materiál nebo nářadí

posté: travail postépráce na směny

pousser: pousser un élèvepobízet žáka k práci

pousser: pousser son travailurychlit práci, pospíšit si s prací

prospecteur: prospecteur-placierzprostředkovatel práce

surcroît: surcroît de travailpráce navíc

travail: se mettre au travaildát se do práce

travail: travaux domestiquesdomácí práce

travail: travaux de constructionstavební práce

travail: travail à mi-temps/à temps partielpráce na poloviční/částečný úvazek

vulgarisation: ouvrage de vulgarisationpopularizační práce

accabler: accabler qqn de travailzavalovat koho prací

assister: assister qqn dans son travailasistovat komu při práci

devoir: Il doit terminer ce travail ce soir.Tu práci musí dokončit dnes večer.

dur: travail durtěžká práce

foutre: Tu n'as vraiment rien d'autre à foutre ?Fakt nemáš nic jinýho na práci?

mémoire: mémoire de maîtrisemagisterská diplomová práce

noir: travail au noirpráce načerno

occupé: Je suis occupé.Mám práci., Mám co dělat., Nemám čas.

partiel: travail à temps partielpráce na částečný úvazek

surchargé: être surchargé de travailmít příliš mnoho práce

surcharger: être surchargé de soucis/travailmít příliš mnoho starostí/práce

brèche: être toujours sur la brèchebýt stále v boji, být stále v plné práci

buissonnier: faire l'école buissonnièrechodit za školu, ulejt se z práce

collier: reprendre le collierznovu se pustit do práce

debout: mourir deboutzemřít v plné práci

forçat: travail de forçatgalejnická práce

forçat: forçats du travailotroci (své) práce

monture: Qui veut voyager loin ménage sa monture.Práce kvapná, málo platná., Kdo chce dojet daleko, šetří svého koně.

mors: prendre le mors aux dentssplašit se o koni, přen. dát se unést hněvem, vybuchnout, pustit se do práce

planche: avoir du pain sur la planchemít před sebou notný kus práce

romain: travail de Romainnamáhavá práce

secouer: hovor. J'en ai rien à secouer.Nemám nic na práci.