Hlavní obsah

jim

Vyskytuje se v

aggradare: pokud je libo, pokud chcetese vi aggrada

beatitudine: Jeho/Vaše Blahorodí oslovení ortodoxního patriarchySua Beatitudine

bordello: To je bordel!Che bordello!

brio: Má jiskru., Je plná života.È piena di brio.

buonora: (no) konečně, (no) to je dost, hurá, sláva po čekání ap.alla buonora

ci: jsou/je tam... mnoho ap.ci sono...

comprendonio: Je natvrdlý.È un po'duro di comprendonio.

comunque: ať je to(mu) jakkoli, ať se věc má tak či onakcomunque sia

consigliabile: je radno, je záhodno, doporučuje se dělat coè consigliabile fare qc

corno: Je mi to úplně fuk.Non me ne importa un corno.

correre: Je zvykem ..., Panuje zvyk ...Corre l'uso ...

da: věci, které je třeba udělatcose da fare

darsi: je možné, že..., možná že..., třeba...può (anche) darsi che ...

detto: je třeba říct, že..., je pravda, že... upřesnění výroku ap.va detto che ...

dire: podle jeho slov, podle toho, co říkala suo dire

ditta: Je to na firmu. platí to firmaOffre/Paga la ditta.

età: Jak jsi starý?, Kolik je ti let?Qual è la tu età?

fatica: je stěží moci co, s obtížemi se snažit o cofar fatica a fare qc

favola: Mluví o něm celá země.È la favola del paese.

fiamma: ta jeho nová partnerka, její nový partnerla sua nuova fiamma

forte: Je (to) silnější než já.È più forte di me.

fortuna: To je štěstí!Che fortuna!

glielo: dám mu toglielo darò

gusto: Líbí se mi., Je podle mého gusta.È di mio gusto.

infatuarsi: Zbláznil se do ní.Si è infatuato di lei.

integrale: Je úplně vygumovanej.È un cretino integrale.

kaputt: Počítač je kaput. přestal fungovatIl computer è kaputt.

lei: s nícon lei

loro: s nimicon loro

lui: (je)mua lui

macchina: To není člověk, to je stroj!Non è un uomo, è una macchina!

magro: = osoba, vypadající štíhlejší, než jefalso magro

mai: Nikdy jsem ho neviděl.Non l'ho mai visto.

mamma: jak ho Bůh stvořil zcela nahýžert. come l'ha fatto mamma

meglio: pro tvoje/jeho dobroper il tuo/suo meglio

a: K nám domů je to pěšky třicet minut.La nostra casa è a trenta minuti a piedi.

abbastanza: Je dost(atek) času.C'è abbastanza tempo.

abbondare: Je tady spousta chyb.Qui gli errori abbondano.

accidente: Ranila ho mrtvice., Klepla ho pepka.Gli è preso un accidente.

accogliere: Dostalo se jim milého přijetí., Byli pěkně přijati.Sono stati ben accolti.

acquisito: To je už uzavřené. rozhodnutí ap. - nelze to již zvrátitÈ cosa ormai acquisita.

adesso: Teď jsem ho viděl.L'ho visto adesso.

adombrarsi: Uráží se kvůli (každé) maličkosti., Každá maličkost se ho dotkne.Si adombra per un nonnulla.

affacciarsi: Okno vede/je otočené (směrem) do zahrady.La finestra si affaccia sul giardino.

agire: Je třeba jednat!Occorre agire!

ah: Ach, to je krása!Ah, che bellezza!

allagare: Ulice je napůl zatopená.La strada è mezza allagata.

allarmato: Neotevírej ty dveře, je tam alarm!Non aprire quella porta, è allarmata!

alto: Je vyšší než já.È più alto di me.

altro: Je všechno jen ne nudný.È tutt'altro che noioso!

amatore: Je to velký fotbalový nadšenec., Má moc rád fotbal.È un grande amatore di calcio.

ameno: Je to podivín.È un tipo ameno.

ammazzare: Všechny je pozabíjeli.Hanno ammazzato tutti.

ammiccare: Je to film, který oslovuje mladší publikum.È un film che ammicca al pubblico giovanile.

anche: Ona je tady taky.C'è anche lei.

ancora: Je ještě víno?C'è ancora vino?

andare: Je něco v nepořádku?C'è qualcosa che non va?

annali: Je to den, na který se nezapomíná.È una giornata che resterà negli annali.

anno: Michalovi je osmnáct let.Michele ha diciott'anni.

appena: Je teprve deset. hodinSono appena le dieci.

appresso: Pes běžel za ním.Il cane gli trottava appresso.

appunto: Je to přesně tak.Le cose stanno appunto così.

arrivare: Nedosáhnu tam., přen. To je nad mé síly., Na to nestačím.Non ci arrivo.

arte: Snaží se jí přesvědčit, jak umí.Usa tutte le sue arti per convincerla.

asino: To je blbec!Pezzo d'asino!

assai: To je mi fuk., Nezajímá mě to.M'importa assai.

assolutamente: Je nezbytně nutné ...Bisogna assolutamente ...

assomigliare: Je podobný na otce., Je po otci.Assomiglia al padre.

assorto: Je stále ponořený do studia.È sempre assorto nello studio.

attiguo: Zahrada je vedle domu.Il giardino è attiguo alla casa.

attraverso: Přes cestu je strom. spadlýC'e un albero attraverso la strada.

augurio: Je to dobré/špatné znamení.È di buon/cattivo augurio.

autentico: Je to fakt blbec.È un autentico imbecille.

avere: Je mi zima/horko.Ho freddo/caldo

avverso: Nemám ni proti...Non sono avverso a...

banderuola: Je nevypočitatelný.È una banderuola.

basso: Je malé postavy.È di bassa statura.

bastare: Netroufám si mu to říct.Non mi basta l'animo per dirglielo.

bastonata: Seřezal ho holí.Lo prese a bastonate.

beccare: Načapali ho při krádeži.L'hanno beccato a rubare.