Hlavní obsah

sob

Vyskytuje se v

integrovat: integrovat v sobě coform. incorporate sth

jít: jít k sobě hodit sego together

mít: mít na soběbe wearing, wear sth, have sth on

následující: za sebou/po sobě následujícísuccessive, consecutive, sequent

patřit: patřit k soběbelong together

přivinout: přivinout koho k sobě/do náručeembrace, hug, něžně cuddle, zast. embosom, kniž. enfold sb

sobě: mít na sobě co oblečenébe wearing sth, have sth on

hodit se: hodit se k soběgo together (well)

pasovat: pasovat k soběgo together

sobě: Co měla na sobě?What was she wearing?

sobě: Nerad mluvím o sobě.I don't like talking about myself.

sobě: blíž(e) k sobě vzájemněcloser to each other

záda: stát zády k soběstand back to back

zanechat: Nezanechal po sobě žádné otisky prstů.He didn't leave any fingerprints.

znát: Nedal by to na sobě znát.He wouldn't show (it).

elegance: s elegancí sobě vlastníwith the grace of one's own

sobě: přijít k sobě z bezvědomí ap.come (a)round

škodit: Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.Early bird catches the worm.

vědět: Neví o sobě.He is unconscious., hovor. He is dead to the world.

back: stand back to backstát zády k sobě

close: close one's legssnožit, dát nohy k sobě

equal: be among one's equalsbýt mezi sobě rovnými

feel: make osf feltozvat se, dát o sobě vědět bolest, dopad ap.

go: go togetherhodit se k sobě dvě věci ap.

huddle: huddle togethertisknout se k sobě lidé zimou ap.

known: make osf knowndát o sobě vědět, upozornit na sebe, dostat se do povědomí veřejnosti ap., ohlásit se pachatel policii ap.

lash: lash togethersvázat (k sobě)

make: make osf knowndát o sobě vědět, uvést se veřejně ap.

person: form. on one's personpři sobě, u sebe mít ap.

pigeon-toed: be pigeon-toedchodit špičkami k sobě, šmajdat

regain: regain consciousnessnabýt opět vědomí, přijít k sobě

sequence: in sequencejeden po druhém, po sobě jdoucí

tie: tie togethersvázat k sobě

together: hold togetherdržet při sobě

wear: be wearing sthmít na sobě co

have: He has it in him to convince people.Má v sobě umění přesvědčovat lidi.

have on: What did she have on?Co měla na sobě?

hear: Let me hear from you.Ozvi se mi., Dej o sobě vědět.

on: Keep it on.Nech si to na sobě.

oneself: One can trust only oneself.Člověk může věřit jen sám sobě.

same: He wore the same clothes as me.Měl na sobě ty stejné šaty jako já.

come: come to osfpřijít k sobě

countenance: keep one's countenancezachovat klid, nedat na sobě nic znát