Hlavní obsah

forcé [fɔʀse]

Vyskytuje se v

dissuasion: odstrašovací síla vojenskáforce de dissuasion

force: prudce, mocně, neobratněen force

forcer: à qqch nutit se do čeho, snažit sese forcer

gré: po dobrém nebo po zlém, volky nevolkyde gré ou de force

idée: vůdčí myšlenkaidée-force

armé: branná mocforces armées

exécutoire: vykonatelnost zákona/rozsudkuforce exécutoire d'une loi/d'un jugement

forcé: nucené prácetravaux forcés

impulsion: hybná sílaforce d'impulsion

traction: tažná sílaforce de traction

amerrissage: nucené přistání na mořiamerrissage forcé

dépasser: To je nad mé síly.Cela dépasse mes forces.

redonner: obnovit sílyredonner des forces

bâti: být dobře rostlý/stavěnýkniž. être bâti en force/à chaux et à sable

essayer: vyzkoušet svou síluessayer sa force

ramasser: sbírat své sílyramasser ses forces

reconstituer: nabý(va)t nových silreconstituer ses forces

réparer: načerpat nových sil, znovu nabrat sílyréparer ses forces

union: V jednotě je síla.L'union fait la force.

dostředivý: fyz. dostředivá sílaforce centripète

dražba: nucená dražbaadjudication forcée

dvojice: fyz. dvojice silcouple de forces

kasa: slang. udělat kasuforcer une caisse

měřit: měřit sílycomparer les forces

mužný: mužná sílaforce virile

nucený: nucené prácetravaux forcés

odpudivý: fyz. odpudivé sílyforces répulsives

opřít se: opřít se do veselfaire force de rames, souquer sur les avirons

přistání: nouzové přistáníatterrissage forcé

přitažlivý: přitažlivá sílaforce d'attraction

setrvačný: fyz. setrvačná sílaforce d'inertie

síla: hnací sílaforce de propulsion/motrice

svěrací: svěrací kazajkacamisole de force

tažný: fyz. tažná sílaforce de traction

tvůrčí: tvůrčí sílaforce créatrice

mezipřistání: nouzové mezipřistáníescale forcée

muset: Museli přistát.Ils ont été forcés d'atterrir.

mátoha: být jako mátohaêtre à bout de force

nový: nabýt nových silreconstituer ses forces