Hlavní obsah

daný

Přídavné jméno

  1. (výchozí) donné/-ée(z)rušit dané slovorevenir sur sa paroledaný okolnostmicirconstanciel/-ielle
  2. (uvedený, existující) donné/-ée, accompli/-iedaná skutečnostfait m accompliv dané chvílià un moment donné

Vyskytuje se v

dát: k jídlu, pití prendre*dát si

dopustit: nedovolit kritiku na koho ne pas permettre* de faire* tort à qqnnedat dopustit

líbit: se laisser faire*dát si líbit

odležet: laisser reposernechat odležet, dát odležet

bezejmenný: foule anonymebezejmenný dav

bokem: mettre qqch de côtédát (si) co bokem

branka: marquer un butdát branku

Dán: boire comme un Polonaispít jak Dán

daný: revenir sur sa parole(z)rušit dané slovo

dar: faire cadeau de qqch à qqndát komu co darem

hlasovat: mettre qqch aux voixdát hlasovat o čem

chládek: mettre qqn au fraisdát koho do chládku do vězení

chyták: poser une colle à qqndát komu chyták

karanténa: mettre qqn en quarantainedát koho do karantény

koupel: prendre un baindát si koupel

křížem: mettre en croixdát křížem

lekce: donner une (bonne) leçon à qqndát komu (pořádnou) lekci

mandát: donner mandat à qqndát komu mandát

manželka: donner sa fille en mariage à qqndát dceru za manželku komu

moment: au moment donnév daném momentu

najevo: dát pocítit faire sentir qqch, netajit laisser voir qqchdát najevo co

noc: dire bonne nuit à qqndát komu dobrou noc

obálka: mettre une lettre sous enveloppedát dopis do obálky

oběh: mettre en circulationdát do oběhu

pac: donner la pattedát pac

paprika: pimenter qqchdát do čeho papriku

past: mettre l'appât à un piègedát návnadu do pasti

pauza: faire une pausedát si pauzu

pobízet: ne pas se faire beaucoup priernedat se pobízet

podplatit: Il est corruptible/incorruptible.Ten se dá/nedá podplatit.

pochod: se mettre en marchedát se na pochod

čekat: Il fallait s'y attendre., C'était couru.To se dalo čekat.

dát se: se mettre au travail, commencer à travaillerdát se do práce

gól: marquer un butdát gól

klatba: frapper qqn d'anathème, mettre qqn au bandát koho do klatby

kolovat: faire circuler qqchdát co kolovat

místo: mettre à la première placedát na první místo

nazpět: rendre la monnaie à qqndát komu nazpět při placení

noviny: mettre qqch dans un journaldát co do novin

deka: flanquer une bonne raclée à qqnhovor. dát komu deku

dohromady: se rétablir, se remettredát se dohromady zotavit se, sebrat se

dříví: se laisser tondre la laine sur le dosdát na sobě dříví štípat

frak: tomber sur le casaquin de qqndát komu na frak

huba: péter la gueule à qqnrozbít hubu, dát přes hubu komu

koš: éconduire qqndát komu košem

led: mettre qqch au placard/en sommeildát co k ledu

mat: faire qqn matdát komu mat

načas: prendre son tempsdát si načas

nic: Soudain elle s'est mise à pleurer.Z ničeho nic se dala do pláče.

nos: mâcher qqch à qqndát komu co až pod nos

oheň: Je n'en mettrais pas ma main au feu.Za to bych ruku do ohně nedal.

písemně: Mettez-moi tout ça par écrit.Dejte mi to všechno písemně.

plen: livrer qqch au pillagedát co v plen

acceptation: donner son acceptationdát souhlas

acte: prendre acte de qqchdát do protokolu, (za)protokolovat co, sepsat zápis o čem

approbation: donner son approbation à qqchdát souhlas k čemu

bâillon: mettre un bâillon à qqndát roubík do úst, přen. zacpat ústa komu

ban: mettre qqn au banvypovědět, vyobcovat, dát do klatby koho

brouillard: brouillard à couper au couteaumlha, že by se dala nožem krájet

cadeau: faire cadeau de qqch à qqndarovat komu co, dát komu co darem

commode: Elle n'est pas commode.Nedá se s ní snadno vyjít.

comprendre: faire comprendredá(va)t na srozuměnou, ukázat oč jde

consigne: mettre sa valise à la consignedát kufr do úschovny

corps: donner corps à des idéeskonkretizovat myšlenky, dát svým představám (solidní) podklad

couleur: hovor. Il lui en a fait voir de toutes les couleurs.Ten mu to (ale) dal.

darder: darder son aiguillondát žihadlo o včele

devinette: poser une devinettedát hádanku

don: faire un don à qqndát dar, darovat komu

entre: mettre qqch entre parenthèsesdát co do závorky

espèce: en l'espècev daném případě

garde: prendre garde, être sur ses gardesdá(va)t pozor, mít se na pozoru

hypothèse: par hypothèsejak se dá předpokládat

marquer: marquer un butskórovat, dát branku

mettre: mettre un mot entre guillemetsdát slovo do uvozovek

murmurer: foule qui murmurehučící dav

œuvre: se mettre à l'œuvredát se do díla

ordre: donner un ordredát příkaz

pas: céder le pas à qqndát přednost, ustoupit komu i přen.

patte: donner la pattedát pac

bach: faire gaffe, gaffer, faire belekdá(va)t bacha

poser: poser une colle à qqndát komu těžkou otázku

prendre: prendre son tempsdá(va)t si na čas

raison: entendre raisondát si říct

réductible: fraction réductiblezlomek, který se dá vykrátit

réfrigérateur: mettre qqch dans le réfrigérateurdát co do ledničky

ressortir: faire ressortirzdůraznit, dát vyniknout, vyzdvihnout

secret: mettre qqn au secretdát koho do izolace, uvalit na koho vazbu

si: Si on peut dire.Dá-li se to tak říct.

sien: y mettre du siendát do toho něco svého, přispět (svým dílem), projevit dobrou vůli

signifier: signifier son congé à qqndát komu výpověď

somme: faire un sommezdřímnout si, expr. dát si šlofíka

tant: Tant pis.Co se dá dělat., Tím hůř., Nevadí., Tak ať.

top: donner le topdát povel/znamení/signál

travail: se mettre au travaildát se do práce

vente: mettre qqch en ventedát co do prodeje

vie: donner sa vie pour qqndát za koho život

à: donner de l'argent à un amidát příteli peníze

air: On manque d'air ici.Není tu čerstvý vzduch., Nedá se tu dýchat.

bien: tant bien que maljakžtakž, jak se dá

boire: Voulez-vous boire quelque chose ?Dáte si něco k pití?

coûter: Ça ne coûte rien.Za to nic nedáš.

croiser: croiser les jambesdát si nohu přes nohu

dessiner: dessiner les contoursdát vyniknout obrysům, podtrhovat obrysy

dissimuler: dissimuler sa joienedat na sobě znát radost

donner: donner qqch en récompense de qqchdát co za co

en: Donnez-m'en six.Dejte mi jich šest.

faire: faire réparer des chaussuresdát (si) opravit boty

lien: Tu peux me donner le lien de cette vidéo ?Můžeš mi dát link na to video?

pot: boire un pot (de bière)dát si jedno (pivo)

pour: pour le momentprávě teď, momentálně, v dané chvíli

réfléchir: Laissez-moi le temps de réfléchir.Dejte mi čas na rozmyšlenou.

rire: se mettre à rirerozesmát se, dát se do smíchu

suivre: suivre l'opinion communedát na všeobecné mínění

valoir: Cela vaut son pesant d'or !To se nedá penězi zaplatit!, Je to k nezaplacení!

adieu: dire adieu à qqchrozloučit se s čím, dát sbohem čemu zanechat, vzdát se

ample: Donnez-moi de plus amples renseignements.Dejte mi co nejpodrobnější informace.

basket: hovor. Lâche-moi les baskets.Dej mi pokoj.

billot: J'en mettrais ma tête sur le billot.Dám na to krk.

blanc: donner carte blanche à qqndát komu plnou moc