Hlavní obsah

Dr, AmE! Dr.

Vyskytuje se v

ABC: the ABC(s)of sth základy čeho znalosti

ability: to the best of one's ability/abilitiesco nejlépe, jak kdo nejlépe umí

above: the abovevýše uvedený

abstract: in the abstractčistě teoreticky, obecně, z teoretického hlediska

absurd: the absurdabsurdno

accompaniment: to the accompaniment of sthzároveň s čím, za doprovodu čeho

ace: hold all the acesmít všechna esa v rukávě, držet všechny trumfy

acquaintance: make sb's acquaintance, make the acquaintance of sbseznámit se s kým, navázat známost s kým

act: catch sb in the act of doing sthchytit koho při činu

active: the active (voice)činný rod

administration: the administrationvedení, řídící pracovníci university, instituce ap.

Admiralty: the Admiraltyadmiralita

aegis: under the aegis of sb/sthpod záštitou/patronátem/ochranou koho/čeho

aesthetic: the aestheticestetika, estetično(st) vlastnost

affirmative: answer/reply in the affirmativeodpovědět kladně

affluent: the affluentboháči, zámožní (lidé), bohatí (lidé)

after: one after the other, one after anotherjedno po druhém, jedno za druhým, postupně

aged: the agedstaří (lidé)

aggregate: in (the) aggregatecelkem, úhrnem, v celku

aid: go to sb's aid, come to the aid of sbjít komu na pomoc

air: clear the airujasnit situaci, odstranit případná nedorozumění

air: (be) on the air(být) ve vysílání živě v rozhlase nebo televizi

all: all theještě více, lépe ap. (než dřív)

ally: the AlliesSpojenci ve druhé sv. válce

almighty: the AlmightyVšemohoucí Bůh

analysis: in the final analysisnakonec, v podstatě, když se všechno uváží

ancient: the ancientsstarověké národy

Andes: the AndesAndy

Antarctic: the AntarcticAntarktida

ante: up/raise the antezvýšit (své) požadavky v boji o něco ap., zvýšit vklad, přisadit si v pokeru ap.

apple: the apple of sb's eyemiláček, potěšení, radost čí o osobě

archer: the ArcherStřelec znamení zvěrokruhu

arctic: the ArcticArktida

Argentine: the ArgentineArgentina

ascendant: be in the ascendantbýt na vzestupu, mít převahu

ask: Don't ask me.Mě se neptej., Co já vím. já o tom nic nevím

ask: be sb's for the askingbýt snadno k mání pro koho stačí jen říct

Atlantic: the AtlanticAtlantik, Atlantský oceán

atonement: the Atonementvykoupení smrtí Ježíše

average: the averageprůměr(né množství), standard, normál množství či kvality

axe: the axevyhazov, padák zaměstnance, zavření

aye: the ayeshlasy pro, lidé hlasující pro

back: break the back of sthzdolat nejobtížnější část čeho úkolu

back: be glad to see the back of sbtěšit se, až vypadne kdo

background: stay in the backgroundzůstávat v pozadí o člověku

bacon: bring home the baconsplnit očekávání, uspět

bad: the bad(to) zlé, špatné

Bahamas: the BahamasBahamy, Bahamské ostrovy

bait: take/BrE rise to the baitskočit na to, chytit se na návnadu ap., nachytat se na sliby ap.

balance: hang in the balanceviset na vlásku, být velice nejistý pokračování projektu ap.

Balkan: the BalkansBalkán, balkánské země

ball: the ball is in sb's courtteď je to na kom má povinnost učinit další krok

ball: start the ball rolling (on) sthrozjet to, spustit to, uvést věci do pohybu

Baltic: the Baltic(s)Pobaltí

banal: the banalbanálnosti, všednosti

banner: under the banner of sthpod praporem, ve jménu čeho vědy ap.

bar: the Barprávnická profese, advokacie

Bard: the BardWilliam Shakespeare

battle: do battle with sbbojovat proti komu

bean: spill the beansprozradit tajemství, prokecnout se, podřeknout se

beat: on the beatna obchůzce, na pochůzce policista

beaten: off the beaten trackodlehlý, v ústraní, z ruky o místě

bed: make the/one' bedustlat (si) (postel)

being: for the time beingprozatím, pro tuto chvíli

below: below (the) groundpod zemí, v zemi

belt: below the beltpod pás, nečestný jednání ap.

bench: the benchsoudcovská stolice

bereaved: the bereavedpozůstalí

Bermuda: the BermudasBermudy

best: the bestto nejlepší

best: All the bestměj(te) se (hezky), hodně štěstí

best: do one's best to ...udělat všechno pro ..., snažit se ze všech sil, aby ...

best: for the bestpro dobro věci

best: make the best of sthvytěžit maximum z čeho, zachránit, co se dá, co nejlépe využít co z toho mála, co je

better: change for the betterzměnit se k lepšímu

better: get the better of sbpřemoci, porazit, zdolat koho

betting: the betting is thatje velmi pravděpodobné, že, sázím na to, že

beyond: the beyondonen svět, záhrobí

bias: cut on the bias, bias-cutšikmo střižený

bidding: do sb's biddingposlouchat koho na slovo

big screen: the big screenplátna kin, stříbrné/filmové plátno, filmy v kinech

big time: the big timevrchol, špička v oboru ap.

bill: the billúčet v restauraci

bill: fit the billvyhovovat požadavkům

birch: the birch(z)mrskání březovou metlou

bird: be told about the birds and beesbýt zpraven o tom, jak chodí děti na svět, mít sexuální výchovu

bird: do birdsedět, bručet ve vězení

bird: give sb the birdvypískat koho diváci ap.

bird: give/flip sb the birdukázat vztyčený prostředníček komu vulgární gesto, BrE též poslat koho do prdele/háje

bit: be champing/chomping at the bitbýt natěšený/nažhavený/nadržený na činnost, nemoci se dočkat