Hlavní obsah

Dr, AmE! Dr.

Vyskytuje se v

ability: to the best of one's ability/abilitiesco nejlépe, jak kdo nejlépe umí

above: the abovevýše uvedený

abstract: in the abstractčistě teoreticky, obecně, z teoretického hlediska

absurd: the absurdabsurdno

accompaniment: to the accompaniment of sthzároveň s čím, za doprovodu čeho

ace: hold all the acesmít všechna esa v rukávě, držet všechny trumfy

act: catch sb in the act of doing sthchytit koho při činu

active: the active (voice)činný rod

administration: the administrationvedení, řídící pracovníci university, instituce ap.

Admiralty: the Admiraltyadmiralita

aegis: under the aegis of sb/sthpod záštitou/patronátem/ochranou koho/čeho

aesthetic: the aestheticestetika, estetično(st) vlastnost

affirmative: answer/reply in the affirmativeodpovědět kladně

affluent: the affluentboháči, zámožní (lidé), bohatí (lidé)

after: one after the other, one after anotherjedno po druhém, jedno za druhým, postupně

aged: the agedstaří (lidé)

aggregate: in (the) aggregatecelkem, úhrnem, v celku

aid: go to sb's aid, come to the aid of sbjít komu na pomoc

air: clear the airujasnit situaci, odstranit případná nedorozumění

all: all theještě více, lépe ap. (než dřív)

ally: the AlliesSpojenci ve druhé sv. válce

almighty: the AlmightyVšemohoucí Bůh

analysis: in the final analysisnakonec, v podstatě, když se všechno uváží

ancient: the ancientsstarověké národy

Andes: the AndesAndy

Antarctic: the AntarcticAntarktida

ante: up/raise the antezvýšit (své) požadavky v boji o něco ap., zvýšit vklad, přisadit si v pokeru ap.

apple: the apple of sb's eyemiláček, potěšení, radost čí o osobě

archer: the ArcherStřelec znamení zvěrokruhu

arctic: the ArcticArktida

Argentine: the ArgentineArgentina

ascendant: be in the ascendantbýt na vzestupu, mít převahu

ask: Don't ask me.Mě se neptej., Co já vím. já o tom nic nevím

Atlantic: the AtlanticAtlantik, Atlantský oceán

atonement: the Atonementvykoupení smrtí Ježíše

average: the averageprůměr(né množství), standard, normál množství či kvality

axe: the axevyhazov, padák zaměstnance, zavření

aye: the ayeshlasy pro, lidé hlasující pro

back: break the back of sthzdolat nejobtížnější část čeho úkolu

background: stay in the backgroundzůstávat v pozadí o člověku

bacon: bring home the baconsplnit očekávání, uspět

bad: the bad(to) zlé, špatné

Bahamas: the BahamasBahamy, Bahamské ostrovy

bait: take/BrE rise to the baitskočit na to, nachytat se na sliby ap., chytnout se podnětu ap.

balance: hang in the balanceviset na vlásku, být velice nejistý pokračování projektu ap.

Balkan: the BalkansBalkán, balkánské země

ball: the ball is in sb's courtteď je to na kom má povinnost učinit další krok

Baltic: the Baltic(s)Pobaltí

banal: the banalbanálnosti, všednosti

banner: under the banner of sthpod praporem, ve jménu čeho vědy ap.

bar: the Barprávnická profese, advokacie

Bard: the BardWilliam Shakespeare

battle: do battle with sbbojovat proti komu

bean: spill the beansprozradit tajemství, prokecnout se, podřeknout se

beat: on the beatna obchůzce policista

beaten: off the beaten trackodlehlý, v ústraní, z ruky o místě

bed: make the/one' bedustlat (si) (postel)

being: for the time beingprozatím, pro tuto chvíli

below: below (the) groundpod zemí, v zemi

belt: below the beltpod pás, nečestný jednání ap.

bench: the benchsoudcovská stolice

bereaved: the bereavedpozůstalí

Bermuda: the BermudasBermudy

best: the bestto nejlepší

better: change for the betterzměnit se k lepšímu

betting: the betting is thatje velmi pravděpodobné, že, sázím na to, že

beyond: the beyondonen svět, záhrobí

bias: cut on the bias, bias-cutšikmo střižený

bidding: do sb's biddingposlouchat koho na slovo

big screen: the big screenplátna kin, stříbrné/filmové plátno, filmy v kinech

big time: the big timevrchol, špička v oboru ap.

bill: the billúčet v restauraci

birch: the birch(z)mrskání březovou metlou

bird: be told about the birds and beesbýt zpraven o tom, jak chodí děti na svět, mít sexuální výchovu

bit: be champing/chomping at the bitbýt natěšený/nažhavený/nadržený na činnost, nemoci se dočkat

bitter: to the bitter endaž do samého konce i se všemi nepříjemnými následky

blind: the blindnevidomí, slepci, slepí lidé

blink: in the blink of an eyev mžiku, než bys řekl švec, co by dup

blitz: the Blitzhist. bombardování britských měst německým letectvem v letech 1940 a 1941

blower: the blowertelefon

blue: out of the blueznenadání, zčistajasna, z ničeho nic

blues: the bluessmutek, sklíčenost, splín

board: the boardvedení, rada, výbor organizace

ABC: the ABCof sth základy čeho