Hlavní obsah

happening [ˈhæpənɪŋ or ˈhæpnɪŋ]

Podstatné jméno

  1. happenings události, děníhl. v množ. číslelatest happeningsnejnovější dění/události
  2. happening, akce umělecká ap.

Vyskytuje se v

come: come (to happen)stát se, přihodit se

happening: happeningsudálosti, dění

happen: make sth happenuskutečnit co nápad ap.

prevent: prevent sth from happeningzabránit čemu

anything: Anything can happen.Může se stát cokoliv.

certain: This is certain to happen.To se jistě stane.

keep: Can you keep it from happening again?Můžeš zabránit, aby se to stalo znova?

set: This is set to happen.To se pravděpodobně stane.

what: I want to know what happened to him.Chci vědět, co se mu stalo.

whatever: I'll stay whatever happens.Zůstanu, ať se stane cokoli.

what's: What's happened?Co se stalo?

čirý: by pure accident, by sheer chance, purely by accident, hovor. by sheer fluke, as it happensčirou náhodou

: Whatever happens, Come what may ...Ať se stane cokoli ...

dojít: How did it happen?Jak k tomu došlo?

domyslet: I fear to think of what might happen.Bojím se domyslet, co by se mohlo stát.

doopravdy: How did it really happen?Jak to bylo doopravdy?

klidně: It could very well happen.Klidně by se to mohlo stát.

muset: It didn't have to happen.Nemuselo se to stát.

náhodou: He happened to be there.Náhodou tam byl.

ono: but nothing happeneda ono nic

opakovat se: It won't happen again., This is never gonna happen again.Už se to nebude opakovat.

přihodit se: What happened to you?Co se ti přihodilo?

stát se: What (has) happened?Co se stalo?

stávat se: These things happen.To se stává.

tušit: Do you happen to know where ...?Netušíte náhodou, kde...?

tvářit se: He pretended nothing (had) happened.Tvářil se, jako by se nic nestalo.

věc: Strange things were happening.Děly se divné věci.

accident: an accident waiting to happenzdroj budoucích problémů, průšvih na spadnutí