Hlavní obsah

let

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (pohyb vzduchem) der Flugchytit míč v letuden Ball im Flug auffangenlet střemhlavder Sturzflug
  2. (cesta letadlem) der Flug, die Flugreise, die Luftfahrtmezinárodní/vnitrostátní letder internationale Flug/Inlandsflugvyhlídkový letder Rundflug
  3. (spěch) der Flug

Vyskytuje se v

balon: let balonemdie Ballonfahrt

chlapecký: chlapecká létadie Jugendjahre

klukovský: klukovská létadie Knabenjahre

krizový: krizová létadie Krisenjahre

let: let střemhlavder Sturzflug

léto: babí létoder Altweibersommer

levný: levný letder Billigflug

meziválečný: meziválečná létadie Zwischenkriegsjahre

nízkonákladový: nízkonákladový letder Billigflug

padesátý: padesátá léta 20. stoletífünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts

přízemní: let. přízemní letder Tiefflug

rekordní: rekordní letder Rekordflug

učednický: učednická létadie Lehrjahre

vyhlídkový: vyhlídkový letder Rundflug

během: během tří letinnerhalb dreier Jahre/von drei Jahren

být: Je mu 24 let.Er ist 24 Jahre alt.

dvacátý: dvacátá létadie zwanziger Jahre

jako: v zimě jako v létěim Winter wie im Sommer

kolik: Kolik je jí let?Wie alt ist sie?

minout: Léto minulo a nastal podzim.Der Sommer ist vergangen und der Herbst ist gekommen.

moc: Znám ho moc let.Ich kenne ihn viele Jahre.

nad, nade: děti nad 12 letKinder über 12 Jahre

nahoru: od dvaceti let nahoruab zwanzig Jahren

naskočit: Úroky během několika let naskočily.Die Zinsen sind während einiger Jahre angewachsen.

několik: před několika letyvor einigen Jahren

odmlčet se: Po deseti letech koncertování se odmlčeli.Nach zehn Jahren haben sie das Konzertieren abgebrochen.

pobývat: pobývat každé léto u mořejedes Jahr am Meer verbringen

počátkem: počátkem padesátých letanfangs der fünfziger Jahre

podvádět: Celá léta podvádí svou ženu.Seit Jahren betrügt er seine Frau.

pozdější: v pozdějších letechin späteren Jahren

předloňský: předloňské létovorletzter Sommer

přístupný: Film je přístupný od 16 let.Der Film ist ab 16 Jahren freigegeben.

působit: Společnost působí na trhu už deset let.Die Gesellschaft ist seit zehn Jahren auf dem Markt tätig.

rozvrhnout: rozvrhnout si studium na šest letdas Studium auf sechs Jahre planen

se, si: Ten dům se staví už pět let.Das Haus wird schon seit fünf Jahren gebaut.

starší: Je o deset let starší než já.Er ist zehn Jahre älter als ich.

sto: před pěti sty letyvor fünfhundert Jahren

takový: Je to takových deset let.Es ist etwa zehn Jahre her.

třicátý: třicátá létadie dreißiger Jahre

tu: Žije tu už několik let.Er lebt hier schon seit einigen Jahren.

uběhnout: Léto rychle uběhlo.Der Sommer ist schnell vergangen.

ubrat: ubrat komu létaj-n verjüngen

údobí: údobí tří leteine Etappe von drei Jahren

uprostřed: uprostřed létamitten im Sommer, mittsommers

vysychat: Potok vysychá každé léto.Der Bach trocknet jeden Sommer aus.

výše: pro děti od 6 let výšefür Kinder ab 6 Jahre

vytipovat: Správně mu vytipovala 30 let.Sie hat ihn richtig auf 30 Jahre geschätzt.

začátek: na začátku 90. letzu Beginn der neunziger Jahre

zbohatnout: Zbohatl před pěti lety.Er wurde vor fünf Jahren reich.

zletilý: v 18 letech být zletilýmit 18 volljährig werden

dobrý: být v nejlepších letechin den besten Jahren/in der Blüte seiner Jahre sein

mladší: Dětem mladším 15 let vstup zakázán.Kein Eintritt für Kinder unter 15 Jahren.

opice: expr. být sto let za opicemihinterm Mond leben

binnen: vyřešit co během tří letetw. binnen drei Jahren erledigen

babí: babí létoder Altweibersommer

mit: vdát se v 19 letechmit 19 Jahren heiraten

unter: vstup volný pro děti do šesti letEintritt frei für Kinder unter sechs Jahren

von: ve věku šesti letim Alter von sechs Jahren

zwei: v průběhu dvou letinnerhalb zweier Jahre

Alter: Zemřel ve věku 60 let.Er starb im Alter von 60 Jahren.

anfangs: počátkem třicátých letanfangs der dreißiger Jahre

Blüte: v nejlepších letechpřen., kniž. in der Blüte seiner Jahre

erst: Je mu teprve 6 let.Er ist erst 6 Jahre alt.

frei: Film je přístupný od 12 let.Der Film ist ab 12 Jahren frei.

handeln: V létě se rajčata prodávají za mnohem výhodnější ceny než v zimě.Im Sommer werden Tomaten zu viel günstigeren Preisen gehandelt als im Winter.

haschen: Vlaštovky chytají hmyz v letu.Schwalben haschen die Insekten im Flug.

her: Znám ho od školních let.Ich kenne ihn von der Schulzeit her.

innerhalb: během tří letinnerhalb (von) drei Jahren

Jahr: Je jí 12 (let).Sie ist 12 Jahre (alt).

knapp: Bylo jí skoro 10 let.Sie war knapp 10 Jahre alt.

schätzen: Tipuji ji na 25 (let).Ich schätze sie auf 25.

segnen: v požehnaném věku 90 letim gesegneten Alter von 90 Jahren

sein: Kolik je ti (let)?Wie alt bist du?

Sommer: v létě i v zimě, celý rokSommer wie Winter

Sommerzeit: v létězur Sommerzeit

über: mít už přes osmdesát letüber achtzig Jahre alt sein

vorbei: Léto je pryč.Der Sommer ist vorbei.

während: během létawährend des Sommers

alt: Kolik je ti let?Wie alt bist du?