Hlavní obsah

mi

Podstatné jméno mužské

  • hud.E, e nota

Podstatné jméno ženské

  • písmeno řecké abecedy

Vyskytuje se v

entender: a mi/tu/su entenderpodle mého/tvého/jeho názoru, podle mě/tebe/něho

madre: madre (mía), mi madrešmarjápano!, panenko skákavá!, panebože! překvapení

: ¡a mí qué!co je mi do toho?, mně je to jedno

nariz: en mis/tus/sus naricesv mé/tvé/jeho přítomnosti

niña: niña de mis ojosmoje nejmilovanější osoba

vida: de mi vidazlatý, milý v oslovení vyjadřující citové hnutí

asco: Hnusí se mi to.Me da asco.

claro: ¡Claro que sí/no!Jasně že ano/ne!

confianza: confianza en sí mismosebedůvěra, sebevědomí

encantado: Těší mě. při představováníEncantado.

frente: con el sudor de mi/tu/su frentev potu tváře s velkou námahou

gusto: Těší mě. při představováníMucho gusto.

lo: Já nevím.No lo sé.

lugar: já na tvém místěyo en tu lugar

nosotros: a nosotrosnám, nás

ti: de tiod tebe

vosotros: por vosotros mismospro vás, pro váš vlastní užitek

agradar: Těší mě, že...Me agrada que...

alcance: Está fuera de mi alcance.Je to mimo moje možnosti.

alegrar: Velmi mě těší, že..., Mám velkou radost, že...Me alegra mucho que...

apurar: Nespěchej na mě!¡No me apures!

arreglar: Já už tě srovnám.Ya te arreglaré yo.

ay: ¡Ay de mí!Běda mi!

calor: Je mi teplo.Tengo calor.

cuidado: Je mi to jedno.Me tiene/trae sin cuidado.

cumpleaños: Hoy es mi cumpleaños.Dnes mám narozeniny.

encantar: Líbí se mi jejich dům.Me encanta su casa.

entre: ty a já společněentre tú y yo

explicar: Rozumíte mi?¿Me explico?

frío: Je mi zima.Tengo frío.

garganta: Bolí mě v krku.Me duele la garganta.

importar: Je mi to jedno., O to se nestarám.No me importa.

indiferente: Je mi to jedno.Me es indiferente.

infrascrito: Já, níže podepsaný...Yo, el infrascrito...

mareo: Točí se mi hlava.Me dan mareos.

mismo: Mně je to jedno.Me da lo mismo.

opinión: en mi opiniónpodle mého názoru

óptica: Desde mi óptica...Z mého hlediska...

para: Es para ti.To je pro tebe.

pena: Mrzí mě to.Me da pena.

perder: Ujel mi vlak.He perdido el tren.

que: Řekl mi, abych přišel.Me dijo que viniera.

sentir: Je mi to líto.Lo siento.

tampoco: Já taky ne.Yo tampoco.

yo: být tebou, (já) na tvém místěyo que tú

cadáver: hovor. por encima de/sobre mi cadáverjen přes mou mrtvolu

čest: por mi honorhovor. na mou čest

divný: Je mi divné, že...Me extraña que..., Me parece raro que...

dle: en/según mi opinióndle mého názoru

chtít se: Chce se mi na záchod.Tengo que ir al baño.

: beze měsin mí

každý: un día sí y otro no, cada dos díaskaždý druhý den, obden

kdyby: Kdyby to záleželo na mě...Por mí...

klamat: Pokud mě paměť neklame.Si la memoria no me falla.

mezi: entre nosotros, hovor. inter nosmezi námi

mínění: En/Según mi opinión...Podle mého mínění...

mládí: en mis tiemposza mého mládí

paní: ser dueña de sí mismabýt svou paní

podle: podle měpara mí, a mi entender/ver

pohled: desde mi punto de vistaz mého pohledu

pokud: pokud jde o měpor mí, en cuanto a mí

přejet: Přejel mi mráz po zádech.Me dio/Sentí un escalofrío en la espalda.

překonat: excederse a sí mismopřekonat sám sebe

přes, přese: hovor. por encima de mi cadáverpřes mou mrtvolu

rvát: To mi rve srdce.Eso me parte el alma.

s, se: se mnouconmigo

sám: por sí solosám od sebe

soud: a mi juicio/parecer, desde mi punto de vista, según mi opinión, para mípodle mého soudu

starat se: cuidar de sí mismostarat se (sám) o sebe

těšit: Těší mě. při seznamováníEncantado/Encantada., Mucho gusto.

vědět: Copak já vím!¡Qué sé yo!

aire: a mi/tu/su airepo svém podle svých zvyklostí ap.

aby: Řekl mi, abych přišel.Me dijo que viniera.

ani: Ani mi nezavolal.Ni (siquiera) me llamó.

ano: Creo que sí.Myslím, že ano.

bát se: Neboj se o mě.No te preocupes por mí.

bavit: Už mě to nebaví.Ya no me divierte.

bolet: Bolí mě zuby.Me duelen los dientes.

brát: Neber mi to.No me lo quites.

brnět: Brní mě noha.Siento hormigueos en la pierna.

břicho: Bolí mě břicho.Me duele el vientre.

být: Já jsem ...Yo soy ...

dařit se: Daří se mi dobře.Estoy bien.

děkovat: Le anticipo mi agradecimiento.Předem Vám děkuji.

dělat se: Dělá se mi špatně.Me mareo., Se me revuelve el estómago., Tengo náuseas.

den: cada dos días, un día sí y otro no/un día noob den

dobře: Není mi dobře.No me siento bien.

dohnat: Dohnal mě k slzám.Me hizo llorar.

doma: Mi hermano no está en casa.Bratr není doma.

doufat: Espero que sí.Doufám, že ano.

drásat: To mi drásat nervy.Eso me pone los nervios de punta.

duch: Me decía para mí mismo ...V duchu jsem si říkal ...

fuk: Je mi to fuk.Me da igual., Me importa un comino.

hádat: Nech mě hádat.Déjame adivinar.

hanba: Je mi hanba.Me da vergüenza.

hláskovat: Můžete mi to hláskovat?¿Me lo puede deletrear?

hlava: Bolí mě hlava.Me duele la cabeza.

hnusit se: Hnusí se mi to.Me da asco.

horko: Je mi horko.Tengo calor.

houser: Chytl mě příšerný houser.Me dio un lumbago tremendo.

hrát: Te toca a ti.Hraješ. jsi na řadě

chápat: Nechápu, co mi tím chceš říct.No comprendo qué es lo que quieres decirme.

chladno: Je mi chladno.Tengo frío.

chybět: Chybíš mi.Te echo de menos.

jedno: Je mi to jedno.Me da igual., Me es lo mismo.

když: Když mě pozve, ráda půjdu.Si me invita, iré con mucho gusto.

klepnout: expr. Mě z toho klepne!¡Me va a dar algo!

krk: Bolí mě v krku.Me duele la garganta.

kromě: kromě měexcepto yo

laskavost: Prokažte mi laskavost...Hágame el favor de...

lechtat: Lechtá (mě) to.Me hace cosquillas., Me cosquillea.

lhát: Nelži mi!¡No me mientas!

líbit se: To se mi (ne)líbí.Eso (no) me gusta.

líto: Bylo mi ho líto.Me daba pena.

malý: Ta košile je mi malá.La camiseta me queda pequeña.