Hlavní obsah

sob

Vyskytuje se v

back: stát zády k soběstand back to back

close: snožit, dát nohy k soběclose one's legs

equal: být mezi sobě rovnýmibe among one's equals

feel: ozvat se, dát o sobě vědět bolest, dopad ap.make osf felt

go: hodit se k sobě dvě věci ap.go together

huddle: tisknout se k sobě lidé zimou ap.huddle together

known: dát o sobě vědět, upozornit na sebe, dostat se do povědomí veřejnosti ap., ohlásit se pachatel policii ap.make osf known

lash: svázat (k sobě)lash together

make: dát o sobě vědět, uvést se veřejně ap.make osf known

person: při sobě, u sebe mít ap.form. on one's person

pigeon-toed: chodit špičkami k sobě, šmajdatbe pigeon-toed

regain: nabýt opět vědomí, přijít k soběregain consciousness

sequence: jeden po druhém, po sobě jdoucíin sequence

tie: svázat k sobětie together

together: držet při soběhold together

wear: mít na sobě cobe wearing sth

have: Má v sobě umění přesvědčovat lidi.He has it in him to convince people.

have on: Co měla na sobě?What did she have on?

hear: Ozvi se mi., Dej o sobě vědět.Let me hear from you.

on: Nech si to na sobě.Keep it on.

oneself: Člověk může věřit jen sám sobě.One can trust only oneself.

same: Měl na sobě ty stejné šaty jako já.He wore the same clothes as me.

come: přijít k soběcome to osf

countenance: zachovat klid, nedat na sobě nic znátkeep one's countenance

integrovat: integrovat v sobě coform. incorporate sth

jít: jít k sobě hodit sego together

mít: mít na soběbe wearing, wear sth, have sth on

následující: za sebou/po sobě následujícísuccessive, consecutive, sequent

patřit: patřit k soběbelong together

přivinout: přivinout koho k sobě/do náručeembrace, hug, něžně cuddle, zast. embosom, kniž. enfold sb

sobě: mít na sobě co oblečenébe wearing sth, have sth on

hodit se: hodit se k soběgo together (well)

pasovat: pasovat k soběgo together

záda: stát zády k soběstand back to back

zanechat: Nezanechal po sobě žádné otisky prstů.He didn't leave any fingerprints.

znát: Nedal by to na sobě znát.He wouldn't show (it).

elegance: s elegancí sobě vlastníwith the grace of one's own

škodit: Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.Early bird catches the worm.

vědět: Neví o sobě.He is unconscious., hovor. He is dead to the world.