Hlavní obsah

mezza

Vyskytuje se v

mezzo: mezzischopnosti

cingolato: (mezzi) cingolatipásová vozidla

coattivo: mezzi coattividonucovací prostředky

coercitivo: mezzi coercitividonucovací prostředky

complemento: complemento di luogo/mezzopříslovečné určení místa/způsobu

comunicazione: mezzi di comunicazione di massahromadné sdělovací prostředky

contrasto: med. mezzo di contrastokontrastní látka

espressivo: mezzi espressivi di qcvýrazové prostředky čeho

età: mezza etàstřední věk

etto: un etto e mezzopatnáct deka

gamba: a mezza gambado půli lýtek kabát ap.

giornata: lavorare mezza giornatapracovat na poloviční úvazek

giustificare: Il fine giustifica i mezzi.Účel světí prostředky.

inadeguatezza: inadeguatezza dei mezzi (finanziari)nedostatek finančních prostředků

litro: mezzo litropůl litru

massa: mezzi di comunicazione di massahromadné sdělovací prostředky

minuto: ogni (mezzo) minutoneustále, pořád

nudo: mezzo nudopolonahý

pensione: mezza pensionepolopenze

pesante: mezzi pesantitěžká technika/vozidla

sostentamento: mezzi di sostentamentoprostředky obživy

strada: essere in mezzo alla stradabýt na ulici v bídě

sussistenza: mezzi di sussistenzaprostředky obživy

termine: mezzi terminivágní termíny, nejasné pojmy

trasporto: mezzi di trasportodopravní prostředky

vino: mezzo vinoslabé víno, druhák

allagare: La strada è mezza allagata.Ulice je napůl zatopená.

mondo: C'era mezzo mondo.Bylo tam plno lidí.

avvisato: Uomo avvisato, mezzo salvato.Kdo je připraven, není překvapen.

bocca: a mezza boccana půl úst/huby mluvit ap.

cartuccia: mezza cartucciamalé pivo, prcek, zákrsek malá osoba

fine: Il fine giustifica i mezzi.Účel světí prostředky.

tacca: mezza taccapřen. malá ryba, malý pivo o člověku

togliersi: Togliti dai piedi/di mezzo!Uhni!, Vypadni!

doplatit: andarci di mezzo, čím rimetterci qc, draze zaplatit ap. pagarla cara, pagare di personadoplatit na to na chyby druhých ap.

hodina: un'ora e mezzohodina a půl

hromadný: mezzi di comunicazione di massa, mass media hromadné sdělovací prostředky

jisticí: mezzi di protezionejisticí prostředky pro horolezce

kontrastní: mezzo di contrastomed. kontrastní látka

médium: mass media , mezzi di comunicazione di massa(masová) média

polohlas: a mezza vocepolohlasem

poloviční: mezza porzione poloviční porce

porce: doppia/mezza porzione dvojitá/poloviční porce

prostředek: mezzo di trasportodopravní prostředek

prostřední: nella colonna di mezzov prostředním sloupci

půldruhý: un'ora e mezzopůldruhé hodiny

sdělovací: mezzi di comunicazionesdělovací prostředky

střední: di mezza etàstředního věku osoba

tlumený: a mezza vocetlumeným hlasem

tucet: mezza dozzinapůl tuctu

vprostřed: andarsene nel mezzo alla notteodejít vprostřed noci

zdroj: risorse , finance fondi , mezzi finanziarizdroje i surovin ap.

mezi: È rimasto in mezzo alla porta.Zůstal stát mezi dveřmi.

míchat: Non mi mettere in mezzo.Mě do toho nemíchej.

motat se: Non state sempre in mezzo ai piedi.Nemotejte se tady pořád.

o: alle due e mezzoo půl třetí

obejít: Ho girato mezza città per trovarlo.Obešel jsem půl města, abych to sehnal.

plést: Non mettermi in mezzo.Mě do toho nepleť.

půl: alle sei e mezzoo půl sedmé

slízat: Ci vado sempre di mezzo io al posto tuo!Vždycky to slíznu za tebe!

tahat: Non mettetemi in mezzo!, Non tiratemi dentro!Mě do toho netahejte!

zaclánět: Levati/Togliti di mezzo!, Fuori dai piedi!Nezacláněj (tady)!

zpola: solo mezzo pienojen zpola plný

cesta: aurea mediocritas, giusto mezzozlatá střední cesta

nad, nade: vivere al di sopra dei propri mezzižít (si) nad poměry

padat: Vattene!, Fila via!, Sparisci!, Togliti di mezzo!Padej! zmiz

sprovodit: mandare q/qc al creatore, zlikvidovat far q/qc fuori, zbavit se togliere q/qc da mezzosprovodit ze světa koho/co

ulice: essere in mezzo alla strada, essere senza tettabýt na ulici bez domova

vyžrat: prendere la colpa, andarci di mezzo per qvyžrat to za koho

zlatý: il giusto mezzozlatá střední cesta