Hlavní obsah

nikdy

Vyskytuje se v

víc: never morenikdy víc(e)

život: never in one's lifenikdy v životě

člověk: One never knows., You can never tell.Člověk nikdy neví.

dovolit si: I would never dare.To bych si nikdy nedovolil.

jeden, jedna, jedno: One never knows.Jeden nikdy neví.

omrzet (se): I'll never tire of that.To mě nikdy neomrzí.

téměř: hardly ever/any, almost never/notéměř nikdy/žádný

vědět: One never knows.Jeden nikdy neví.

vidět: I have never seen it.Nikdy jsem to neviděl.

pozdě: It is never too late.Nikdy není pozdě.

again: never againuž nikdy

extra: I tried extra hard.Snažil jsem se jako nikdy.

hardly: hardly evertéměř nikdy, sotva kdy

never: never againnikdy víc, už nikdy

be: She has never been there.Nikdy tam ještě nebyla.

become: One never knows what will become of them.Člověk nikdy neví, co s nimi bude.

been: I have never been here.Nikdy jsem tu nebyl.

before: I have never been here before.Nikdy předtím jsem tady nebyl.

come between: Money can never come between us.Peníze nás nikdy nerozdělí.

either: He was never either frank or fair.Nebyl nikdy ani upřímný, ani spravedlivý.

make: They've never made it home.Domů se už nikdy nedostali.

meet: I have never met him.Nikdy jsem se s ním nesetkal.

one: One never knows., You never know.Člověk nikdy neví.

tell apart: I can never tell them apart.Nikdy je od sebe nemůžu rozeznat.

this: I have never seen one like this.Nikdy jsem takovýhle neviděl.

used: I'll never get used to it.Nikdy si na to nezvyknu.

you: You can never tell., You never know.Člověk nikdy neví.

nikdy: never again, no morenikdy více