Hlavní obsah

deve

Vyskytuje se v

dovere: essere dovutoa qc vzniknout kvůli/díky čemu

civico: dovere civicoobčanská povinnost

compimento: compimento di un doveresplnění povinnosti

dovere: non doverenesmět, nemuset

dovere: come si devejak má být, jak se patří/sluší

dovere: senso del doveresmysl pro povinnost

dovere: a doverenáležitě, (po)řádně, jak se patří

almeno: Dovevi almeno dirmelo.Měls mi to aspoň říct.

atto: Devo dargli atto che aveva ragione.Musím uznat, že měl pravdu.

dovere: Devi aiutarci.Musíš nám pomoct.

dovere: Devo parlarti.Musím s tebou mluvit.

dovere: Dovresti pulire ...Měl bys uklidit ...

dovere: Doveva finire così.Muselo to takhle skončit.

dovere: Domani dovrebbe fare bel tempo.Zítra by mělo být pěkně.

dovere: Quanto le devo?Co jsem dlužný?, Kolik vám dlužím?

dovere: A lei si devono i problemi.Za ty problémy může ona.

dovere: I problemi sono dovuti al maltempo.Problémy vznikly kvůli špatnému počasí.

dovere: mancare al doverenesplnit (svou) povinnost

dovere: farsi un dovere di fare qcdát si za úkol udělat co

ex novo: Devo rifarlo ex novo.Musím to od základů předělat.

immaginare: Dovevo immaginar(me)lo!To mě mělo napadnout., To jsem mohl tušit.

lei: È a lei che lo devi dire.To musíš říct jí.

magari: Lo aspetterò, magari dovessi restare qui un giorno intero!Počkám na něho, i kdybych tady měl zůstat celý den!

malgrado: Dovranno partire, loro malgrado.Proti své vůli budou muset odjet.

meno: Dovresti lavorare meno.Měl bys méně pracovat.

mettersi: Devi metterti in abito da sera.Musíš se obléct do večerního.

misura: Il governo deve ricorrere a misure drastiche.Vláda musí přistoupit k drastickým opatřením.

per: Dovrebbe essere pronto per Natale.Měl by být hotový do Vánoc.

prendere: Devi prendere l'autostrada per Torino.Musíš jet po dálnici na Turín.

prendere: Devo prendere aria.Musím jít na vzduch.

prima: Prima il dovere, poi il piacere.Nejdřív povinnosti, potom zábava.

sapere: So io quel che debbo fare.Já vím, co mám dělat.

spolverata: Devo dare una spolverata al mio inglese.Musím oprášit svoji angličtinu. zopakovat si ji

superare: Non dovrebbe superare un'ora.Nemělo by to být delší než hodinu.

vasca: Devo riempire la vasca?Mám napustit vanu?

vedere: Devi farti vedere dal dottore.Musíš si zajít k doktorovi.

chiamare: Il dovere mi chiama.Povinnost mě volá.

dovere: Dovere!Rádo se stalo!

piacere: Prima il dovere, poi il piacere.Nejdřív práce, potom zábava.

konat: konat svoji povinnostfare il proprio dovere

nastat: nastat kvůli/díky čemuessere dovuto a qc

nesmět: Nesmíš mu to říct.Non devi dirglielo.

oželet: muset oželet koho/codovere fare a meno di q/qc

povinnost: občanská/morální povinnostdovere civile/morale

povinnost: (s)plnit/(vy)konat svou povinnostcompiere/fare il proprio dovere

slušet: jak se sluší (a patří) na kohocome si deve/conviene a q

úkol: splnit úkolcompiere un dovere/compito

ztracený: Musíme dohnat ztracený čas.Dobbiamo recuperare il tempo perso.

by: Měl bys/byste... doporučeníDovresti/Dovrebbe ...

být: Měl bys být opatrný.Dovresti stare attento.

čůrat: Chce se mi čůrat.Devo fare la pipì.

dát se: Měl by ses dát ostříhat.Dovresti farti tagliare i capelli.

dívat se: Musím se pořád dívat do slovníku.Devo sempre guardare nel dizionario., Devo sempre consultare il dizionario.

dlužit: Kolik ti dlužím?Quanto ti devo?

dlužit: Dlužíš mi vysvětlení.Mi devi una spiegazione.

dlužný: Co jsem dlužný?Quanto devo?