Hlavní obsah

peníz

Vyskytuje se v

falešný: falešné penízecounterfeit money

lehce: lehce vydělané penízeeasy money

peníze: hotové penízeready money, cash

pracně: pracně vydělané penízehard-earned money

převést: převést peníze na účettransfer money to an account

útrata: peníze na útratumoney to spend, kapesné pocket money

vrátit: vrátit peníze komupři reklamaci refund sb's money, give sb his/her money back, uhradit výlohy reimburse sth

vyinkasovat: vyinkasovat peníze za co, z čeho z pojistky ap.cash in sth

bokem: dát (si) nějaké peníze bokemput some money aside

rozdělit se: O peníze se rozdělíme.We'll share the money.

spočítat: Spočítal peníze.He counted the money.

ušetřit: Ušetřil čas i peníze.He saved both time and money.

velký: hovor. vydělat velké penízemake big money/a fortune

vložit: vložit peníze do čehoput money into sth

vraždit: vraždit pro penízemurder for money

vyměnit: vyměnit si penízeexchange money

vytáhnout: vytáhnout z koho penízewheedle some money out of sb

zasloužit (si): Ty peníze si nezasloužíš.You don't deserve the money.

čas: Čas jsou peníze.Time is money.

prát: prát špinavé penízelaunder (dirty) money

vládnout: Peníze vládnou světu.Money makes the world go round., Money talks.

cash: peníze na dřevo, jen za hotové platí se hned při koupicash down, AmE cash on the barrelhead

dirty: špinavé penízedirty money

meter: hodit peníze do parkovacích hodinhovor. feed the meter

minded: opatrný na korunu, háklivý na penízemoney-minded

money: peníze za nájemnou vraždu, krvavé peníze za vraždu ap.blood money

prize: peníze na výhry v tenisovém turnaji ap.prize money

put: investovat, dát peníze, vložit peníze do čehoput money into sth

refund: dostat zpět peníze za špatné zboží ap.get a refund

spend: dobře investované penízemoney well spent

come between: Peníze nás nikdy nerozdělí.Money can never come between us.

have: Nemám už žádné peníze.I have no money left.

nothing: Peníze nepřinesly nic než potíže.Money brought nothing but trouble.

be: Čas jsou peníze.Time is money.

rob: jednomu peníze sebrat a druhému je dát, půjčit si na zaplacení dluhu, jeden dluh splatit a druhý tak udělatrob Peter to pay Paul

time: čas jsou penízetime is money