Hlavní obsah

ça [sa]

Zájmeno

  1. to, tohle, toto, tam(hle)toPas de ça!To ne!à part çamimo toça dépendmožná, přijde na to, podle toho
  2. on, ona, ono, ten, ta, toC'est ça, votre frère ?To je on, (ten) váš bratr?

Vyskytuje se v

suffire: (Tak) už dost!Ça suffit (comme ça) !

mordre: Berou?Ça mord ?

y: A je to!, Hotovo!, Už je to tu!, Tak je to!Ça y est !

aller: Máš se?, Jak to jde?, Jak se ti daří?Ça va ?

bouchonner: Na dálnici je zácpa.Ça bouchonne sur l'autoroute.

boumer: Jde to., Klape to.Ça boume.

brancher: Šel bys do kina?Ça te branche d'aller au ciné ?

cailler: V noci bude kosa.Ça va cailler cette nuit.

coller: Jde to.Ça colle.

combien: Kolik to stojí?Combien ça coûte ?

comme: jakžtakž ani dobře, ani špatněhovor. comme ci comme ça

comment: Jak se máte?Comment allez-vous ?, fam. Comment ça va ?, pop. Comment que ça va ?

comprendre: To se rozumí. samo sebouCela/Ça se comprend.

coûter: Za to nic nedáš.Ça ne coûte rien.

dépendre: Přijde na to., Záleží na tom.Ça dépend.

égal: Je mi to (úplně) jedno.Ça m'est (bien) égal.

occuper: Nechte to, o všechno se postarám.Laissez ça, je m'occupe de tout.

promettre: To vypadá slibně. často ironickyhovor. Ça promet.

puer: Smrdí to tady!Ça pue ici !

revenir: Už to mám!, Už si na to vzpomínám!, Už si to vybavuji!Ça me revient !

baigner: Není problém.hovor. Ça baigne (dans l'huile).

bas: To je přízemní/slabé.Ça vole bas.

beurre: Jde to jako po másle.hovor. Ça rentre comme dans du beurre.

brûlé: To smrdí. i o nepříjemné záležitosti ap.Ça sent le brûlé.

clou: Nestojí to za zlámanou grešli.Ça ne vaut pas un clou.

connaître: Vím to, ale nemůžu si vzpomenout.hovor. Je ne connais que ça.

contribution: To nebude trvat věčně.hovor. Ça ne durera pas autant que les contributions.

crâne: Zapiš si to za uši!Enfonce-toi ça dans le crâne !

déplacement: To stojí za vidění. i cestuhovor. Ça vaut le déplacement.

droit: Hluboce mě to zasáhlo.Ça me va droit au cœur.

empêcher: Vrásky si z toho nedělá.Ça ne l'empêche pas de dormir.

estomac: Leží mu to v žaludku. i přen.Ça lui est resté sur l'estomac.

étonner: To bych se divil.Ça m'étonnerait.

être: Mám to.Ça y est.

exemple: No toto!, Ale ale!, No ne?hovor. Ça, par exemple !

fondre: To se ztratí v množství.Ça se fond dans la masse.

gorge: Uvízlo mi to v krku.Ça m'est resté dans la gorge.

matricule: Má to blbý. jeho situace se zhoršujehovor. Ça va barder pour son matricule.

mauvais: Smrdí to., Zavání to. signalizuje to nepříjemnostÇa sent mauvais.

pet: Stojí to za hovno., Nestojí to za nic.hovor. Ça ne vaut pas un pet de lapin.

portillon: Leze to z něj jako z chlupaté deky.hovor. Ça se bouscule au portillon.

rater: To se dalo čekat!hovor. Ça n'a pas raté !

rime: To nemá hlavu ani patuÇa n'a ni rime ni raison

tripette: To nestojí ani za zlámanou grešli.Ça ne vaut pas tripette.

ça: To ne!Pas de ça!