Hlavní obsah

laugh [lɑːf]

Vyskytuje se v

face: vysmívat se komu, (vy)smát se komu do obličejelaugh in sb's face

head: smát se na celé kolo hodně intenzivnělaugh one's head off

laugh: z legrace, ze srandy, pro zábavufor a laugh

gull: racek atlantickýlaughing gull

hollow: nucený smíchhollow laugh

set: rozesmát kohoset sb laughing

help: Musím se smát., Nemohu se ubránit smíchu.I can't help laughing.

so: Smála se a on také.She laughed and so did he.

start: Rozesmál/Rozplakal se.He started laughing/crying.

side: moci se potrhat smíchysplit one's sides laughing

split: potrhat se smíchy, chlámat sesplit one's sides (laughing)

bez, beze: bez legracevážná věc no laughing matter, nežertuji No kidding!

legrace: (u)dělat co z legracedo sth for fun/a laugh/a joke/a lark

plíce: zasmát se od pliclaugh heartily

vybuchnout: vybuchnout smíchyburst out laughing, erupt into laughter

vyprsknout: vyprsknout smíchyburst out laughing

muset: Musel jsem se smát.I couldn't help laughing.

povést se: Povedlo se mi ji rozesmát.I succeeded in making her laugh., I managed to make her laugh.

smát se: Čemu se smějete?What are you laughing at?

smích: dát se do smíchustart laughing

svíjet se: svíjet se smíchybe in fits/stitches, split one's sides laughing, double up/be convulsed with laughter, be in hysterics, BrE fall about, BrE crease up

terč: být/stát se terčem posměchube/become a laughing stock

udržet se: Nemohl jsem se udržet smíchy.I couldn't help laughing.

umřít: Málem jsme umřeli smíchy.We almost died laughing.

vyvolat: vyvolat smíchget/raise a laugh, cause laughter

zasmání: jen pro zasmáníjust for a laugh/fun's sake

zasmát se: zasmát se vtipulaugh at a joke

naposled: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.He who laughs last laughs best.

veselý: Je veselá kopa.He's a laugh/hoot/jolly fellow.

vous: smát se pod vousylaugh in one's sleeve