Hlavní obsah

chiamante

Vyskytuje se v

chiamare: chiamare (al telefono)(za)telefonovat, (za)volat telefonem

arrivo: una chiamata in arrivopříchozí hovor

chiamata: fare una chiamatazavolat si, zatelefonovat si

lavagna: chiamare q alla lavagnavyvolat koho k tabuli

nome: chiamare le cose col loro nomenazývat věci pravými jmény

per: chiamare per nomevolat/oslovovat jménem

pompiere: chiamare i pompierizavolat hasiče

raccolta: chiamare a raccoltashromáždit, svolat

tono: tono di chiamatavyzváněcí melodie/tón do telefonu

trasferimento: trasferimento di chiamatapřepojení (telefonního) hovoru

benfatto: L'hai chiamato? Benfatto!Zavolal jsi mu? Dobře jsi udělal!

chiamarsi: Come ti chiami/si chiama?Jak se jmenuješ/jmenujete?

cognome: Come si chiama di cognome?Jak se jmenuje příjmením?

inopportuno: Ha chiamato in un momento inopportuno.Zavolala nevhod.

loro: Sono loro che mi hanno chiamato.To oni mi zavolali.

mandare: L'ho mandato a chiamare il medico.Poslal jsem ho pro doktora.

brnknout: fare una chiamatabrnknout si zavolat

hovor: chiamata/telefonata a carico del destinatariohovor na účet volaného

neomezený: chiamate illimitate/senza limitineomezené volání

pomoc: křik grido di aiuto, nouzové, lodi ap. chiamata di aiutovolání o pomoc

povolat: chiamare q alle armipovolat koho do zbraně

přesměrování: trasferimento di chiamatepřesměrování (telefonních) hovorů

příchozí: chiamate in arrivopříchozí hovory

přijatý: chiamata ricevutatel. přijatý hovor

svědek: chiamare q a testimoniarepředvolat koho jako svědka

špička: chiamate nelle ore di maggiore/minore trafficovolání ve špičce/mimo špičku

tísňový: chiamata d'emergenzatísňové volání

tón: segnale di chiamata/liberovyzváněcí tón

účet: chiamata a carico del destinatariohovor na účet volaného

volání: telefonní chiamata di emergenza, lodi v nouzi chiamata di aiutotísňové volání

vyzváněcí: segnale di libero/chiamatavyzváněcí tón/signál v telefonu

zamávat: chiamare il taxi, fare un cenno al taxizamávat na taxi

zatelefonovat: fare una telefonata/chiamatazatelefonovat si

zavolání: essere a disposizione su chiamatabýt k dispozici na zavolání

zavolat: chiamare a carico del destinatariozavolat na účet volaného

jak: Come ti chiami?Jak se jmenuješ?

jmenovat se: Come ti chiami?Jak se jmenuješ?

nazvat: Mi ha chiamato bugiardo.Nazval mě lhářem.

nazývat: Come lo chiama?Jak to nazýváte?

nazývat se: Come si chiama?Jak se to nazývá?

o: Chiamava aiuto.Volala o pomoc.

odkud: Da dove stai chiamando?Odkud voláš?

pohotovost: Chiami l'ambulanza!Zavolejte pohotovost!

před, přede: Non chiamare prima delle cinque.Nevolej před pátou.

říkat: Come lo chiami?Jak tomu říkáš?

sanitka: Chiama l'ambulanza!Zavolej sanitku!

telefon: C'è una chiamata per te.Máš telefon. někdo ti volá

volat: Qualcuno ha chiamato il mio nome?Volal někdo mé jméno?

zvaný: La Puglia chiamata anche tacco d'ItaliaApulie zvaná také podpatek Itálie