Hlavní obsah

zle

Vyskytuje se v

duch: evil spiritszlí duchové

hůř: worse and worsečím dál hůře

mít: hold sth against sb, vinit blame sb for sthmít komu co za zlé

obrat: turn/change for the better/worseobrat k lepšímu/horšímu

počítat: expect the worstpočítat s nejhorším

při: at (the) worst/at (the) bestpři nejhorším/nejlepším

zbavit: deliver us from evilnáb. zbav nás od zlého

zlé: in good times and bad times, through thick and thinv dobrém i (ve) zlém

zlo: choose the lesser of two evilsvybrat (si) menší ze dvou zel

zlý: be mean/unkind to sb, špatně se chovat k treat sb badlybýt zlý ke komu, na koho

horší: be worse and worse/going from bad to worsebýt čím dál (tím) horší

obávat se: fear the worstobávat se nejhoršího

sen: bad dream, nightmarezlý sen

tušení: nasty/sinking feeling, foreboding, premonitionzlé/neblahé tušení

vítězit: Good wins over evil.Dobro vítězí nad zlem.

blood: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

compare: compare favourably/unfavourably with sthbýt lepší/horší ve srovnání s čím

deliver: náb. deliver us from evilzbav nás všeho zlého

doom: seal sb's doomzpečetit čí zlý osud

draw: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

evil: bibl. deliver us from evilzbav nás od zlého

expect: expect the worstpočítat s nejhorším

grudge: bear sb no grudge, have no grudge against sbnechovat vůči komu zášť, nezlobit se na koho, nemít to komu za zlé

lesser: (vote for the) lesser of two evils(volit) menší zlo

off: be well/badly/better/worse offbýt na tom dobře/špatně/lépe/hůře finančně ap.

scenario: in the worst-case scenariov nejhorším případě, přinejhorším

shrew: Taming of the ShrewZkrocení zlé ženy Shakespeare

vicious: vicious dogzlý pes

worse: so much the worse for sbtím hůř pro koho

imaginable: the worst day imaginableten nejhorší den, jaký si lze představit

minus: He got a C minus.Dostal horší trojku.

much: It is much better/worse.Je to mnohem lepší/horší.

bad: from bad to worseod desíti k pěti, čím dál (tím) hůř, z kopce vývoj ap.

cloud: Every cloud has a silver lining.Všechno zlé je pro něco dobré.

zle: sb is/feels sickkomu je zle nevolno

cool: sth (o)chladit, zchladit co, vychladnoutcool (down)

blower: chlazení ventilátoremtech. blower cooling

wine: chladič na vínowine cooler

blow: Fouknul do čaje, aby ho zchladil.He blew on his tea to cool it.

feel: chladný povrch železného křeslathe cool feel of iron chair

čekat: nechat koho čekatkeep sb waiting., hovor. have sb cooling his heels

chladicí: chladicí věžcooling tower

chlazení: chlazení vzduchemair-cooling

nechat: nechat koho čekatkeep sb waiting, hovor. have sb cooling his heels, odložením na jindy put sb off, stand up

reaktor: vodou chlazený reaktorwater-cooled reactor

rozmyšlení: práv. lhůta na rozmyšlení u smlouvy ap.cooling-off period

bomba: To je bomba! parádaThat's cool!, Whacko!

paráda: To je paráda! superThat's great/slang. awesome/hovor. cool!, It's a dream!

hlava: ztratit hlavulose one's head/cool

zachovat: zachovat si chladnou hlavukeep a cool head