Hlavní obsah

discorrere

Intranzitivní slovesoconj correre

Vyskytuje se v

attaccare: attaccare discorso con qdát se do řeči, zapříst hovor s kým

benvenuto: discorso di benvenutouvítací projev

chiusura: discorso di chiusurazávěrečná řeč

colorare: colorare un discorsooživit rozhovor

diretto: gramm. discorso direttopřímá řeč

discorso: cambiare discorsozměnit téma (hovoru)

girare: girare il discorsozměnit téma, obrátit list

lunghezza: lunghezza di un discorsodélka/doba (roz)hovoru

lungo: lungo discorsozdlouhavý rozhovor

oggetto: l'oggetto del discorso/della lettera/del contratto/della trattativapředmět hovoru/dopisu/smlouvy/jednání

pronunciare: pronunciare un discorsomít proslov

riattaccare: riattaccare discorso con qdát se znovu do řeči s kým

sviare: sviare il discorsoodvést řeč (jinam)

aggirarsi: Tutti i discorsi si aggirano sullo stesso argomento.Všechny diskuse se točí okolo stejného tématu.

intorno: Non girare intorno al discorso!Nechoď kolem horké kaše.

introdurre: introdurre un discorsozahájit rozhovor

uscire: Dove vuole uscire il tuo discorso?Kam tím směřuješ?

druh: parte del discorso, categoria grammaticaleslovní druh

nepřímý: discorso indirettoling. nepřímá řeč

projev: fare un discorsomít projev

pronést: tenere/pronunciare un discorso a qpronést řeč ke komu

proslov: tenere/pronunciare un discorso a qmít proslov ke komu

přímý: discorso direttoling. přímá řeč

řeč: discorso direttoling. přímá řeč

slavnostní: discorso solenneslavnostní proslov

slovní: parte del discorso, categoria grammaticaleslovní druh

uvítací: discorso di benvenutouvítací proslov

veřejný: discorso pubblicoveřejný projev

zamluvit: cambiare il discorsozamluvit to změnit téma hovoru

závěrečný: discorso di chiusurazávěrečná řeč

kolem: Non gireremo intorno al discorso.Nebudeme chodit kolem horké kaše.

odbočovat: Non cambiare discorso!Neodbočuj od tématu!

patřit: Questo non c'entra., Questo non fa (mica) parte del discorso.To sem (vůbec) nepatří.

utnout: Ha interrotto il discorso a metà frase.Utnul rozhovor v půli věty.

vystoupit: pronunciare un discorsovystoupit s projevem

zkrátit: Taglia il discorso.Zkrať to. vyprávění ap.

list: Cambiamo discorso.přen. Obraťme list.

nit: Ho perso il filo (del discorso).Ztratil jsem nit. v něčím výkladu ap.