Hlavní obsah

ven

Příslovce

  1. (směrem pryč) afuera, fueraVen!¡Fuera!dát vensacardostat se ven z čehosalir de alg
  2. hovor.(do zahraničí ap.) al extranjero

Vyskytuje se v

bílý: vino blancobílé víno

červený: vino tinto, vino negročervené víno

jít: jít ven/dovnitřsalir/entrar

mešní: vino de misamešní víno

najevo: mostrar, hacer verdát najevo

palmový: vino de palmapalmové víno

patro: paladar blando, velo del paladarměkké patro

plachta: vela mayorhlavní plachta

podle: para mí, a mi entender/verpodle mě

přijet: venir a verpřijet navštívit

přijít: venir bienpřijít vhod

příští: la semana que vienepříští týden

stolní: vino de mesastolní víno

vhod: venir bienpřijít vhod

vinný: vino con agua/con sodavinný střik

víno: vino blanco/tinto/rosadobílé/červené/růžové víno

vzhledem k: dado (caso) que, visto que, supuesto que, ya que, en vista de quevzhledem k tomu, že

zamhouřit: no pegar ojo, estar en velanezamhouřit oko neusnout

zkušená: ir a ver el mundojít na zkušenou

aby: Me dijo que viniera.Řekl mi, abych přišel.

: No viene hasta mañana.Přijde až zítra.

bez, beze: venir sin estar invitadopřijít bez pozvání

brzy: Vendrá enseguida.Přijde brzy.

daleko: venir desde lejospřijíždět z daleka

dívat se: ver la teledívat se na televizi

dočkat se: Estoy ansioso por..., No veo la hora en que...Už se nemůžu dočkat, až...

dožít se: No llegó a ver a sus nietos.Nedožil se vnoučat.

hledisko: ver alg desde cierto punto de vistadívat se na co z určitého hlediska

jablečný: vino de manzana, šumivé sidra jablečné víno

jakostní: vino de calidadjakostní víno

jestli: Pregunta si vendría.Zeptej se, jestli přijde.

jindy: Vendré otro día.Přijdu jindy.

k, ke, ku: Ven a nuestra casa.Přijď k nám.

kde: ¿De dónde vienes?, co tu děláš ¿Qué haces aquí?Kde se tu bereš?

když: Al verlo, se escondió.Když ho uviděl, schoval se.

mela: Ven a tiempo o verás la bronca.Přijď včas, nebo bude mela.

názor: según mi opinión, a mi entender, a mi manera de verpodle mého názoru

nemuset: No hace falta que lo vea.Nemusím to vidět.

nesnáz: estar/verse en apurosbýt v nesnázích

odtud: Desde aquí no se ve nada.Odtud není nic vidět.

oko: ver con sus propios ojosvidět na vlastní oči

on: Le/Lo vio.Viděl ho.

rok: el año pasado/que vieneminulý/příští rok

společný: No tengo nada que ver con eso.S tím nemám nic společného.

stavit se: Ven a verle algún día.Stav se u něj někdy.

svařený: vino calientesvařené víno

svařit: cocer el vino con el azúcar, la canela y los clavossvařit víno (s cukrem a kořením)

televize: ver la televisióndívat se na televizi

těšit se: Tengo muchas ganas de verte.Těším se na tebe.

ty: Vino a verte.Přišel za tebou.

týden: la semana pasada/que vieneminulý/příští týden

ukázat: A ver., Déjame ver(lo).Ukaž (mi to).

uvidět: Nos vemos mañana., Hasta mañana.Zítra se uvidíme.

v, ve: Lo he visto en la tele.Viděl jsem to v televizi.

vidění: Merece la pena verlo.To stojí za vidění.

vidět: No se ve.Není to vidět.

vyhovovat: ¿Le conviene?, ¿Le viene bien?Vyhovuje Vám to?

vypadat: Parece que no va a venir.Vypadá to, že nepřijde.

vyvést: Vyvedli ho ven.Lo sacaron fuera.

vztahovat se: No tiene nada que ver conmigo.Na mne se to nevztahuje.

začátkem: a principios del mes que vienezačátkem příštího měsíce

brdo: Son tres cuartos de lo mismo., Viene a ser lo mismo.Je to (všechno) na jedno brdo.

evidentní: saltar a la vista/los ojos, notarse/verse a la legua/cien leguasbýt evidentní

hajzl: Vete a la mierda., Vete a tomar por el culo.Jdi do hajzlu.

hodit se: Eso me viene al pelo.To se mi hodí.

hrát: jugar con dos barajas, poner una vela a San Miguel/Dios y otra al diablohrát dvojí hru/na dvě strany

hvězdička: ver las estrellitasvidět hvězdičky po pádu ap.

krám: venir alg a algn como anillo al dedohodit se komu do krámu

lehce: Monedas de sacristán, rodando vienen y rodando se van.Lehce nabyl, lehce pozbyl.

mlýn: Eso le viene a propósito.To je voda na jeho mlýn.

mysl: Ojos que no ven, corazón que no siente.Sejde z očí, sejde z mysli.

myška: ver diablos azulesvidět bílé myšky

neštěstí: La desgracia nunca viene sola.Neštěstí nechodí nikdy samo.

generoso: vino generosodezertní víno

hora: no ver la hora de algnemoct se dočkat čeho

qué: sin venir a quéz ničeho nic, bezdůvodně

vela: velassvíčka, nudle u nosu

venir: venir a menospohoršit si, zchudnout, přijít na mizinu

ver: a verukaž!, no tak!

visto: dar el visto buenoschválit, povolit, přijmout

barco: barco de velaplachetnice

blanco: vino blancobílé víno

cabeza: venir a la cabezapřijít na mysl

envolver: verse envuelto en algbýt zapleten do čeho

mesa: vino de mesastolní víno

paladar: paladar blando, velo del paladarzadní/měkké patro

sifón: vino con sifónvinný střik

tinto: vino tintočervené víno

velo: velo de dudarouška pochybností

vino: vino blanco/tinto/rosadobílé/červené/růžové víno

a: Al verle...Když ho uviděl(a)...

cuando: Cuando vio que...Když viděl, že...

de: botella de vinoláhev vína

espumoso: vino espumosošumivé víno

haber: Ha venido hoy.Přijel dnes.

la: No la veo.Nevidím ji.

las: No las veo.Nevidím je.

que: Me dijo que viniera.Řekl mi, abych přišel.

ya: Ya nos veremos.Ještě se uvidíme.

oído: jedním uchem tam a druhým venhovor. entrar por un oído y salir por el otro

ven: dát vensacar

caso: hacer/venir al casobýt vhodný, přijít vhod, být k věci