Hlavní obsah

laugh [lɑːf]

Vyskytuje se v

face: laugh in sb's facevysmívat se komu, (vy)smát se komu do obličeje

head: laugh one's head offsmát se na celé kolo hodně intenzivně

expense: have fun/have a laugh at sb's expensebavit se/smát se na čí účet

gull: laughing gullracek atlantický

hollow: hollow laughnucený/ironický/neupřímný smích nikoli pobavený či srdečný

set: set sb laughingrozesmát koho

help: I can't help laughing.Musím se smát., Nemohu se ubránit smíchu.

laughing stock: He made a laughing stock of himself.Zesměšnil se., Udělal ze sebe blbce.

so: She laughed and so did he.Smála se a on také.

start: He started laughing/crying.Rozesmál/Rozplakal se.

side: split one's sides laughingmoci se potrhat smíchy

split: split one's sides (laughing)potrhat se smíchy, chlámat se

bez, beze: bez legracevážná věc no laughing matter, nežertuji No kidding!

legrace: (u)dělat co z legracedo sth for fun/a laugh/a joke/a lark

plíce: zasmát se od pliclaugh heartily

vybuchnout: vybuchnout smíchyburst out laughing, erupt into laughter

vyprsknout: vyprsknout smíchyburst out laughing

muset: Musel jsem se smát.I couldn't help laughing.

povést se: Povedlo se mi ji rozesmát.I succeeded in making her laugh., I managed to make her laugh.

smát se: Čemu se smějete?What are you laughing at?

smát se: Nesmějte se mu.Don't laugh at him.

smích: dát se do smíchustart laughing

svíjet se: svíjet se smíchybe in fits/stitches, split one's sides laughing

terč: být/stát se terčem posměchube/become a laughing stock

udržet se: Nemohl jsem se udržet smíchy.I couldn't help laughing.

umřít: Málem jsme umřeli smíchy.We almost died laughing.

vyvolat: vyvolat smíchget/raise a laugh, cause laughter

zasmání: jen pro zasmáníjust for a laugh/fun's sake

zasmát se: zasmát se vtipulaugh at a joke

naposled: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.He who laughs last laughs best.

smát se: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.He who laughs last laughs longest.

veselý: Je veselá kopa.He's a laugh/hoot/jolly fellow.

vous: smát se pod vousylaugh up one's sleeve