Hlavní obsah

jim

Vyskytuje se v

aggradare: se vi aggradapokud je libo, pokud chcete

beatitudine: Sua BeatitudineJeho/Vaše Blahorodí oslovení ortodoxního patriarchy

bordello: Che bordello!To je bordel!

brio: È piena di brio.Má jiskru., Je plná života.

buonora: alla buonora(no) konečně, (no) to je dost, hurá, sláva po čekání ap.

ci: ci sono...jsou/je tam... mnoho ap.

comprendonio: È un po'duro di comprendonio.Je natvrdlý.

comunque: comunque siaje to(mu) jakkoli

consigliabile: è consigliabile fare qcje radno, je záhodno, doporučuje se dělat co

corno: Non me ne importa un corno.Je mi to úplně fuk.

correre: Corre l'uso ...Je zvykem ..., Panuje zvyk ...

da: cose da farevěci, které je třeba udělat

darsi: può (anche) darsi che ...je možné, že..., možná že..., třeba...

detto: va detto che ...je třeba říct, že..., je pravda, že... upřesnění výroku ap.

dire: a suo direpodle jeho slov, podle toho, co říkal

ditta: Offre/Paga la ditta.Je to na firmu. platí to firma

età: Qual è la tu età?Jak jsi starý?, Kolik je ti let?

fatica: far fatica a fare qcje stěží moci co, s obtížemi se snažit o co

favola: È la favola del paese.Mluví o něm celá země.

fiamma: la sua nuova fiammata jeho nová partnerka, její nový partner

forte: È più forte di me.Je (to) silnější než já.

fortuna: Che fortuna!To je štěstí!

glielo: glielo daròdám mu to

gusto: È di mio gusto.Líbí se mi., Je podle mého gusta.

infatuarsi: Si è infatuato di lei.Zbláznil se do ní.

integrale: È un cretino integrale.Je úplně vygumovanej.

kaputt: Il computer è kaputt.Počítač je kaput. přestal fungovat

lei: con leis

lei: per leipro ni

lei: senza di leibez

loro: con loros nimi

loro: loro dueoni dva

lui: a lui(je)mu

lui: con luis ním

lui: di luijeho vlastnost ap.

lui: da luiod něho, u něho, k němu záleží na použitém slovesu

lui: per/senza di luipro/bez něho

lui: quel nuovo lui(to) jeho nové já

macchina: Non è un uomo, è una macchina!To není člověk, to je stroj!

magro: falso magro= osoba, vypadající štíhlejší, než je

mai: Non l'ho mai visto.Nikdy jsem ho neviděl.

mamma: žert. come l'ha fatto mammajak ho Bůh stvořil zcela nahý

meglio: per il tuo/suo megliopro tvoje/jeho dobro

a: La nostra casa è a trenta minuti a piedi.K nám domů je to pěšky třicet minut.

abbastanza: C'è abbastanza tempo.Je dost(atek) času.

abbondare: Qui gli errori abbondano.Je tady spousta chyb.

accidente: Gli è preso un accidente.Ranila ho mrtvice., Klepla ho pepka.

accidente: Che accidente di persona è.To je fakt hroznej člověk.

accogliere: Sono stati ben accolti.Dostalo se jim milého přijetí., Byli pěkně přijati.

acquisito: È cosa ormai acquisita.To je už uzavřené. rozhodnutí ap. - nelze to již zvrátit

adesso: L'ho visto adesso.Teď jsem ho viděl.

adombrarsi: Si adombra per un nonnulla.Uráží se kvůli (každé) maličkosti., Každá maličkost se ho dotkne.

affacciarsi: La finestra si affaccia sul giardino.Okno vede/je otočené (směrem) do zahrady.

agire: Occorre agire!Je třeba jednat!

ah: Ah, che bellezza!Ach, to je krása!

allagare: La strada è mezza allagata.Ulice je napůl zatopená.

allarmato: Non aprire quella porta, è allarmata!Neotevírej ty dveře, je tam alarm!

alto: È più alto di me.Je vyšší než já.

alto: Il sole è alto sull'orizzonte.Slunce je vysoko nad obzorem.

altro: È tutt'altro che noioso!Je všechno jen ne nudný.

amatore: È un grande amatore di calcio.Je to velký fotbalový nadšenec.

ameno: È un tipo ameno.Je to podivín.

ammazzare: Hanno ammazzato tutti.Všechny je pozabíjeli.

ammiccare: È un film che ammicca al pubblico giovanile.Je to film, který oslovuje mladší publikum.

anche: C'è anche lei.Ona je tady taky.

ancora: C'è ancora vino?Je ještě víno?

ancora: Questo è ancora più bello.Tohle je ještě hezčí.

andare: C'è qualcosa che non va?Je něco v nepořádku?

annali: È una giornata che resterà negli annali.Je to den, na který se nezapomíná.

annali: È una vittoria che resterà negli annali del calcio.Je to vítězství, které se zapíše do dějin fotbalu.

anno: Michele ha diciott'anni.Michalovi je osmnáct let.

anno: È iscritto al terzo anno del liceo/di medicina.Je zapsaný do třetího ročníku gymnázia/medicíny.

appena: Sono appena le dieci.Je teprve deset. hodin

appresso: Il cane gli trottava appresso.Pes běžel za ním.

appunto: Le cose stanno appunto così.Je to přesně tak.

arrivare: Non ci arrivo.Nedosáhnu tam., přen. To je nad mé síly., Na to nestačím.

arte: Usa tutte le sue arti per convincerla.Snaží se přesvědčit, jak umí.

asino: Pezzo d'asino!To je blbec!

assai: M'importa assai.To je mi fuk.

assolutamente: Bisogna assolutamente ...Je nezbytně nutné ...

assomigliare: Assomiglia al padre.Je podobný na otce., Je po otci.

assorto: È sempre assorto nello studio.Je stále ponořený do studia.

attiguo: Il giardino è attiguo alla casa.Zahrada je vedle domu.

attraverso: C'e un albero attraverso la strada.Přes cestu je strom. spadlý

augurio: È di buon/cattivo augurio.Je to dobré/špatné znamení.

autentico: È un autentico imbecille.Je to fakt blbec.

avere: Ho freddo/caldoJe mi zima/horko.

avverso: Non sono avverso a...Nemám ni proti...

banderuola: È una banderuola.Je nevypočitatelný.

basso: È di bassa statura.Je malé postavy.