Hlavní obsah

moct

Nedokonavé sloveso

  1. (být schopen) pouvoirMohl byste mi pomoci?Pourriez-vous m'aider ?
  2. (smět) pouvoirMůže se tady kouřit?Il est permis de fumer ici ?, On peut fumer ici ?
  3. (mít možnost) pouvoir
  4. (být vinen, odpovědný) za co être responsable de qqchJá za to nemůžu.Ce n'est pas de ma faute., Je n'y suis pour rien.
  5. (pravděpodobně) pouvoirTo nemůže být on.Ça ne peut pas être lui.

Vyskytuje se v

postrádat: obejít se bez co se passer de qqchmoci postrádat

rovnat se: být srovnatelný komu/čemu pouvoir* égaler qqn/qqchmoci se rovnat

vystát: nemoci snést ne pas pouvoir* supporternemoci vystát

moc: conformément aux pouvoirs conférés, d'officez moci úřední

posloužit: Vous désirez ?Čím (vám) mohu posloužit?

předpověď: pronostic med. předpověď průběhu nemoci

příčina: cause occulte d'une maladieskrytá příčina nemoci

skála: C'est un vrai Hercule.Mohl by skály lámat.

sloužit: Qu'y a-t-il pour votre service ?Čím vám mohu sloužit?

u: être au pouvoirbýt u moci

utlouct se: J'en mangerais sur la tête d'un pouilleux.Mohl bych se po tom utlouct.

cesta: Pourriez-vous me montrer le chemin ?Mohl byste mi ukázat cestu?

hláskovat: Pouvez-vous épeler votre nom ?Můžete hláskovat vaše jméno?

hovořit: Je pourrais parler à... ?Mohl bych hovořit s...?

: Je n'y suis pour rien.Za to já nemohu.

nahlas: Pouvez-vous parler plus fort ?Můžete mluvit víc nahlas?

nápomocný: Je peux vous aider ?Mohu vám být nějak nápomocen?

pomoct: Pouvez-vous m'aider ?Můžete mi pomoci?

půjčit: Pourriez-vous me prêter votre stylo ?Můžete mi půjčit pero?

rozměnit: Pourriez-vous me donner la monnaie de cent euros ?Mohl byste mi rozměnit sto eur?

spolehnout (se): Tu peux compter sur elle.Můžeš se na ni spolehnout.

vyfotografovat: Pourriez-vous nous prendre en photo ?Mohl byste nás vyfotografovat?

vysvětlit: Pourriez-vous m'expliquer ce que cela veut dire ?Mohl byste mi vysvětlit, co to znamená?

vzpomenout (si): Je ne peux pas me rappeler...Nemohu si vzpomenout na...

zabrat: Je n'ai pas pu m'endormir toute la nuit.expr. Celou noc jsem nemohl zabrat.

zaručit: Je peux vous garantir que...Mohu vám zaručit, že...

zatelefonovat: Est-ce que je peux téléphoner d'ici ?Mohu si odsud zatelefonovat?

zavolat: Je peux utiliser votre téléphone ?Mohu si od vás zavolat?

zopakovat: Est-ce que vous pourriez me le répéter ?Mohl byste mi to zopakovat?

cítit: ne pas pouvoir blairer qqn/qqchnemoci ani cítit koho/co

dál: n'en pouvoir plusnemoci (už) dál duševně

dláždit: Il est très argenté.Ten může penězi dláždit.

gratulovat: Vous pouvez vous en féliciter !Můžete si gratulovat! i iron.

hnout se: ne savoir comment s'y prendrenemoci se hnout z místa

klouzat se: Tu peux te brosser.hovor. Můžeš se jít klouzat.

odkládat: Il ne faut pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même.Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.

pohnout se: ne savoir comment s'y prendrenemoct se pohnout z místa být v nesnázích

přát si: Tu n'as plus rien à désirer.Co víc si můžeš přát?

přijít: ne pas pouvoir encadrer qqn/qqchnemoci přijít komu/čemu na chuť

vytknout: Je ne vois rien à redire à cela.Nemůžu tomu nic vytknout.

vzít: J'en mettrais ma tête à couper !Mohu na to vzít jed!

façon: On peut dire, d'une façon générale...Obecně můžeme říci...

indicatif: signe indicatif d'une maladiepříznak nemoci

infantile: maladies infantilesdětské nemoci

inférieur: être inférieur à qqnnemoci se rovnat komu

pouvoir: Il peut arriver que...Může se stát, že...

prendre: prendre le pouvoirchopit se moci

si: Si j'ose dire.Pokud to tak mohu říci.

coordonnées: Donnez-moi vos coordonnées.Řekněte mi, kde vás mohu zastihnout.

croire: Il se croit tout permis.Myslí, že si může všechno dovolit.

décharner: Cette maladie l'a complètement décharné.Po té nemoci je jen kost a kůže.

dédoubler: Je ne peux pas me dédoubler.Nemůžu se rozkrájet. být na dvou místech zaráz

ficher: Il se fiche de ce qui peut arriver.Kašle na to, co se může stát.

lien: Tu peux me donner le lien de cette vidéo ?Můžeš mi dát link na to video?

occulte: cause occulte d'une maladieskrytá příčina nemoci

personne: Ce n'est la faute de personne.Nikdo za to nemůže

porter: porter qqn au pouvoirpřivést koho k moci

redire: Pouvez-vous me redire votre nom ?Můžete mi ještě jednou říct vaše jméno?

supporter: Il ne peut plus le supporter.Už ho nemůže vystát.

ubiquité: Je n'ai pas le don d'ubiquité.Nemohu být všude.

atteinte: Sa réputation est hors d'atteinte.Jeho/Její pověsti nemůže nic uškodit.

confetti: hovor. Vous pouvez en faire des confettis !S tím si můžete tak akorát vytřít zadek!

connaître: hovor. Je ne connais que ça.Vím to, ale nemůžu si vzpomenout.

demain: Il ne faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire le jour même.Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.

jeunesse: Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.Kdyby mládí vědělo a stáří mohlo.

lendemain: Il ne faut jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même.Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.

moulin: On ne peut être à la fois au four et au moulin.Dvěma pánům nelze sloužit., Člověk nemůže být najednou na dvou posvíceních.

nom: Je ne peux pas mettre le nom sur ce visage.Nemůžu si vzpomenout, jak se jmenuje.

oiseau: donner à qqn des noms d'oiseauxnemoci komu přijít na jméno

peinture: hovor. Je ne peux pas le voir en peinture.Nemohu ho ani vystát.

sentir: hovor. ne pas pouvoir sentir qqnnemoci koho ani cítit

moct: Pourriez-vous m'aider ?Mohl byste mi pomoci?